Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.14 – Oncologie şi radioterapie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific.
Medicină.

Formula specialităţii.
Oncologia este domeniul ştiinţei medicale, care se ocupă de studierea etiologiei, patogenezei, diagnosticului, clinicii, tratamentului, reabilitării şi profilaxiei maladiilor oncologice a organismului uman, la baza căreia stau metodele chirurgicale, radiologice şi medicamentoase de tratament, efectuând în acelaşi timp elaborarea şi perfecţionarea lor.

Direcţii de cercetare.

Cercetările ştiinţificce în domeniul oncologiei se efectuiază în următoarele direcţii:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente:
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.14 necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: anatomie patologică, fiziologie patologică, radiologie şi radioimagistică, chimioterapie şi antibiotice, anesteziologie şi terapie intensivă, balneologie, fizioterapie şi acupunctură, alergologie şi imunologie, farmacologie clinică, precum şi celor complementare biofizică, biologie moleculară, biochimie, fiziologie omului şi animalelor. Totuşi pentru oncologie nu sunt atât de importante metodele disciplinelor enumerate (afară de radiologie şi chimoterapie), cât eficienţa utilizării lor, caracteristica manifestărilor clinice a maladiilor oncologice. Metoda chirurgicală, radiologică şi chimioterapeutică specializate sunt procedee de bază în tratarea bolnavilor oncologici, de aceea ele ţin de specialitatea „oncologia”.

Paceintul oncologic – persoana, căreia i-a fost stabilită diagnoza clinică şi morfologică de tumoare malignă, benignă sau de stări pretumorale obligate.

Tratamentul maladiilor ginecologice şi a organelor de reproducere feminine (afară de procesele precanceroase, tumorile benigne şi maligne) se referă la specialitatea „Obstetrică şi ginecologie”.

Problemele legate de tratamentul maladiilor endocrine(afară de procesele precanceroase, tumorile benigne şi maligne) se referă la specialitatea „Endocrinologie”.

Problemele legate de tratamentul maladiilor mucoasei cavităţii bucale, buzei inferioare, glandelor salivare, mandibulei şi maxilei (afară de procesele precanceroase, tumorile benigne şi maligne) se referă la specialitatea „Stomatologie”.

Problemele legate de tratamentul maladiilor urechii, sinusurilor paranazale, faringelui şi laringelui (afară de procesele precanceroase, tumorile benigne şi maligne) se referă la specialitatea „Otorinolaringologie”.

Problemele legate de tratamentul chirurgical a organului vizual (afară de procesele precanceroase, tumorile benigne şi maligne) se referă la specialitatea „Oftalmologie”.

Problemele legate de tratamentul maladiilor pielii (afară de procesele precanceroase, tumorile benigne şi maligne) se referă la specialitatea „Dermatologie şi venerologie”.

Problemele legate de tratamentul chirurgical a maladiilor organismului uman (afară de procesele precanceroase, tumorile benigne şi maligne) se referă la specialitatea „Chirurgie”.

Problemele legate de tratamentul maladiilor sistemului nervos (afară de procesele precanceroase, tumorile benigne şi maligne) se referă la specialitatea „Neurochirurgie”.

Problemele legate de tratamentul chirurgical a maladiilor pediatrice (afară de procesele precanceroase, tumorile benigne şi maligne) se referă la specialitatea „Chirurgie pediatrică”.

Problemele legate de tratamentul chirurgical maladiilor sistemului urogenital şi a organelor de reproducere masculină (afară de procesele precanceroase, tumorile benigne şi maligne) se referă la specialitatea „Urologie”.

Metodologia măsurilor pre- şi postoperatorii, particularităţile patogeniei de transplant al organelor şi ţesuturilor stau la baza specialităţii „Transplantologie şi organe artificiale”

Problemele legate de tratamentul maladiilor sistemului respirator (afară de procesele precanceroase, tumorile benigne şi maligne) se referă la specialitatea „Pulmonologie”.

Tezele de doctorat, postulatele şi concluziile cărora sunt de orientare medico-organizatorică se expediază pentru susţinere în consiliul specializat la specialitatea: 14.00.33 – „Sănătate publică şi management”.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Oncologia” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Gheorghe Ţîbîrnă, doctor habilitat în ştiinţe medicale, Profesor Universitar, Director-Adjunct pe problemele ştiinţei, Institutul Oncologic din Moldova.

Recenzentii:

  1. Ion Corcimaru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, Profesor Universitar, Şef de catedră „Hematologie şi oncologie” a USMF „N.Testemiţanu”.