Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte de patogenie şi tratament al glaucomului primitiv


Autor: Borovic Djina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.08 - Oftalmologie
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Eugeniu Bendelic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Vladimir Horneţ-Eremeev
dr. în medicină, conf. univ.,
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 octombrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 617.7-007.681-08

Adobe PDF document 0.59 Mb / în română
104 pagini


Cuvinte Cheie

Glaucom primitiv cu unghi deschis necompensat şi compensat tonometric, sistemul renină-angiotensină, sistemul kalikreină-kinină, activitatea prekalikreinei, activitatea kalikreinei, activitatea enzimei de conversie a angiotensinei, dopplerografia arterei oftalmice

Adnotare

Studiul este bazat pe analiza rezultatelor investigaţiilor sistemelor biochimice renină-angiotensină şi kalikreină-kinină în plasma sangvină, lacrimă şi umoarea apoasă şi examinarea circulaţiei sangvine regionale prin efectuarea dopplerografiei arterei oftalmice la pacienţii cu glaucom primitiv cu unghi deschis (GPUD). La pacienţii cu glaucom primitiv cu unghi deschis necompensat tonometric în lacrimă şi în umoarea apoasă se atestă o creştere a activităţii enzimei de conversie a angiotensinei (ECA) şi a activităţii kalikreinei cu o descreştere a raportului activităţii prekalikreină/kalikreină în conformitate cu stadiul de evoluţie a glaucomului şi o descreştere a activităţii prekalikreinei în lacrimă în fiecare grup de pacienţi. Odată cu compensarea PIO, atinsă pe cale operatorie, în lacrima pacienţilor cu GPUD are loc o scădere a activităţii ECA, precum şi o micşorare a activităţii kalikreinei, nefiind atinse valorile grupului de control, şi o creştere a activităţii prekalikreinei şi a raportului activităţii prekalikreină/kalikreină, activitatea sumară fiind practic constantă. Reieşind din rezultatele studiului dopplerografic, compensarea PIO în perioada postoperatorie la bolnavii cu GPUD ce au suportat o intervenţie antiglaucomatoasă de tip fistulizant este asociată cu ameliorarea indicilor hemodinamicii în artera oftalmică. Sunt propuse noi teste de diagnosticare a glaucomului primitiv cu unghi deschis şi de evaluare a gradului de afecţiune glaucomatoasă prin determinarea în lacrimă şi în umoarea apoasă a activităţii ECA, a activităţii prekalikreinei şi kalikreinei şi a raportului activităţii prekalikreină/kalikreină. Aprecierea alterărilor funcţionale în glaucom primitiv cu unghi deschis necompensat şi compensat tonometric, cu evaluarea dinamicii evoluţiei bolii glaucomatoase, poate fi apreciată prin determinarea indicilor hemodinamicii în artera oftalmică folosind tehnica Doppler.

Combinarea procedeelor de reducere a presiunii intraoculare cu terapiile neuroprotective, ce implică modificări în sistemele renină-angiotensină şi kalikreină-kinină, sangvin şi tisular (inclusiv inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei), ar putea deveni conduita standard în tratamentul glaucomului cu unghi deschis.

Cuprins


CAPITOLUL I. Procese patofiziologice în patogenia glaucomului primitiv (Reviul literaturii)
 • 1.1. Implicaţii patogenice moderne în glaucomul primitiv
 • 1.2. Investigaţiile sistemului kalikreină-kinină şi angiotensină-renină şi rolul lor în studierea proceselor patofiziologice în oftalmologie

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de cercetare
 • 2.1. Caracteristicile generale ale materialului clinic inclus în studiu
 • 2.2. Metode de investigare clinico-funcţionale
 • 2.3. Metode de investigare a sistemelor biochimice: kalikreină - kinină şi angiotensină - renină în plasma sângelui, lacrimă şi umoarea apoasă
 • 2.4. Metoda de studiere a circulaţiei sangvine regionale prin efectuarea dopplerografiei arterei oftalmice
 • 2.5. Metodele de evaluare statistică a rezultatelor explorate
  • 2.5.1 Asigurarea matematică a rezultatelor obţinute
  • 2.5.2 Analiza statistică a rezultatelor obţinute

CAPITOLUL III. Aspecte clinico-funcţionale în glaucomul primitiv cu unghi deschis
 • 3.1 Rezultatele clinico-funcţionale oftalmologice în glaucom primitiv cu unghi deschis
 • 3.2 Rezultatele studiului Doppler al hemodinamicii în artera oftalmică

CAPITOLUL IV. Aspecte biochimice ale patogeniei glaucomului primitiv
 • 4.1 Rezultatele investigaţiilor sistemului biochimic kalikreină-kinină la pacienţii cu glaucom primitiv cu unghi deschis
 • 4.2 Rezultatele investigaţiilor sistemului biochimic renină-angiotensină la pacienţii cu glaucom primitiv cu unghi deschis

CAPITOLUL V. Analiza corelaţiei dintre indicii biochimici cercetaţi, modificările dopplerografice în artera oftalmică şi datele clinico-statutare şi funcţionale în glaucomul primitiv cu unghi deschis