Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.08 – Oftalmologie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific Medicină

Formula specialităţii
Oftalmologia este domeniul ştiinţei medicale care se ocupă de cercetarea etiologiei, patogeniei, clinicii, diagnosticului, tratamentului şi profilaxiei maladiilor analizorului vizual şi ale anexelor sale, la baza căruia sunt metode terapeutice şi microchirurgicale de tratament şi totodată se ocupă şi de elaborarea acestora.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
La specialitatea “Obstetrică şi ginecologie”, cercetările în specialitatea “Oftalmologie” se desfăşoară în direcţia evaluării modificărilor oculare în sarcină şi travaliu, în particular la gravide cu miopie forte.

La specialitatea “Endocrinologie”, cercetările în specialitatea “Oftalmologie” se evidenţiează prin faptul că acestea se referă la particularităţile etiopatogenice şi la tratamentul medicamentos şi microchirurgical ale manifestărilor oftalmologice în maladiile endocrine (diabet zaharat, tireoidite, etc).

La specialitatea “Otorinolaringologie” e necesar de specificat procesele inflamatorii parvenite în sinusurile paranazale, ce pot genera diverse complicaţii oftalmologice.

La specialitatea “Boli infecţioase” e necesar de atenţionat rolul maladiilor infecţioase, care pot avea o atingere oculară.

La specialitatea “Neurologie” se evidenţiează maladiile neurologice cu manifestări oculare.

La specialitatea “Oncologie şi radioterapie” e nevoie de elucidat maladiile oncologice, ce pot fi secundate de metastaze la distanţă cu invadarea analizorului vizual.

La specialitatea “Imagistică medicală” e nevoie de diferenciat metodele de diagnostic şi tratament ale maladiilor oculare.

La specialitatea “Stomatologie” se vor atenţiona maladiile stomatologice, care se pot complica cu maladii ale analizorului vizual. O atenţie deosebită necesită traumatismul zonei oro-maxilo-faciale, ce se poate solda cu complicaţii ale globului ocular şi ale anexelor sale.

La specialitatea “Ftiziopneumologie” se vor interpreta particularităţile proceselor tuberculoase ale macroorganismului, ce poate afecta şi analizatorul vizual.

La specialitatea “Neurochirurgie” se vor enumera maladiile ce pot contribui la dereglări oculare.

La specialitatea “Epidemiologie” se vor elucida factorii de risc antrenaţi în maladiile oculare.

La specialitatea “Diagnostic de laborator, imunologie şi alergologie” se vor relata particularităţile reacţiilor alergologice şi imunologice ce se pot declanşa în analizorul vizual. Se vor elucida testele de laborator ce facilitează stabilirea diagnosticului oftalmologic cu aprecierea totodată a eficienţei tratamentului indicat.

La specialitatea “Anestezie şi reanimatologie” se vor expune tipurile de anestezie indicate în intervenţiile oftalmologice.

La specialitatea “Cardiologie şi reumatologie” se vor determina maladiile şi sindroamele cu manifestări oculare.

La specialitatea “Transplantologie şi organe artificiale” se vor elucida probleme ce ţin de domeniul incompatibilităţii tisulare cu abordarea particularităţilor organelor artificiale.

La specialitatea “Farmacologie şi farmacologie clinică” se vor determina combinaţiile efective ale grupelor de preparate, necesare în tratamentul maladiilor oculare.

Tezele de doctorat, postulatele şi concluziile cărora sunt de orientate metodico-organizatorică se expediază pentru susţinere în consiliul specializat la specialitatea: 14.00.33 – Medicina socială şi management.

Tezele de doctorat elaborate la iniţierea specialităţii “Oftalmologie” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Eugen Bendelic – D.H.Ş.M., conferenţiar universitar, şef catedră oftalmologie USMF “Nicolae Testemiţanu”
  2. Ion Jeru - D.Ş.M., asistent universitar, şef studii rezidenţiat, catedră oftalmologie USMF “Nicolae Testemiţanu”.

Recenzenţii:

  1. V. Cuşnir – Doctor habilitat, profesor universitar, catedră oftalmologie USMF “Nicolae Testemiţanu”.