Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Retardul de dezvoltare intrauterină (RDIU) al fătului: aspecte contemporane de diagnostic şi metoda optimă de finalizare a sarcinii


Autor: Iliadi-Tulbure Corina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Gheorghe Paladi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Valentin Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 618.33-073+618.5-089.888.61

Adobe PDF document 1.63 Mb / în română
128 pagini


Cuvinte Cheie

retard de dezvoltare intrauterină (RDIU) al fătului, examen USG-fic, velocimetrie Doppler, oxid nitric (NO), acid lactic (AL), operaţie cezariană (OC)

Adnotare

Retardul de dezvoltare intrauterină al fătului, constituie, până în prezent, una dintre cele mai complexe probleme ale obstetricii şi perinatologiei contemporane, cu incidenţă crescută şi influenţă asupra nivelului indicilor perinatali. Lipsa, până la ora actuală, a unui algoritm de diagnostic şi a metodei optime de finalizare a sarcinii, în pofida existenţei numeroaselor studii de cercetare asupra multiplelor aspecte ale copilului hipotrofic, au justificat studierea aprofundată a acestei probleme, constituind scopul cercetării. Studiul prezent a fost efectuat asupra unui număr de 410 gravide, dintre care 310 cu RDIU al fătului, divizate în 3 loturi, în funcţie de gradul de suferinţă fetală; 50 gestante cu hipotrofie constituţională şi lotul de control constituit din 50 femei. În conformitate cu modalitatea de naştere, acestea au fost divizate în câte 2 subloturi, care au prezentat, în mod convenţional, naşterile per vias naturalis şi prin operaţie cezariană.

În rezultatul studiului a fost constatată o majorare a incidenţei naşterii copiilor cu RDIU de la 3,19±1,1013% (an. 1993) la 6,2±0,06% (aa. 2002-2006). Iar prognosticul incidenţei retardului fetal, a permis aprecierea unei tendinţe de creştere a acesteia până la 6,99±0,069% în anul 2011, dacă acţiunea factorilor medico-sociali stabiliţi se va menţine la acelaşi nivel.

Rezultatele cercetării au permis aprecierea unui şir de factori de risc în apariţia retardului fetal, precum şi asocierea frecventă a complicaţiilor sarcinii în situaţiile date.

A fost specificat un grup aparte de copii cu masa mică la naştere - hipotroficii constituţionali, în baza anamnezei familiale, examenelor paraclinice şi a stării satisfăcătoare a nou-născuţilor şi dezvoltării armonioase a acestora la distanţă, fiind subliniată necesitatea distincţiei acestora de copiii cu RDIU, deoarece conduita obstetricală şi modalitatea de supraveghere, în aceste situaţii sunt absolut diferite.

Rezultatele cercetării au permis ierarhizarea metodelor de apreciere a RDIU al fătului, întîietatea fiind deţinută de examenul USG-fic, urmată de velocimetria Doppler, care prezintă o metodă complementară, dar importantă şi necesară. A fost subliniată necesitatea utilizării curbelor de creştere in utero al fătului şi a noţiunii de percentilă. A fost demonstrată cert valoarea diagnostică şi corelaţia înaltă a metodelor paraclinice de diagnostic. Iar nivelul markeri-lor biologici (NO, AL) au reflectat gradul de severitate al RDIU al fătului.

În baza rezultatelor aprecierii stării nou-născutului după scorul Apgar, a nivelului indicilor perinatali şi a markeri-lor biologici, am concluzionat că operaţia cezariană este modalitatea de preferinţă în finalizarea sarcinii cu RDIU al fătului.

Iar examinarea copiilor hipotrofici la distanţă a constatat modificări semnificative ale dinamicii dezvoltării acestora, rezultate perinatale mai satisfăcătoare fiind apreciate printre copiii extraşi prin operaţie cezariană (44,7±5,85%), comparativ cu cei născuţi per vias naturalis (86,7±4,00%).

Cuprins


CAPITOLUL I. Retardul de dezvoltare intrauterină (RDIU) al fătului – roblemă medico-socială (Reviu de literatură)
 • 1.1. Unele aspecte etiopatogenetice ale RDIU al fătului
 • 1.2. Valoarea metodelor de diagnostic a hipotrofiei fetale, inclusiv ai markeri-lor biologici
 • 1.3. Controverse în conduita sarcinii şi naşterii în caz de RDIU al fătului

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de studiu
 • 2.1. Caracteristica generală a gravidelor incluse în studiu
 • 2.2. Metodele de investigaţie utilizate
 • 2.3. Metodele de evaluare statistică a rezultatelor obţinute

CAPITOLUL III. Particularităţile anamnestico-clinice şi evoluţia sarcinii la gravidele incluse în studiu
 • 3.1. Particulatrităţile anamnestico-clinice ale gravidelor incluse în studiu
 • 3.2. Particulatrităţile de evoluţie a sarcinii la gestantele cercetate
 • 3.3. Diagnosticul RDIU al fătului
 • 3.4. Caracteristica nou-născutului hipotrofic în funcţie de gradul de retard fetal

CAPITOLUL IV. Stabilirea valorii diagnostice ai markeri-lor biologici(oxidul nitric - NO, acidul lactic - AL) la pacientele incluse în studiu CAPITOLUL V. Aprecierea metodei optime de finalizare a sarcinii cu RDIU al fătului
 • 5.1. Caracteristica nou-născuţilor în funcţie de modalitatea naşterii
 • 5.2. Evaluarea la distanţă a copiilor născuţi cu hipotrofie.