Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Problema delimitării polisemiei de omonimia lexicală în limba italiană modernă


Autor: Porumb Tatiana
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ion Dumbraveanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Teza

CZU 811.131.1’ 374(043.3)

Adobe PDF document 1.27 Mb / în română
155 pagini


Cuvinte Cheie

Сalc, cîmp semantic, clasem, conversie, denotat, derivat, derivant, hiperosem, hiposem, înlănţuire, lexicalizare, metasem, omonimizare, polisememizare, (raport prin) radiaţie, sem, semantem, semem, semnificat, semnificant, semnificaţie, sens, variantă lexico-semantică.

Adnotare

Lucrarea de faţă îşi propune să studieze interferenţa semantică şi formală a polisemiei şi omonimiei în plan sincronic. E bine cunoscut faptul că schimbările semantice în limbă sunt multiple şi variate. În unele cazuri, în procesul de evoluţie a limbii are loc îmbogăţirea, extinderea structurii semice a cuvîntului, iar în alte cazuri se observă pierderea unor seme. Semnificaţiile noi pot fi generate de semnificaţia primară prin radiaţie sau să se dezvolte prin înlănţuire. Uneori neutralizarea semelor nivelului hiposemic duce la dezagregarea unităţii lexicale polisemantice în două sau mai multe omonime.

Obiectivul principal al studiului constă în analiza modificării componenţei semice a semnificaţiei cu scopul determinării modelelor productive care au drept urmare scindarea lexemelor polisememice din limba italiană.

Studiul semantic este axat pe analiza componenţială a variantelor lexico-semantice ale cuvîntului (analiza semantemică) şi confruntarea acestora pentru a releva prezenţa sau absenţa semelor comune. În cazul neutralizării semului comun, care a stat la baza dezvoltării semnificaţiei noi, unitatea lexicală scindează în două sau mai multe omonime.

Analiza materialului factologic excerptat din dicţionarele explicative ale limbii italiene a demonstrat că la dezintegrarea lexemelor polisemantice în limba italiană contribuie, în primul rînd, unele modele de derivare metaforică şi metonimică (metafora terminologică şi metonimia terminologică). Omonimizarea semnificaţiilor lexemelor polisememice are loc de asemenea prin elipsarea şi ulterior convergenţa părţilor de vorbire, prin calchierea semantică şi prin lexicalizarea substantivelor diminutivale.

Cuprins


CAPITOLUL I Problema structurii semantice a cuvintelor
 • 1.1 Definirea sensului lexical
 • 1.2 Componentele sensului lexical
 • 1.3 Sens şi semnificaţie
 • 1.4 Problema structurii semantice a cuvintelor şi antinomiile practicii lexicografice
 • 1.5 Structura sememului
 • 1.6 Sememe primare, secundare, calchiate
 • 1.7 Relaţiile între sememe şi tipologia semantemelor

CAPITOLUL II Cauzele şi factorii determinanţi ai polisememiei şi omonimiei
 • 2.1 Cauza şi factorii polisememiei
 • 2.2 Criterii de delimitare a polisememiei de omonimia lexicală
 • 2.3 Tratarea omonimelor în dicţionare
 • 2.4 Interferenţa formală a fenomenelor polisememiei şi omonimiei
 • 2.5 Cauzele omonimiei lexicale

CAPITOLUL III Problema structurii semice a sememului
 • 3.1 Nivelul hiperosemic la substantive
 • 3.2 Nivelul clasemic la substantive
 • 3.3 Nivelul hiposemic la substantive

CAPITOLUL IV Modelele semantice ale omonimiei lexicale în sistemul nominal al limbii italiene
 • 4.1 Delimitarea polisemiei de omonimie la numele de agent
 • 4.2 Modelul semantic al omonimiei la substantivele derivate metonimice
 • 4.3 Modelul semantic al omonimiei la substantivele derivate metaforice
 • 4.4 Determinarea şi redarea în dicţionare a omonimelor conversionale
 • 4.5 Delimitarea semnificaţiilor omonimizate obţinute în urma calchierii sensurilor din alte limbi
 • 4.6 Omonimia substantivelor diminutivale
 • 4.7 Omonime prin abreviere