Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


10.02.05 – Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Filologie romanică

Formula specialităţii
Filologia romanică (franceză) este domeniu al ştiinţelor filologice care îşi propune spre cercetare problemele fundamentale ştiinţifice şi metodologice ale Cuvântului, Frazei, Textului, Supertexului.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Manoli Ion, dr. habilitat, profesor universitar, decanul Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea de Stat “Alecu Russo”, or. Bălţi
  2. Rumleanschi Mihail, dr. conferenţiar, profesor universitar, Prorectorul la Ştiinţă şi Relaţii Internaţionale, Universitatea de Stat “Alecu Russo”, or. Bălţi
Recenzenţii:
  1. Gheorghe Popa, dr., profesor universitar, specialist în domeniul Filologiei Romanice.Şeful catedrei de Limba Română
  2. Ion Smirnov, dr. conf., specialist în domeniul Filologiei Franceze;Şeful catedrei de Filologie Franceză
  3. Tamara Panaguţă,lector superior, specialist în domeniul Filologiei Franceze ,Şeful catedrei de Limba Franceză,