Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Calculul structurilor din bare în domeniul postelastic


Autor: Taranenco Anatolie
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.23.01 - Elemente de construcţii şi edificii
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Gheorghe Moraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 624.04/.07

Adobe PDF document 1.67 Mb / în română
113 pagini


Cuvinte Cheie

Stări limită, articulaţie plastică, soluţii discontinue, metoda elementului finit, ecuaţii integrale

Adnotare

Pentru proiectarea construcţiei este important să se cunoască starea limită sau capacitatea portantă reală a ei, care poate fi obţinută numai printr-un calcul ce va ţine seama de comportarea materialului după atingerea limitei elastice. Considerarea proprietăţilor neelastice ale materialului structurilor de rezistenţă conduce la o redistribuire de eforturi, care permite evidenţierea capacităţii reale de rezistenţă a structurilor.

În teză s-a realizat următoarele:


Cuprins


CAPITOLUL 1. Comportarea construcţiilor în stadiul elasto-plastic
 • 1.1. Formularea problemei calculului elasto-plastic
 • 1.1.1. Comportarea secţiunilor grinzilor încovoiate în domeniul elasto-plastic
 • 1.2. Condiţiile calculului structurilor de rezistenţă în domeniul elasto-plastic
 • 1.2.1. Ipoteze de calcul
 • 1.2.2. Teoremele de bază ale teoriei stărilor limită
 • 1.3. Metode de determinare a stării limită
 • 1.3.1. Metoda biografică
 • 1.3.2. Metoda combinării mecanismelor

CAPITOLUL 2. Calculul elasto-plastic al structurilor de rezistenţă prin metoda elementelor finite
 • 2.1. Energia potenţială a sistemului
 • 2.2. Element finit de grindă dublu încastrată
 • 2.3. Element finit de grindă dublu încastrată cu o articulaţie plastică
 • 2.4. Element finit de grindă dublu încastrată cu două articulaţii plastice
 • 2.5. Elemente finite de grinzi cu articulaţii plastice cu diferite moduri de rezemare
 • 2.5.1. Element finit de grindă articulat--încastrată cu o articulaţie plastică
 • 2.5.2. Element finit de grindă încastrat--articulată cu o articulaţie plastică
 • 2.6. Element finit de grindă dublu încastrată cu o articulaţie plastică cu evidenţa deformaţiilor din forfecare
 • 2.6.1. Element finit de grindă dublu încastrată cu două articulaţii plastice cu evidenţa deformaţiilor din forfecare
 • 2.7. Element finit de grindă dublu încastrată prizmatică variabilă de secţiune dreptunghiulară cu o articulaţie plastică
 • 2.8. Element finit de cadru cu o articulaţie plastică
 • 2.8.1. Element finit de cadru cu două articulaţii plastice
 • 2.9. Aplicaţie. Determinarea stadiului de cedare a unui cadru-portal

CAPITOLUL 3. Calculul elasto-plastic al elementelor de construcţii amplasate pe medii elastice
 • 3.1. Bazele calculului grinzilor amplasate pe medii elastice
 • 3.2. Calculul grinzilor amplasate pe mediu elastic Winkler
 • 3.2.1. Element finit de grindă pe mediu elastic Winkler
 • 3.2.2. Element finit de grindă pe mediu elastic cu o articulaţie plastică
 • 3.2.3. Aplicaţii. Determinarea stadiului de cedare a grinzilor infinite amplasate pe mediu elastic Winkler

 • Grindă infinită solicitată de o forţă concentrată
  Grindă infinită solicitată de două forţe concentrate
 • 3.3. Calculul grinzilor amplasate pe semispaţiu elastic
 • 3.3.1. Soluţia din saltul unghiului de rotire
 • 3.3.2. Aplicaţie. Comportarea grinzii infinite solicitate de o forţă concentrată
 • 3.4. Grinda finită amplasată pe semispaţiu elastic
 • 3.4.1. Grinda solicitată de o forţă concentrată