Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Infertilitatea tubară: particularităţile clinico-imunologice şi tratamentul prin reproducerea asistată


Autor: Hotineanu Alina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Veaceslav Moşin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 618.177-089.888.11+618.12-089.87

Adobe PDF document 0.93 Mb / în română
127 pagini


Cuvinte Cheie

funcţie reproductivă, infecţii urogenitale, infertilitate feminină tubară, hidrosalpinx, laparoscopie, reproducere asistată, material seminal, citochine, autoanticorpi, biochimie

Adnotare

În lucrare sunt prezentate aspecte ale patogeniei, diagnosticului şi ale tratamentului infertilităţii tubare cu ajutorul metodelor reproducerii asistate. Studiul a fost realizat în cadrul Centrului Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală pe un lot de 286 paciente cu infertilitate tubară.

În rezultatul diagnosticului efectuat s-a depistat o incidenţă sporită a infecţiei cu ureaplasma, mycoplasma şi chlamydia în rândurile femeilor cu infertilitate tubară, în special cu formare de hidrosalpinx.

S-a stabilit că pacientele cu hidrosalpinx prezintă un risc sporit de dezvoltare a autoimunităţii reproductive, cu depistarea frecventă a autoanticorpilor anticardiolipinici şi anticorpilor către proteina „heat shock” (anti-cHSP60).

Cercetările efectuate au constatat o modificare semnificativă a compoziţiei biochimice a secretului tubar în caz de hidrosalpinx: avansarea pH-lui şi a nivelului de bicarbonaţi, scăderea osmolarităţii, a concentraţiei de calciu, glucoză şi de lactaţi. Rezultatele obţinute de noi permit a caracteriza secretul hidrosalpinxului ca pe un mediu alterat biochimic, hiperalacalin, hipoosmolar, sărac în microelemente şi substanţe nutritive.

Aprecierea concentraţiei citochinelor în lichidul din hidrosalpinx a relevat o secreţie extrem de înaltă a citochinelor proinflamatorii (IL1β, IL6, TNF- ), citochinelor Th1 (IFN- ), IL-2) şi a anticorpilor către cHSP60 în secretul tubar. Totodată, veriga Th2 a imunităţii T-helper (IL4) nu a fost activată. Dezechilibrul imunologic şi biochimic al secretului tubar a determinat un efect spermatotoxic accentuat asupra migraţiei spermatozoizilor în culturile biologice.

Rezultatele clinice ale aplicării reproducerii asistate pacientelor cu infertilitate tubară a demonstrat o rată implantaţională şi de obţinere a sarcinii semnificativ mai redusă şi un indice al pierderilor preclinice mai înalt la pacientele cu hidrosalpinx şi cu obstrucţie tubară ampulară, comparativ cu lotul pacientelor cu obstrucţie tubară istmică. Clemarea tubară proximală înainte de procedura FIV la pacientele cu impermeabilitate tubară ampulară şi în special la cele cu formare de hidrosalpinx ameliorează pronosticul pentru survenirea şi evoluţia cu succes a sarcinii.

În rezultatul studiului efectuat au fost elaborate algoritme de optimizare a diagnosticului şi a conduitei pacientelor cu infertilitate tubară, incluse în programul de reproducere asistată.

Cuprins


CAPITOLUL I. Concepţii moderne privind etiopatogenia, diagnosticul şi tratamentul infertilităţii tubare (revista literaturii)
 • 1.1. Aspecte contemporane ale etiologiei infertilităţii tubare
 • 1.2. Imuno-patogenia inflamaţiei pelvine
 • 1.3. Diagnosticul şi tratamentul infertilităţii tubare

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de studiu
 • 2.1. Metodologia cercetării
  • 2.1.1. Criterii de selectare a pacientelor
  • 2.1.2. Metodologia de calculare a numărului necesar de paciente pentru includere în studiu
  • 2.1.3. Loturile de studiu…
  • 2.1.4. Principii de cercetare a pacientelor incluse în studiu
 • 2.2. Metode de diagnostic aplicate în studiu
  • 2.2.1. Date anamnestice
  • 2.2.2. Examen fizic
 • 2.3. Evaluarea funcţiei reproductive
 • 2.4. Diagnostic imunologic
  • 2.4.1. Diagnosticul autoanticorpilor
  • 2.4.2. Diagnosticul citochinelor în serul sanguin
 • 2.5. Studierea proprietăţilor imunobiologice ale lichidului din hidrosalpinx
  • 2.5.1. Colectarea lichidului din hidrosalpinx
  • 2.5.2. Compoziţia biochimică a secretului din hidrosalpinx
  • 2.5.3. Determinarea citochinelor în secretul din hidrosalpinx
  • 2.5.4. Testul de viabilitate a spermei în secretul din hidrosalpinx
 • 2.6. Clemarea laparoscopică a porţiunii istmice a trompelor uterine
 • 2.7. Metoda de fertilizare in vitro şi embriotransfer
 • 2.8. Interpretarea statistică a rezultatelor obţinute

CAPITOLUL III. Caracterizarea clinică a pacientelor incluse în studiu.
 • 3.1 Vârsta pacientelor
 • 3.2. Maladii somatice
 • 3.3. Maladii ginecologice
 • 3.4. Caracteristicile funcţiei menstruale
 • 3.5. Caracteristicile funcţiei reproductive

CAPITOLUL IV. Evaluarea clinică şi paraclinică a infertilităţii tubare
 • 4.1. Rezultatele diagnosticului infecţiilor urogenitale
 • 4.2. Rezultatele studiului autoanticorpilor în serul sanguin…
 • 4.3. Rezultatele controlului citochinelor în serul sanguin
 • 4.4. Studiul proprietăţilor imuno-biologice ale hidrosalpinxului
  • 4.4.1. Compoziţia boichimică a hidrosalpinxului
  • 4.4.2. Rezultatul studiului citochinelor în lichidul din hidrosalpinx
  • 4.4.3. Testul de viabilitate a spermatozoizilor în lichidul din hidrosalpinx
 • 4.5. Algoritmul de diagnostic al pacientelor cu infertilitate tubară

CAPITOLUL V. Aplicarea reproducerii asistate în tratamentul infertilităţii tubare
 • 5.1 Evaluarea rezultatelor clinice ale reproducerii asistate
  • 5.1.1. Evoluţia etapei de stimulare a ovulaţiei
  • 5.1.2. Etapa de fertilizare in vitro a oocitelor
  • 5.1.3. Etapa implantaţională…
  • 5.1.4. Etapa gestaţională
 • 5.2. Demonstrarea cazurilor clinice
 • 5.3. Conceptul actualizat despre etiopatogenia infertilităţii tubare
 • 5.4. Algoritmul de conduită al inferilităţii tubare