Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Relaţiile politice româno-engleze în perioada 1918-1940


Autor: Fabian Denis
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Anatol Petrencu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 aprilie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Sistemul de la Versailles, Tratatul de la Versailles, state naţionale, echilibrul de forţe, alianţe politico-diplomatice, politica de alianţe, state occidentale, puteri occidentale, puteri europene, misiune diplomatică, diplomaţia românească, diplomaţia engleză, diplomaţia franceză, diplomaţia sovietică, poziţia internaţională, chestiunea basarabeană, politica externă românească, politica externă engleză, politica externă franceză, politica externă sovietică, politica de conciliere, politica de securitate, relaţii bilaterale, relaţii interstatale, sistemul relaţiilor internaţionale, relaţii internaţionale, relaţii politice, perioada interbelică, Imperiul Britanic, sistem de securitate colectivă, dezarmare, garanţii.

Cuprins


CAPITOLUL I. Contextul internaţional al relaţiilor politice româno-engleze după primul război mondial
CAPITOLUL II. Relaţiile politice româno-engleze în anii 1920-1938
  • II. 1. Acţiunile diplomatice ale Marii Britanii vis-a-vis de tensiunile politice între România
  • şi Rusia Sovietică după Primul Război Mondial
  • II. 2. Influenţa Tratatului de la Locarno asupra raporturilor româno-engleze
  • II. 3. Poziţia României şi a Marii Britanii faţă de Pactul Briand-Kellogg
  • II. 4. Relaţiile politice româno-engleze la mijlocul anilor ’30

CAPITOLUL III. Evoluţia relaţiilor politice româno-engleze în anii 1938-1940
  • III. 1. Raporturile româno-engleze în contextul crizei sudete
  • III. 2. Acţiunea diplomaţiei româneşti pentru obţinerea garanţiilor britanice
  • III. 3. Poziţia României faţă de tratativele anglo-franco-sovietice din primăvara şi vara anului 1939
  • III. 4. Efectul pactului sovieto-german asupra relaţiilor politice româno-engleze