Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Elaborarea şi evaluarea metodelor rapide pentru diagnosticul de laborator al infecţiilor tractusului urinar


Autor: Bălan Greta
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Iurie Roşcin
doctor habilitat, profesor universitar
Consultant ştiinţific: Adrian Tănase
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Teza

CZU [616.61-022.1+616.98]-078

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
131 pagini


Cuvinte Cheie

infecţiile tractusului urinar, metode rapide, medii de cultură, diagnosticul de laborator

Adnotare

Lucrarea dată reprezintă explorări ştiinţifico-teoretice şi experimentale în perfecţionarea şi elaborarea metodelor de diagnostic, mediilor de cultură şi microreactivelor pentru diagnosticul rapid al infecţiilor tractusului urinar.

Experimental, în condiţii de laborator, au fost determinaţi factorii selectivi, de creştere şi multiplicare a agenţilor etiologici ai infecţiilor tractusului urinar în baza cărora au fost perfecţionate şi elaborate:

În baza noilor medii de cultură şi microreactive a fost elaborată schema de diagnostic microbiologic rapid al infecţiilor tractusului urinar care permite cultivarea, indicarea şi determinarea sensibilităţii agenţilor etiologici a ITU timp de 24 ore de la prelevarea şi însămânţarea materialului de examinat.

Au fost investigate 340 prelevate de urină, din care 217 (63,8%) au fost pozitive. În 203 (93,6%) cazuri a fost depistat un singur izolat, iar în 14 (6,4%) cazuri – două tipuri de izolate. În 164 (75,6%) cazuri au fost izolate enterobacterii; în 38 (17,5%) cazuri – stafilococi; în 12 (5,5%) cazuri – bacterii P.aeruginosa şi în 3 (1,4%)cazuri – micete levuriforme din genul Candida.

Metodele şi microreactivele elaborate sunt rapide, econome, sensibile, specifice, simple în utilizare şi accesibile laboratoarelor microbiologice de diverse nivele şi pentru toate instituţiile curativo-profilactice ale sistemului de ocrotire a sănatăţii.

Cuprins


CAPITOLUL I. Infecţiile tractusului urinar. medii, metode şi preparate pentru izolarea şi identificarea agenţilor cauzali (analiza de sinteză a referinţelor bibliografice)
CAPITOLUL II. Materiale şi metode de investigare
 • 2.1. Obiectul de studiu
 • 2.2. Materiale şi reactive
 • 2.3. Metodele de investigaţie

CAPITOLUL III. Elaborarea mediilor de cultură pentru indicarea rapidă a agenţilor etiologici ai infecţiilor urinare
 • 3.1. Elaborarea mediului de cultură pentru indicarea rapidă a enterobacteriilor
  • 3.1.1. Caracteristica generală a mediului MSD-Ent
  • 3.1.2. Metoda de preparare a mediului MSD-Ent
  • 3.1.3. Indicarea enterobacteriilor cu mediul MSD-Ent
  • 3.1.4.Calcularea sinecostului mediului MSD-Ent
 • 3.2. Elaborarea mediului de cultură pentru indicarea rapidă a stafilococilor
  • 3.2.1. Caracteristica generală a mediului MSD-St
  • 3.2.2. Metoda de preparare a mediului MSD-St
  • 3.2.3. Indicarea stafilococilor cu mediul MSD-St
  • 3.2.4.Calcularea sinecostului mediului MSD-St
 • 3.3. Elaborarea mediului de cultură pentru indicarea rapidă a bacteriilor P.aeruginosa
  • 3.3.1. Caracteristica generală a mediului MCD-Ps
  • 3.2.2. Metoda de preparare a mediului MCD-Ps
  • 3.2.3. Indicarea bacteriilor P.aeruginosa cu mediul MCD-Ps
  • 3.2.4.Calcularea sinecostului mediului MCD-Ps
 • 3.4. Elaborarea mediului de cultură pentru indicarea rapidă a micetelor levuriforme din genul Candida
  • 3.4.1. Caracteristica generală a mediului MSD-Cand
  • 3.4.2. Metoda de preparare a mediului MSD-Cand
  • 3.4.3. Indicarea micetelor levuriforme din genul Candida cu mediul MSD-Cand
  • 3.4.4.Calcularea sinecostului mediului MSD-Cand

CAPITOLUL IV. Perfecţionarea şi elaborarea microreactivelor pentru identificarea rapidă a microorganismelor
 • 4.1. Microreactivul pentru determinarea oxidazei microbiene
 • 4.2. Microreactivul pentru determinarea nitratreductazei microbiene

CAPITOLUL V. Elaborarea metodei rapide de determinare a sensibilităţii microorganismelor la antibiotice
 • 5.1. Caracteristica generală şi metoda de preparare a mediului de cultură pentru determinarea sensibilităţii microorganismelor la antibiotice
 • 5.2. Metoda de determinare rapidă a sensibilităţii microorganismelor la antibiotice cu MC-Ant

CAPITOLUL VI. Elaborarea schemei de diagnostic microbiologic rapid al infecţiilor tractusului urinar