Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


USMFUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" (USMF)


Adresa:bd. Ştefan cel Mare, 165, Chişinău, MD 2001
Tel:(373 2) 24-34-08
Fax:(373 2) 24-23-44
Web:www.usmf.md
E-Mail:

Potenţialul Ştiinţific


  Acreditare

  Raportul de autoevaluare şi avizul comisiei specializate privind evaluarea organizaţiei se află în arhiva C.N.A.A.
  Hotărârea nr.1/AC, din 15.12.2005
  Certificat de acreditare: seria P nr.001
  [+] Profiluri acreditate [7]

   Conducători de Doctorat

  În instituţia dată sînt 160 conducători de doctorat, inclusiv 126 doctori habilitaţi.
  conducători de doctorat [] [160]

  Teze Teze

  Au fost elaborate 58 teze, inclusiv 10 de doctor habilitat.

  În examinare [5]: Arhiva tezelor: