Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile fiziologice ale aplicării reglatorilor de creştere de natură steroidală la plantele de orz de toamnă


Autor: Josan Silvia
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.12 - Fiziologie vegetală
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Antonina Derendovschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Nicolae Gheorghiev
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 februarie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 aprilie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Carotenoizi, Clorofilă, Ecostim, Glicozide steroidale, Indice clorofilinic, Moldstim, Orz de toamnă, Premărgător, Productivitatea, Reglatori de creştere

Adnotare

În condiţiile experimentelor în vase de vegetaţie s-au determinat particulari-tăţile acţiunii reglatorilor de creştere de natură steroidală Moldsitm şi Ecostim asupra proceselor de creştere, parametrilor morfofiziologici ai frunzelor plantelor de orz de toamnă pe parcursul ontogenezei, precum şi relaţia lor cu productivitatea biologică a plantelor, comparativ cu acţiunea preparatelor de natură gibberellinică şi citochininică.

S-a stabilit reglementarea administrării preparatelor asupra soiurilor orzului de toamnă la plasarea lor în asolament. S-a demonstrat, că stropirea plantelor de orz de toamnă în stare de vegetaţie cu preparate glicozide steroidale duce la dezvoltarea activă a aparatului fotosintetic, mărirea suprafeţei foliare şi timpului de activitate al ei pe parcursul vegetaţiei. Sub acţiunea reglatorilor de creştere are loc acumularea biomasei brute şi uscate, mărirea conţinutului de pigmenţi asimilatori în organele plantelor pe parcursul ontogenezei, mărirea parametrilor elementelor de productivitate şi recoltă a soiurilor şi îmbunătăţirii calităţii boabelor de orz – se majorează cantitatea de proteine, amidon, lipide şi se micşorează cantitatea de celuloză şi cenuşă.

Indicii de creştere si ai activităţii fotosintetice în principalele faze ale ontogenezei (faza de împăiere şi faza de înspicare) pot servi ca criteriu de apreciere preventivă a productivităţii nu numai a planetelor individuale, dar şi a semănăturilor.

S-a constatat, că eficienţa reglatorilor de creştere se măreşte la stropirea plantelor de orz de toamnă în faza de înfrăţire – începutul fazei de împăiere în funcţie de particularităţile soiului şi de premergător.