Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Tehnologii moderne în tratamentul chirurgical al melanomului malign cutanat


Autor: Ţurcan Stela
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ion Mereuţa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Iraida Iacovleva
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 aprilie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Teza

CZU 616.5-006.81-089

Adobe PDF document 2.52 Mb / în română
101 pagini


Cuvinte Cheie

melanom, tratament chirurgical, limitele electroexciziei, vacuum-electroexcizie, recidiv, metastaz, cicatrizare, management

Adnotare

Melanomul cutanat reprezintă o tumoră malignă, agresivă, uneori cu debut şi evoluţie imprevizibilă, care înregistrează o morbiditate în creştere şi un grad de mortalitate înalt. Numărul total al bolnavilor incluşi în cercetare (232) a fost distribuit în 3 loturi. Primul lot de studiu cuprinde 76 bolnavi trataţi prin metoda stabilirii limitelor de excizie a melanomului primar. Al IIlea lot se constitue din 76 bolnavi cu MMC primar trataţi prin metoda de vacuum-electroexcizie. Lotul martor cuprinde 80 bolnavi trataţi prin electroexcizie tradiţională (studiu retrospectiv). Tehnologiile moderne descrise în teza de faţă permit lărgirea posibilităţilor tratamentului chirurgical al MMC prin elaborarea, implementarea în practică şi analiza rezultatelor acestora.

În urma analizei rezultatelor cercetării, am constatat că, pentru I lot de studiu marja de siguranţă de la tumoră până la locul de incizie a pielii constituie în medie 1,1-1,5cm (48,5±5,7% p<0,01). La aceşti bolnavi limitele electroexciziei s-au determinat individual preoperator prin modularea matematică a datelor obţinute la termografia şi ultrasonografia tumorii primare.

În lotul II de studiu marja de siguranţă constitue în medie 1,6-2,0cm (36,8±5,5% p<0,001). Bolnavilor din acest lot de studiu li s-a efectuat vacuum-electroexcizia. Rezultatele studierii morfopatologice atât a tumorii cât şi a ţesuturilor excizate, ne demonstrează că, atât în lotul I, cât şi în lotul II, tumora a fost înlăturată radical în 97,8±1,7% (p<0,001) cazuri şi, respectiv în 98,0±1,2% (p<0,001)cazuri.

La 5 ani de supravieghere, la bolnavii trataţi prin vacuum-electroexcizie nu s-au dezvoltat recidive RR=0, în comparaţie cu 8,7±5,0% (p<0,05) în lotul martor. La aceeaşi perioadă de supravieghere (5 ani), în lotul II s-a constatat un risc redus pentru dezvoltarea metastazelor (RR=0,6 95% IÎ:0,03-1,17), iar supravieţuirea de 5 ani a constituit 68,2% în comparaţie cu 48,7% în lotul martor. Analiza cicatrizării plăgilor, ne demonstrează că procesul de cicatrizare a plăgilor postoperatorii este mai eficient de 1,6 ori în lotul I şi II decât în lotul martor (RR=1,6 95% IÎ:1,2-1,9).

Rezultatele obţinute în urma cercetărilor efectuate ne-au permis să elaborăm unele recomandări metodice pentru studenţi, rezidenţi, specialişti, medici oncologi. Luând în consideraţie importanţa acestei teze cu confirmarea rezultatelor tehnologiilor propuse de noi, în cadrul Policliniciia Oncologice din Moldova va fi creat CMMM, care va deţine Registrul bolnavilor şi al familiilor cu diagnosticul de melanom malign. Rezultatele disertaţiei vor contribui la sporirea eficacităţii tratamentului chirurgical al melanomului şi la optimizarea procesului instructiv în cadrul Catedrei de Hematologie şi Oncologie a USMF „N.Testemiţanu”.

Cuprins


CAPITOLUL I Posibilităţile contemporane ale tratamentului chirurgical al melanomului malign (revista literaturii)
CAPITOLUL II Material şi metode de studiu
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Caracteristica generală a pacienţilor incluşi în studiu
 • 2.3. Metodele de prelucrare a datelor primare

CAPITOLUL III Tehnologii moderne în tratamentul chirurgical al melanomu-lui malign cutanat şi rezultatele lor
 • 3.1. Electroexcizia melanomului malign după metoda stabilirii limitelor exciziei tumorii primare
 • 3.2. Vacuum electroexcizia în tratamentul chirurgical al melanomului malign cutanat..
 • 3.3. Rezultatele tratamentului chirurgical al melanomului malign
 • 3.3.1.Analiza recidivelor la bolnavii cu MMC trataţi cu tehnologii сhirurgicale moderne.
 • 3.3.2.Evaluarea metastazelor la bolnavii cu MMC trataţi cu tehnologii chirurgicale moderne
 • 3.3.3.Studierea procesului de cicatrizare a plăgilor după diferite metode de tratament rurgical
 • 3.3.4.Supravieţuirea bolnavilor cu MMC trataţi cu tehnologii chirurgicale noi
 • 3.4. Studiul morfopatologic al tumorii primare şi al ţesuturilor excizate în dependenţă de metoda chirurgicală

CAPITOLUL IV Managementul monitorizării şi tratamentului chirurgical al melanomului malign cutanat