Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Valorificarea potenţialului de rodire la măr în sistem intensiv prin aplicarea raţională a tăierii pomilor în condiţiile specifice zonei de nord


Autor: Şaganean Radu
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.07 - Pomicultură
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Valerian Balan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Teza

CZU 634.11: 631.542: 631.841

Adobe PDF document 1.15 Mb / în română
152 pagini


Cuvinte Cheie

Fertilizare foliară, Livadă intensivă, Pom de măr, Rărirea organelor reproductive, Sisteme de tăiere, Soi

Adnotare

În perioada anilor 2004-2007 în zona pomicolă de nord a Republicii Moldova a fost studiată influenţa sistemelor de tăiere şi fertilizare foliară cu uree asupra potenţialului de rodire la 4 soiuri de măr altoite pe portaltoiul M9.

Cea mai eficientă sistema de tăiere în uscat la soiurile Pinova, King Jonagold, Čampion şi Gala Must a fost acea cu eliminarea ramurilor în vârstă de 3-4 ani atât pe axul central, cît şi pe ramurile de semischelet. Producţia medie de fructe a constituit: Gala Must (39,8 t/ha); Pinova (38,2 t/ha); Čampion (35,0 t/ha); King Jonagold (33,4-33,9 t/ha).

În toate variantele supuse răririi organelor reproductive producţia de fructe diminuează cantitativ faţă de martor, dar sporeşte calitativ. Cele mai înalte recolte în medie pe anii 2005-2007, comparativ cu restul metodelor de rărire a organelor reproductive, s-au înregistrat în varianta 3 unde s-au suprimat 100% din fructele legate din 65-75% inflorescenţe: Pinova - 27,3 t/ha; King Jonagold - 30,9 t/ha şi Čampion - 29,0 t/ha. Pentru soiul Gala Must optimală (35,3 t/ha) este considerată varianta unde au fost suprimate 65-75% din bobocii punctaţi cu roşu din inflorescenţă.

Productivitatea pomilor de măr sporeşte considerabil faţă de martor în varianta cu fertilizări foliare de 1,2% uree, producţia de fructe în medie constituind 47,0 t/ha la soiul Gala Must şi 43,8 t/ha la pomii soiului Pinova.

Cuprins


CAPITOLUL 1. SInteză bibliografică
 • 1.1. Tăierea pomilor ca factor de formare şi menţinere a structurii
 • plantaţiei pomicole
 • 1.2. Evaluarea potenţialului biologic şi agroproductiv al soiurilor de măr
 • în sistem intensiv

CAPITOLUL 2. Obiecte, metode şi condiţii de efectuare a cercetărilor
 • 2.1. Obiecte de cercetare şi schemele experienţelor
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Condiţiile de efectuare a cercetărilor
  • 2.3.1. Condiţii pedologice
  • 2.3.2. Condiţii climaterice
  • 2.3.3. Agrotehnica

CAPITOLUL 3. Rezultatele cercetărilor
 • 3.1. Indicatorii principali ai creşterii pomilor de măr
 • 3.1.1. Parametrii coroanei.
  • 3.1.2. Suprafaţa laterală a coroanei
  • 3.1.3. Volumul productiv al coroanei
  • 3.1.4. Structura coroanei
  • 3.1.5. Lungimea medie şi însumată a ramurilor anuale
  • 3.1.6. Dinamica creşterii lăstarilor
 • 3.2. Activitatea fotosintetică a pomilor de măr
  • 3.2.1. Suprafaţa foliară
  • 3.2.2. Indicele foliar
  • 3.2.3. Intensitatea luminii în coroana pomilor de măr
 • 3.3. Formarea şi repartizarea organelor reproductive în coroana pomilor de măr
  • 3.3.1. Formarea şi amplasarea formaţiunilor de rod
  • 3.3.2. Numărul mugurilor de rod şi legarea fructelor
  • 3.3.3. Repartizarea florilor şi fructelor în coroana pomilor de măr
 • 3.4. Productivitatea pomilor de măr şi calitatea fructelor
  • 3.4.1. Producţia de fructe
  • 3.4.2. Calitatea fructelor