Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Dinamica indicilor fiziologici şi capacităţilor de adaptare în diferite perioade ale ontogenezei la om


Autor: Scripnic Vitalie
Gradul:doctor habilitat în biologie
Specialitatea: 03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
Anul:2009
Consultanţi ştiinţifici: Aurel Saulea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Boris Melnic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document1.21 Mb / în română

Teza

CZU [612.1+612.178+612.67/.68]

Adobe PDF document 2.24 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

AM-Amplituda modei, DC-Debit cardiac, ECG-Electrocardiograma, FCC-Frecvenţa contracţiilor cardiace, HV-Hiperventilaţie, IG -Intervalografia, IT -Indicele tensiunii, Mo-Moda, RC-Ritmul cardiac, RGIC- Reograma integrală a corpului, RP-Rezistenţa periferică, SCV-Sistemul cardio-vascular, SNSD-Sindromul nodului sinuzal deprimat, SNV-Sistemul nervos vegetativ, TA-Tensiunea arterială, VB-Volum bătaie (Qs)

Adnotare

Prezenta lucrare a fost consacrată studierii stării funcţionele şi a capacităţilor adaptative a organismului la persoane practic sănătoase în diferite perioade ale ontogenezei şi posibilităţilor de decelerare a îmbătrânirii cu ajutorul metodelor neinvazive, originele. Îmbătrânirea treptată a populaţiei de pe Planeta noastră şi imposibilitatea de a oferi ajutor corespunzător medical la momentul dat, care ar corespunde descoperirilor de ultima oră din diferite domenii cere ca necesar efectuarea monitoringului permanent a stării de sănătate şi a capacităţilor de adaptare cu ajutorul unor metode contemporane care au demonstrat înalta sa eficienţă în medicina cosmică şi medicina sportivă cum sunt metodele electrocardiografice, ritmografice, reografice efectuate în repaus şi în timpul probelor funcţionale. Scopul acestor investigaţii a fost a fost prezentarea în forme integrative a unor faze semnificative de îmbătrânire fiziologică şi căutarea posibilităţilor de decelerare ale acestor procese cu ajutorul unor metodici proceduri tecnologice îndreptate contra cauzelor îmbătrânirii, începândde la cauzele etio-patogenetice şi terminând cu procedee care diminuează semnificativ influenţa negativă a hipokineziei şi stresului informaţional, care, deja demult, au intrat întrun conflict cronic cu necesităţile fiziologice ale omului.

Întru soluţionarea problemelor propuse în aceasta lucrare au fost investigaţi în perioada anilor 1995 şi 2008 1043 de persoane, de diferite vârste şi sexe, cu ritm diferit de activitate socială, fizică şi psihoemoţională care au fost împărţite în 15 eşantioane: 4 eşantioane de bărbaţi cu FCC în pauză în diapazonul normocardie; 4 eşantioane de femei cu FCC în pauză în diapazonul normocardie; 4 eşantioane de bărbaţi cu FCC în pauză în diapazonul bradicardie şi 3 eşantioane de femei cu FCC în pauză în diapazonul bradicardie.

Au fost stabilite parametrii de bază care permit aprecierea stării funcţionale a persoanelor sănătoase de diferită vârstă şi cu deferit regim de activitate fizică. Modificările ce au loc în organism cu vârsta şi în special scăderea capacităţii contractile a miocardului, micşorarea reglării parasimpatice şi creşterea celei simpatice duc la scăderea capacităţilor adaptative ale organismului. Investigaţia indicilor vegetativi, electrocardiografici şi hemodinamici a permis aprecierea gradului de scădere a capacităţilor adaptative ale organismului în condiţii când frecvenţa contracţiilor cardiace era practic identică în repaus în eşantioane ce aparţin diversilor vârste la normocardici şi bradicardici. Aceste date au importanţă deosebită pentru reabilitologi mai ales atunci când trebuie corect de găsit cât şi în ce ritm trebuie să se mişte persoana dată şi totodată ca activitatea fizică să nu depăşească de limitele capacităţilor adaptative la momentul dat.

Altă problemă care trebuea să fie soluţionată în această lucrare se referea la posibilităţile creşterii fiziologice a capacităţilor adaptative ale organismului cu ajutorul aplicării unor vibraţii rezonante induse pe unele porţiuni ale omului şi a unor factori fizici naturali cum de exemplu este hipoxia de altitudine.

Rezultatele obţinute în urma acestor investigaţii pot fi aplicate cu succes în fiziologie, geriatrie, gerontologie,în medicina de reabilitare, sportivă şi în diferite comisii de expertiză.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Reviul literaturii
 • 1.1. Problemele sănătăţii cauzate de modificările demografice
 • Concepţiile de normă în fiziologie şi noţiunea de normă în ontogeneză.
 • 1.2. Principii metodice de apreciere a posibilităţilor de adaptare ale organismului.
 • 1.3. Mecanismele de reglare a ritmului cardiac
 • 1.4. Metodele de investigaţie şi estimare a reglării vegetative a ritmului cardiac şi a stării funcţionale a nodului sinuzal.

CAPITOLUL 2. Obiectul şi metodele de ivestigaţie
 • 2.1. Caracteristica contingentului investigat.
 • 2.2. Probele funcţionale.
 • 2.3. Investigaţiile electrocardiografice.
 • 2.4. Caracteristica generală a metodelor de cercetare a volumului-bătaie
 • 2.5. Principiile generale ale metodelor impedansometrice de cercetare.
 • 2.6. Reografia pectorală tetrapolară.
 • 2.7. Reografia integrală a corpului după M.I.Tişenco.
 • 2.8. Varianta tetrapolară a reografiei integrale a corpului.

CAPITOLUL 3. Dinamica modificării reglării vegetative şi hemodinamice la voluntarii sănătoşi repartizaţi în funcţie de vârstă şi sex.
 • 3.1. Rezultate.