Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor


Aprobat
Hotărârea Prezidiului CSA a RM
din 14 octombrie 2004

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Biologie

Formula specialităţii
Fiziologia Omului şi Animalelor este domeniul ştiinţelor biologice şi medicale care se ocupă cu studiul proceselor şi constantelor normale ale organismului uman şi animal ale structurilor biologice superior organizate.

Fiziologia abordează nu numai studiul modului cum se desfăşoară procesele vitale, ci şi factorii care le determină, şi mecanismele lor de întreţinere. Fiziologia a întregit investigaţiile clinice cu experimente pe animale de laborator. Medicina ca ştiinţă a vieţii şi suferinţei umane, a beneficiat substanţial de pe urma cunoştinţelor oferite de ştiinţele fiziologice.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente

Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 03.00.13 necesită utilizarea metodelor specifice a unor discipline adiacente: fiziologie patologică, radiodiagnostucul şi radioterapia, chimioterapie şi antibiotice, fizioterapie şi acupunctură, alergologie şi imunologie, biofizică, biochimie, precum şi celor complementare: endocrinologie, igienă, pediatrie, fiziologie patologică, fiziologie normală, alergologie şi imunologie, diagnostic clinic de laborator, teoria şi metodica educaţiei fizice, a antrenamentului sportiv şi culturii fizice de asanare, sanitarie şi ecologie veterinară, psihofiziologie, psihologie medicală, psihologia diferenţială, psihodiagnosticul.

Totuşi pentru fiziologia omului şi animalelor sunt foarte importante metodele disciplinelor enumerate, eficienţa utilizării lor, caracteristica manifestărilor fiziologice ale dereglărilor funcţionale în paralel cu utilizarea metodelor disciplinelor menţionate.

Studiul interrelaţiilor unor hormoni ai corticosuprarenalelor, gonadelor şi pancreasului endocrin la administrarea hormonilor hipofizari pe fondul diabetului alloxanic se referă la specialitatea “Endocrinologie”.

Problemele legate de fitoterapia diabetului zaharat se referă la “Fiziologia patologică” şi “Endocrinologie”.

Problemele ce ţin de studiul sistemelor neuro-hormonale adaptative la influenţa parkinsonismului experimental se încadrează la specialitatea “Neurologie”. Un interes deosebit în rândul problemelor biologiei şi medicinii contemporane prezintă: stresul, adaptarea, dereglările şi rezervele funcţionale ale organismului. Problema stresului emoţional şi justificarea analizei multilaterale a acestui concept pot fi studiate şi în cadrul “Cardiologiei”, “Igiena”, “Fiziologie patologică”, “Diagnostic clinic de laborator”. Repercusiunile stresului emoţional asupra unor parametri psihofiziologici la studenţi în procesul activităţii intelectuale se referă la problemele “Psihofiziologiei”.

Cercetarea proceselor antrenamentului sportiv şi a modificărilor fiziologice a diferitor sisteme se referă la specialitatea “Teoria şi metodica educaţiei fizice, a antrenamentului sportiv şi culturii fizice de asanare”, “Psihologia diferenţială, psihodiagnosticul”, “Cultura fizică medicală şi medicina sportivă”.

Specialitatea “Fiziologia omului şi animalelor” spre deosebire de specialitatea “Fiziologie patologică” nu examinează problemele legate de anumite maladii şi tratamentul diferitor sisteme de organe. Metode biochimice de studii a sângelui, urinei, ţesuturilor la influenţa diferitor factori nefavorabili, preparatelor farmacologice se referă la specialitatea: “Biochimie”, “Diagnosticul clinic de laborator”, “Alergologie şi imunologie”.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii “Fiziologia omului şi animalelor” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Melnic Boris, doctor habilitat în ştiinţe biologice, Academician, profesor universitar al Catedrei Biologie Umană şi Animală, Universitatea de Stat din Moldova.
  2. Crivoi Aurelia, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar al Catedrei Biologie Umană şi Animală, Universitatea de Stat din Moldova.

Recenzenţi:

  1. Ciobanu Vasile, Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, Universitatea de Stat din Moldova, profesor universitar interimar.
  2. Veaceslav Reva, Preşedintele Consiliului Ştiinţific Specializat la specialitatea 03.00.04 Biochimie, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar.