Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Pneumoniile comunitare la vârstnici : particularităţi etiologice, clinice, paraclinice şi de evoluţie a bolii


Autor: Blaja-Lisnic Natalia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Sergiu Matcovschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 aprilie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 616.24-053.9-02

Adobe PDF document 0.94 Mb / în română
131 pagini


Cuvinte Cheie

Pneumonie comunitară, vârstnici, agentul patogen, sputocultura, analiza imunoenzimatică, particularităţi clinico-evolutive, indicele de intoxicaţie leucocitară, imunitatea celulară, metoda monoclonală, varianta de expresie antigenică, indicele imunoreglator, imunitatea umorală, pronostic.

Adnotare

În studiu au fost incluşi 238 pacienţi cu pneumonie comunitară dintre care 149 pacienţi vârstnici cu vârsta medie de 73 ± 0,45 ani şi 89 de pacienţi mai tineri de 65 de ani cu vârsta medie de 48 ± 1,38 ani.

În structura etiologică a PC la vârstnici printre germenii nespecifici predomină Streptococcus Pneumoniae (37,3 %), fiind urmat de St. Aureus (24 %), Str. Pyogenes (17,3 %), şi Moraxella catarhalis (2,7 %). Asocierile microbiene sunt înregistrate în 18,6 % cazuri. Chlamidia Pneumoniae nu este caracteristică pentru vârstnicii cu PC. Mycoplasma Pneumoniae se întâlneşte 36,7% la vârstnicii cu PC.

Pacienţii mai mari de 65 de ani prezintă un tablou clinic atipic al PC, caracteristice fiind dispneea (85,9%), fatigabilitatea (98%), greaţa (5,4%), dereglarea stării generale (100%), poziţia pasivă (34,2%) şi tachypneea (65,8%). Debutul bolii deseori este mai puţin expresiv. Totuşi, în prezenţa Streptococcus Pneumoniae simptomele sunt similare celor cu PC la pacienţii mai tineri.

Schimbările obiective (percuţia, auscultaţie) nu diferă esenţial de cele observate la pacienţii mai tineri.

Devierile de la normă a valorilor leucocitelor, limfocitelor, VSH, PCR, şi ale fibrinogenului în pneumoniile comunitare la vârstnici sunt mai puţin exprimate faţă de aceşti indici la pacienţii adulţi tineri. În acelaşi timp semnele de intoxicaţie (majorarea ureei) sunt mai evidente la persoanele în vârstă.

Examenul radiologic prin prezenţa infiltratului şi prin localizarea procesului nu relevă deosebiri evidente în dependenţă de vârstă.

Perioada de recuperare este mai lungă şi normalizarea clinicii şi a datelor paraclinice are loc mai anevoios la vârstnicii cu PC. La sfârşitul tratamentului, pe fond de o ameliorare generală pot persista tusea şi fatigabilitatea, valori moderat majorate ale leucocitelor, VSH, fibrinogenului, PCR, iar tabloul radiologic denotă mai frecvent decât la adulţii tineri o resorbţie incompletă a infiltratului pulmonar.

La o vârstă înaintată PC decurge cu o scădere vădită a indicilor imunităţii celulare şi modificări ale imunităţii umorale, funcţia reglatorie scăzută şi capaciatatea scăzută de control al infecţiilor în prezenţa patologiilor sistemice preexistente, diabet, BPCO,ş.a. Pneumonia are un tablou clinic sărac şi o evoluţie mai insidioasă în cazul dereglărilor pronunţate ale imunităţii. La un răspuns imun adecvat, expresiv, pacienţii vârstnici prezintă o PC clasică

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1 Particularităţile îmbătrânirii fiziologice a aparatului pulmonar
 • 1.2 Particularităţile răspunsului sistemului imun la infecţii la persoanele de vârsta înaintată
  • 1.2.1 Aspecte generale.
  • 1.2.2 Reacţia imună la vârstnicii cu pneumonii
 • 1.3 Particularităţile pneumoniilor comunitare la vârstnici
  • 1.3.1 Factorii de risc
  • 1.3.2 Etiologia
  • 1.3.3 Manifestările clinice
  • 1.3.4 Investigaţii de laborator şi instrumentale
  • 1.3.5 Evoluţia pneumoniei
  • 1.3.6 Pronosticul pneumoniilor comunitare la vârstnici
  • 1.3.7 Profilaxia pneumoniilor

CAPITOLUL II. Materialul şi metodele de cercetare
 • 2.1 Caracteristica materialului clinic
 • 2.2 Metode şi tehnici de examinare
CAPITOLUL III. Particularităţile clinico-evolutive ale pneumoniei comunitare la vârstnici
 • 3.1 Manifestările clinice
  • 3.1.1 Manifestările clinice ale pneumoniei comunitare la vârstnici comparativ cu adulţii tineri
  • 3.1.2 Manifestările clinice ale pneumoniei comunitare la grupele de vârstnici
 • 3.2 Particularităţile datelor paraclinice
  • 3.2.1 Particularităţile datelor paraclinice în pneumoniile comunitare la vârstnici comparativ cu adulţii tineri
  • 3.2.2 Particularităţile datelor paraclinice în pneumoniile comunitare la grupele de pacienţi vârstnici
 • 3.3 Corelaţia evoluţiei pneumoniilor comunitare la vârstnici în dependenţă de clinică şi datele paraclinice
 • 3.4 Dinamica manifestărilor PC la vârstnici comparativ cu pacienţii adulţi tineri
 • 3.4.1 Dinamica simptomelor PC la grupele pacienţilor vârstnici
 • 3.5 Criterii de pronostic în pneumoniile comunitare
CAPITOLUL IV. Dereglările activităţii sistemului imun la vârstnicii cu pneumonie comunitară
 • 4.1 Particularităţile imunităţii celulare şi corelarea schimbărilor imune cu manifestările PC
 • 4.2 Particularităţile imunităţii umorale şi corelarea schimbărilor imune cu manifestările PC.Cazuri clinice
CAPITOLUL V. Sinteza rezultatelor obţinute