Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Modificările clinico-metabolice şi corecţia lor la pacienţii cu encefalopatie în ciroza hepatică


Autor: Ludmila Condraţchi
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Valeriu Istrati
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Vlada-Tatiana Dumbrava
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 aprilie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 616.36-004-002:616.831-002

Adobe PDF document 0.70 Mb / în română
106 pagini


Cuvinte Cheie

encefalopatie hepatică, ciroza hepatică, insuficienţa hepatică, dezorientarea în timp, dezorientarea în spaţiu, asterixis, foetor hepatic, test Reitan, tulburări de somn, tulburări de dispoziţie, aminoacizi, indexul Fisher, amoniac, Aminoplasmal-Hepa, BioR, hepatoprotectoare, vitamine, electroencefalograma

Adnotare

Studiul nostru analizează modificările clinice, metabolice şi electroencefalografice la pacienţii cu encefalopatie hepatică (EH) în ciroza hepatică virală C şi corecţia acestora prin administrarea preparatelor ce conţin aminoacizi cu lanţ lateral ramificat (Aminoplasmal Hepa) şi BioR - preparat ce se obţine prin tehnologii originale de sinteză orientată, extragere succesivă, fracţionare şi purificare a principiilor bioactive din biomasa algei cianofite Spirulina platensis (Nordst) Geitl, îmbogăţit cu Zn şi acid glutamic.

Lotul I include 33 de pacienţi cu EH de gradul II în ciroza hepatică virală C trataţi cu Aminoplasmal Hepa, lotul II - 33 de pacienţi cu EH de gradul II în ciroza hepatică virală C trataţi cu preparatul BioR, lotul III - 33 de pacienţi cu EH de gradul II în ciroza hepatică virală C trataţi cu hepatoprotectoare şi vitamine şi lotul IV - 20 de pacienţi practic sănătoşi.

La pacienţii cu EH de gradul II în ciroză hepatică virală C se constată stare generală gravă sau extrem de gravă, tablou clinic accentuat, disbalanţă de aminoacizi (reducerea concentraţiei aminoacizilor cu lanţ lateral ramificat şi creşterea concentraţiei de aminoacizi aromatici), reducerea de 2,3-2,7 ori a indexului Fisher (până la 1,03-1,24). Pe electroencefalogramă se micşorează frecvenţa şi lungimea înregistrării traseului undei alfa, apar unde patologice teta şi delta şi se determină un lung traseu de înregistrare a undelor teta şi delta.

Tratamentul pacienţilor cu EH de gradul II în ciroză hepatică virală C cu preparate ce includ aminoacizi cu lanţ lateral ramificat, acid glutamic şi zinc a contribuit la ameliorarea semnificativă a funcţiei ficatului, a performanţelor intelectuale şi a tabloului clinic. Modificări semnificative favorabile la pacienţii trataţi cu Aminoplasmal Hepa şi BioR s-au constatat şi în valorile medii ale aminoacizilor, ale testelor biochimice şi ale traseului electroencefalografic.

O ameliorare mai accentuată a modificărilor clinico-metabolice s-a determinat la pacienţii trataţi cu Aminoplasmal-Hepa şi cu BioR, în comparaţie cu grupul pacienţilor trataţi cu hepatoprotectoare şi vitamine. Având în vedere că administrarea fiecărui din aceste preparate are avantajele sale, se recomandă asocierea ambelor preparate pentru o eficienţă mai sporită a tratamentului.

Cuprins


CAPITOLUL I. Encefalopatia în ciroza hepatică
 • 1.1. Particularităţile epidemiologice şi clinico-evolutive ale encefalopatiei în ciroza hepatică virală C
 • 1.2. Rolul şi metabolismul aminoacizilor la pacienţii cu ciroză hepatică virală C cu şi fără encefalopatie hepatică
 • 1.3. Tratamentul encefalopatiei în ciroza hepatică virală C
 • Capitolul II. Material şi metode de studiu
 • 2.1. Caracteristica lotului de studiu
 • 2.2. Determinarea concentraţiei aminoacizilor serici, evaluarea rezultatelor electroencefalografiei şi administrarea tratamentului
 • 2.3. Prelucrarea matematico-statistică a materialului biochimic şi a rezultatelor electroencefalografiei
CAPITOLUL III. Modificările clinice la pacienţii cu encefalopatie de gradul II în ciroza hepatică virală C şi tratamentul acestora
 • 3.1. Caracteristica clinico-biochimică a pacienţilor cu encefalopatie hepatică de gradul II în ciroza hepatică virală C
 • 3.2. Dereglările statutului neuropsihic, a traseului electroencefalogramei şi concentraţia aminoacizilor ramificaţi şi aromatici la pacienţii cu encefalopatie hepatică de gradul II în ciroza hepatică virală C
 • 3.3. Eficienţa tratamentului cu Aminoplasmal Hepa şi BioR a pacienţilor cu encefalopatie în ciroza hepatică virală C, comparativ cu tratamentul cu hepatoprotectoare şi vitamine
 • 3.3.1. Eficienţa tratamentului cu Aminoplasmal Hepa a pacienţilor cu encefalopatie în ciroza hepatică virală C
 • 3.3.2. Eficienţa tratamentului cu BioR a pacienţilor cu encefalopatie în ciroza hepatică virală C
 • 3.3.3. Eficienţa tratamentului cu hepatoprotectoare şi vitamine a pacienţilor cu encefalopatie în ciroza hepatică virală C
 • 3.3.4. Analiza comparativă a eficienţei tratamentului cu Aminoplasmal Hepa, BioR şi a celui cu hepatoprotectoare şi vitamine a pacienţilor cu encefalopatie în ciroza hepatică virală C
CAPITOLUL IV. Sinteza rezultatelor obţinute