Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Utilizarea compuşilor obţinuţi din produse secundare vinicole în inhibiţia proceselor de formare a N-nitrozoaminelor


Autor: Porubin Diana
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Maria Gonţa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 547+542.958.2+ 678.746.47

Adobe PDF document 1.92 Mb / în română
117 pagini


Cuvinte Cheie

N-Nitrozoamine, nitrozocompuşi, nitrozare endogenă, ioni nitriţi, inhibiţie, polifenoli, produse secundare vinicole, extracte din seminţe din struguri, antioxidant, reducător, DPPH, ABTS, amine

Adnotare

Teza cuprinde studiul utilizării compuşilor obţinuţi din produse secundare vinicole pentru diminuarea concentraţiei ionilor nitriţi, N-nitrozoaminelor, stabilirea mecanismelor de inhibiţie în sisteme model şi reale şi determinarea activităţii antioxidante/antiradicalice cu utilizarea testului DPPH• şi ABTS•+.

S-a constatat că eficacitatea antioxidantă este determinată de structura moleculară a compusului. Proprietăţile antioxidante ale DFH4 şi derivaţilor lui sunt comparabile cu cele ale polifenolilor naturali şi descreşte în seria Que > DFH3Na > DFH4 ≥ (+)Ct > EDMD > Rezv >> EDMT. Esterificarea grupărilor carboxilice ale DFH4, duce la micşorarea activităţii antioxidante ale EDMD. Dintre extractele de struguri, cea mai mare activitate antioxidantă a fost obţinută pentru enatoninele neoxidate. A fost determinată corelaţia directă dintre activitatea antioxidantă a compuşilor obţinuţi din produse secundare vinicole şi proprietăţile reducătoare ale acestora în reacţie cu agenţii de nitrozare.

S-a constatat că DFH4 şi derivaţii lui (EDMD şi DFH3¬Na) inhibă procesul de nitrozare al aminelor secundare cu ioni nitriţi, iar gradul de inhibiţie este comparabil cu cel al polifenolilor naturali (Que, (+)Ct, GSE).

Pentru prima dată a fost demonstrată experimental nitrozarea endogenă (pe şobolani) a nornicotinei cu formarea N-nitrozonornicotinei, precum şi inhibiţia formării endogene a acestei nitrozoamine. S-a constat că efectul de inhibiţie al acidului dihidroxifumaric în procesul de nitrozare a nornicotinei in vivo, este comparabil cu cel al polifenolilor şi extractului din seminţe de strugure. S-a constatat că acidul tartric manifestă proprietăţi de inhibiţie la nitrozarea endogenă a nornicotinei cu ionii nitriţi, dar nu posedă astfel de proprietăţi in vitro.

Cuprins


CAPITOLUL I. Sectorul viti-vinicol ca sursă de inhibitori ai procesului de nitrozare
 • I.1. Valorificarea deşeurilor vinicole ca problemă de protecţie a mediului ambiant
 • I.2. Caracteristica polifenolilor obţinuţi din produsele secundare vinicole
 • I.2.1. Bioacumularea polifenolilor
 • I.3. Activitatea antioxidantă a polifenolilor
 • I.4. N-nitrozocompuşii. Sursele de expunere
 • I.5. Mecanismul si cinetica procesului de formare a N-nitrozocompusilor
 • I.6. Influenţa bazicităţii aminelor şi pH-ului asupra formării NNA
 • I.7. Activarea şi specificitatea tisulară a N-nitrozoaminelor (NNA)
 • I.8. Nitraţii şi nitriţii ca precursori ai N-nitrozocompuşilor
 • 1.9. Inhibiţia procesului de nitrozare

CAPITOLUL II. Materiale şi metode
 • II.1. Obiectul cercetării
 • II.2. Reagenţi
 • II.3. Echipament
 • II.4. Metode utilizate

CAPITOLUL III. Rezultate şi discuţii
 • III.2. Studiul procesului de diminuare a concentraţiei ionilor nitriţi în prezenţa antioxidanţilor
 • III.2.1. Gradul de reducere al ionilor nitriţi în funcţie de concentraţia reducătorilor
 • III.2.2. Influenţa concentraţiei ionilor nitriţi asupra procesului lor de reducere sub acţiunea reducătorilor
 • III.2.3. Gradul de diminuare a concentraţiei ionilor nitriţi în funcţie de pH-ul mediului
 • III.3. Studiul proceselor de nitrozare a aminelor secundare alifatice şi ciclice în soluţii apoase
 • III.3.1. Legităţile cinetice de nitrozare a aminelor secundare în soluţii apoase
 • III.3.1.1. Studiul nitrozării aminelor la variaţia concentraţiei reactanţilor
 • III.3.2. Inhibiţia procesului de nitrozare a aminelor secundare cu utilizarea reducătorilor în soluţii apoase
 • III.3.2.1. Inhibiţia procesului de nitrozare a MOR
 • III.3.2.2. Inhibiţia procesului de nitrozare a CRE
 • III.4. Studiul inhibiţiei procesului de formare a N-nitrozoaminelor în suc gastric
 • III.5. Inhibiţia procesului de nitrozare a nornicotinei în sistem model
 • III.6. Studiul procesului de inhibiţie la nitrozarea nornicotinei in vivo
 • III.6.1. Protocolul experimentului
 • III.6.2. Nitrozarea nornicotinei in vivo în grupele de control
 • III.6.3. Influenţa inhibitorilor asupra nitrozării nornicotinei in vivo (grupa D, a).
 • III.6.4. Inhibiţia nitrozării nornicotinei in vivo sub acţiunea extractului din strugure (grupa D, b)