Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lupaşcu Tudor, doctor habilitat, profesor cercetătorLupaşcu Tudor, doctor habilitat, profesor cercetător


Instituţia:Institutul de Chimie
Abilitare:2 mai 2006, nr.626
Specialităţi abilitate: 02.00.04 - Chimie fizică
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Tehnologii avansate în stațiile de epurare biologică a apelor uzate 05.23.04 UTM membru CSS
conducător
Ungureanu Dumitru
24.09.2021

Teze aprobate [9]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Studiul proceselor de tratare a apelor contaminate cu ioni de nitrit 02.00.20 IC conducător
consultant
Nastas Raisa
23.11.2018
D Sinteza și regenerarea cărbunilor activi prin tratare cu microunde 02.00.04 IC conducător 11.05.2018
D Impactul compușilor azotului amoniacal asupra componentelor calcaroase 02.00.20 IEG conducător
consultant
Sandu Maria
06.10.2016
D Transformările substanţelor organice în apele de suprafaţă din Republica 11.00.11 IEG conducător
consultant
Sandu Maria
08.07.2011
DH Optimizarea farmacologică şi utilizarea raţională a enterosorbţiei 14.00.25 consultant
consultant
Ghicavîi Victor
22.01.2009
D Studiul proceselor de adsorbţie a unor substanţe nocive şi elaborarea schemelor tehnologice de epurare a apelor reziduale 11.00.11 conducător 22.01.2009
DH Sorbţia substanţelor tensioactive şi a metalelor grele pe adsorbanţi carbonici 02.00.04 consultant 28.09.2006
D Proprietăţi specifice de suprafaţă a adsorbanţilor carbonici 02.00.04 conducător 28.09.2006
DH Caracteristici fizico-chimice şi procese în sistemele apă-materii în suspensie-sedimentele nistrului şi prutului 02.00.04 consultant 22.09.2005