Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lupaşcu Tudor, doctor habilitat, profesor cercetătorLupaşcu Tudor, doctor habilitat, profesor cercetător


Instituţia:Institutul de Chimie
Abilitare:2 mai 2006, nr.626
Specialităţi abilitate: 02.00.04 - Chimie fizică
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Tehnologii avansate în stațiile de epurare biologică a apelor uzate 05.23.04 UTM membru CSS
conducător
Ungureanu Dumitru
24.09.2021
D Legități de transformare fotochimică a unor substanțe tiolice în sistemele acvatice 02.00.20 USM membru CSS
consultant
Duca Gheorghe
conducător
Gladchi Viorica
12.07.2022
DH Impactul unor metale determinate prin analiza de activare cu neutroni asupra calitații mediului ambiant 02.00.20 IC preşedinte CSS
consultant
Duca Gheorghe
28.11.2022

Teze aprobate [9]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Studiul proceselor de tratare a apelor contaminate cu ioni de nitrit 02.00.20 IC conducător
consultant
Nastas Raisa
23.11.2018
D Sinteza și regenerarea cărbunilor activi prin tratare cu microunde 02.00.04 IC conducător 11.05.2018
D Impactul compușilor azotului amoniacal asupra componentelor calcaroase 02.00.20 IEG conducător
consultant
Sandu Maria
06.10.2016
D Transformările substanţelor organice în apele de suprafaţă din Republica 11.00.11 IEG conducător
consultant
Sandu Maria
08.07.2011
DH Optimizarea farmacologică şi utilizarea raţională a enterosorbţiei 14.00.25 consultant
consultant
Ghicavîi Victor
22.01.2009
D Studiul proceselor de adsorbţie a unor substanţe nocive şi elaborarea schemelor tehnologice de epurare a apelor reziduale 11.00.11 conducător 22.01.2009
DH Sorbţia substanţelor tensioactive şi a metalelor grele pe adsorbanţi carbonici 02.00.04 consultant 28.09.2006
D Proprietăţi specifice de suprafaţă a adsorbanţilor carbonici 02.00.04 conducător 28.09.2006
DH Caracteristici fizico-chimice şi procese în sistemele apă-materii în suspensie-sedimentele nistrului şi prutului 02.00.04 consultant 22.09.2005