Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Criterii de revascularizare chirurgicală a membrelor inferioare prin bazinul arterei femurale profunde în afecţiuni aterosclerotice polisegmentare la pacienţii cu ischemie critică


Autor: Ţurcan Aurel
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Nicolae Gladun
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document1.11 Mb / în română

Teza

CZU 617.58:616.137.83-004.6-005.4(089)

Adobe PDF document 4.43 Mb / în română
128 pagini


Cuvinte Cheie

Ateroscleroză obliterantă - ischemie critică a membrelor inferioare - afecţiuni polisegmentare - artera femurală profundă - indicele profundo-aortal

Adnotare

În teză sunt relatate rezultatele tratamentului chirurgical a 750 pacienţi cu ischemie critică a membrelor inferioare cauzată de afecţiuni aterrosclerotice polisegmentare ale arterelor membrelor inferioare în perioada 1998 - 2005.

Din numărul total de bolnavi cu ischemie critică incluşi în studiu 350 (46,6 %) au constituit lotul II, iar 400 (53,3 %) – lotul I. Pacienţii cu ischemie critică din ambele grupuri au fost supuşi investigaţiilor şi tratamentului complex. Majoritatea pacienţilor au fost bărbaţi cu vârsta între 16 şi 83 ani. 279 (69,7 %) pacienţi din lotul I şi 273 (78 %) din lotul II aveau vârsta între 45 şi 65 ani, fiind în categoria celor apţi de muncă.

A fost propus un nou algoritm de diagnostic şi tratament al pacienţilor cu ischemie critică, care se deosebeşte de cele clasice (Consensusul European TASC, Consensusul din Rusia) prin implementarea unui nou indice de diagnostic (indicele profundo-aortal) care este un criteriu obiectiv de prognozare a rezultatelor revascularizărilor prin bazinul arterei femurale profunde. Totodată au fost introduse schimbări în clasificarea ischemiei critice Fontain-Pokrovskii. Gradul IV de ischemie a fost divizat în două subgrupuri:
- Gradul IV a - ulcer necrotic sau gangrenă limitată la 2/3 din ţesuturile piciorului sau extinsă până la articulaţia tarso-metatarsiană – (necesită revascularizări).
- Gradul IV b - schimbări necrotice sau gangrenă ce cuprind mai mult de 2/3 din ţesuturile piciorului sau ce se extind proximal de articulaţia tarso-metatarsiană (este indicată amputaţia primară).

Indicele profundo-aortal constituie raportul dintre suma diametrului porţiunii istmice a arterei femurale profunde, diametrului extern a porţiunii permeabile a arterei femurale profunde, diametrului intern a porţiunii permeabile a arterei femurale profunde şi suma dintre diametrul aortei abdominale la nivelul arterelor renale şi diametrul aortei la bifurcaţie. Conform rezultatelor studiului la pacienţii cu valoarea indicelui profundo-aortal mai mare de 0, 3 este posibilă revascularizare chirurgicală cu succes prin bazinul arterei femurale profunde (rezultat bun în 96, 5 % cazuri). La pacienţii cu valoarea indicelui profundo-aortal mai mică de 0, 3 se recomandă aplicarea unui pontaj adăugător femuro-distal în aceiaşi şedinţă operatorie.

Reieşind din rezultatele studiului, s-a modificat structura intervenţiilor chirurgicale, totodată micşorîndu-se numărul insucceselor în lotul I comparativ cu lotul II;

Astfel, în rezultatul schimbării algoritmului de investigaţii şi tratament, elaborării şi implementării unor criterii clare pentru aprecierea posibilităţilor de revascularizare prin bazinul arterei femurale profunde, schimbărilor introduse în clasificarea ischemiei cronice a membrelor inferioare, a fost posibilă ameliorarea rezultatelor tratamentului chirurgical al pacienţilor cu ischemie critică a membrelor inferioare cauzate de afecţiuni aterosclerotice polisegmentare în grupul de studiu comparativ cu grupul martor:
 • Micşorarea ratei de amputaţii înalte cu 3,8 % (5 % lotul I, 8,8 % lotul II);
 • Păstrarea membrelor inferioare a fost posibilă în 91,8 % în lotul I şi 86,8 % în lotul II;
 • La pacienţii cu valoarea indicelui profundo-aortal mai mare de 0, 5 nu s-a efectuat nici o amputaţie înaltă. În grupul de pacienţi cu valoarea indicelui profundo-aortal de 0,31-0,5 s-au efectuat numai 5 amputaţii înalte şi în grupul cu valoarea indicelui mai jos de 0,3 au fost efectuate 15 amputaţii înalte;
 • Letalitatea s-a micşorat de la 4,28 % lotul II la 3,5 % în lotul I, din contul micşorării numărului de intervenţii repetate şi a amputaţiilor înalte efectuate după reconstrucţii nereuşite.

 • Cuprins


  CAPITOLUL I Revista literaturii
  • 1. 1 Diagnosticul şi tabloul clinic
  • 1.2. Metode de tratament conservativ a ischemiei critice a membrelor inferioare
  • 1. 3. Metodele chirurgicale de tratament a ischemiei critice a membrelor inferioare

  CAPITOLUL II Material şi metode de cercetare
  • 2. 1 Caracteristica generală a pacienţilor incluşi în studiu
  • 2.3. Metode de prelucrare şi interpretare a rezultatelor obţinute

  CAPITOLUL III Subtilităţi de diagnostic la pacienţii cu afecţiuni aterosclerotice etajate
  • 3. 1. Evaluarea posibilităţilor diferitor metode de examinare în diagnosticul afecţiunilor arterei femurale profunde.
   • 3. 1. 1. Anatomo-topografia arterei femurale profunde în aspect diagnostic
   • 3.1.2 Evaluarea comparativă a posibilităţilor diagnostice a scanării duplex şi arteriografiei cu contrast
  • 3.2 Indicele profundo-aortal: criteriu de prognozare a eficacităţii revascularizării profundale
   • 3.2.1 Ipostaza istorică a problemei aprecierii revascularizării profundale
   • 3.2.2 Metodologia elaborării şi utilizarea în practică a Indicelui profundo-aortal

  CAPITOLUL IV Revascularizarea chirurgicală diferenţiată a membrelor inferioare prin bazinul arterei femurale profunde
  • 4.1 Tactica chirurgicală şi modalităţile intervenţiilor chirurgicale cu restabilirea fluxului prin artera femurală profundă
  • 4.2 Particularităţi ale reconstrucţiilor în regiunea arterei femurale profunde şi ale operaţiilor repetate