Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / mai /

Eroul şi eroismul în cronografia moldovenească din secolul XVI


Autor: Cartaleanu Elena
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Mihai Cimpoi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 mai 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Cronică, letopiseţ, cronicar, cronografie, erou, eroism, domnitor, criteriu, subiectiv, obiectiv, creştin, legitim, străin, copil, topos, motiv, simbol, semiotică, intertext, mentalitate, medieval

Adnotare

Lucrarea cercetează imaginea eroului în cronografia moldovenească din secolul XVI şi concepţia de eroism în viziunea cronicarilor de epocă. Macarie, Eftimie şi Azarie, autorii a trei letopiseţe de curte în limba slavonă, au consemnat evenimentele importante din istoria Moldovei, consecutiv, din ordinul domnitorilor Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanul şi Petru Şchiopul. Cronicile prezintă un tablou viu al mentalităţii de epocă, reflectînd atît agenda politică a voievozilor respectivi, cît şi categoriile etice ale autorilor. Aceştia îşi apreciază personajele după un şir de criterii şi apoi rafinează caracterizarea prin aplicarea unor procedee stilistice.

Ideea eroismului a fost reflectată de către Macarie, Eftimie şi Azarie în chipurile a doi domnitori reprezentaţi ca perfecţi şi descrişi, cu trăsăturile şi faptele lor, în detalii, Petru Rareş şi Alexandru Lăpuşneanul, iar numeroasele personagii negative scot în relief calităţile domnitorilor buni. Petru Rareş este unicul care primeşte calificativul de „erou”, vădit superlativ, şi întruneşte — conform cronicarilor — caracteristicile care îl fac modele de perfecţiune. Imaginea lui Petru Rareş, migălos pictată de Macarie, a influenţat vizibil portretul lui Alexandru Lăpuşneanul din letopiseţele lui Eftimie şi Azarie. El se egalează întru totul cu Rareş în virtuţi — lipseşte doar cuvîntul „erou” propriu-zis.

Variind registrele naraţiunii, oscilînd între oficial şi personalizat, general şi detaliat, cronicarul îşi priveşte personajele sub un unghi sau altul. Senzaţia de variere se atinge prin mijloace preponderent stilistice. Inserarea unor momente autentice din viaţa privată a actanţilor îi convinge pe cititori de veridicitatea celor relatate, adăugîndu-le o notă de omenesc. Lucrarea deschide noi perspective de cercetare a cronografiei medievale şi moderne în cheia istoriei mentalităţilor, subiectul fiind investigat cu ajutorul unor variate instrumente interdisciplinare.

Cuprins


CAPITOLUL I Letopiseţele în Moldova secolului XVI. Autori şi mentalităţi
 • 1.1. Macarie, Eftimie şi Azarie: datele biografice disponibile
 • 1.2. Dispute critice asupra autenticităţii cronicilor
 • 1.3. Cronicile ca o istorie a mentalităţilor
 • 1.4. Eroul medieval: repere teoretice

CAPITOLUL II Mediul şi condiţiile apariţiei eroului
 • 2.1. Universul cronicilor
 • 2.2. Domnitorul bun ca garanţie a echilibrului în ţară
 • 2.3. Originea şi legitimitatea eroului
 • 2.4. Copilul pe tron
 • 2.5. Imaginea străinului în letopiseţe

CAPITOLUL III Dimensiunea morală a eroului
 • 3.1. Eroul şi destinul: între Bine şi Rău
 • 3.2. Eroul ca personaj privat

CAPITOLUL IV Instrumentele stilistice de prezentare a eroului
 • 4.1. Codul de onoare al cronicarului
 • 4.2. Detaliile retorice şi biografice ca indiciu al deferenţei
 • 4.3. Animalele ca termeni de comparaţie
 • 4.4. Paralela livrescă şi intertextul