Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / mai /

Fundamentarea deciziilor de marketing la întreprinderile micului business din Republica Moldova


Autor: Ioncu Oleg
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Sergiu Petrovici
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 mai 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Cuvinte Cheie

concepţie de marketing, decizie de marketing, fundamentarea deciziilor, decident, proces decizional, sistem informaţional, antreprenoriat, micul business, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, sondaj sociologic, eşantion, reprezentativitate,eroarea limită acceptabilă, modelare, model informatic, segment al afacerii, comanda suplimentară, pronosticarea cererii, planificare, sortiment, optimizarea sortimentului de produse

Adnotare

Teza de faţă este consacrată problemei fundamentării deciziilor de marketing la întreprinderile micului business din Republica Moldova. Actualitatea acestei cercetări este condiţionată de faptul că complexitatea sistemelor economice moderne în condiţiile dezvoltării tehnico-ştiinţifice şi informaţionale impun cerinţe tot mai mari faţă de nivelul şi calitatea deciziilor de marketing. Conţinutul de bază al cercetărilor efectuate este expus în trei capitole ale tezei.

În primul capitol au fost analizate concepţiile de marketing şi instrumentarul care le corespunde, a fost examinată tratarea noţiunii decizie de marketing în literatura de specialitate şi a fost dedusă propria definiţie a acestei noţiuni. În baza studierii opiniilor savanţilor cu privire la conţinutul etapelor procesului decizional a fost propusă varianta proprie a algoritmului procesului decizional de marketing.

În al doilea capitol o atenţie deosebită a fost acordată subiectului cercetării. Astfel, au fost studiate tendinţele de dezvoltare a micului business în Republica Moldova, precum şi cadrul legal şi instituţional de susţinere a acestui sector. În scopul determinării rolului deciziilor de marketing în activitatea întreprinderilor micului business, studierii gradului de utilizare în practică, descoperirii dificultăţilor cu care se confruntă agenţii economici în procesul decizional, autorul a efectuat un sondaj sociologic al conducătorilor şi specialiştilor întreprinderilor mici. Rezultatele sondajului au scos în evidenţă faptul, că agenţii micului business, bazându-se pe intuiţia proprie, nu acordă atenţia necesară abordării ştiinţifice a luării deciziilor de marketing. Astfel, a fost trasă concluzia că elaborarea modelelor informatice care ar permite abordarea raţională ştiinţifică în luarea deciziilor de marketing la întreprinderile micului business este oportună şi stringentă.

În al treilea capitol au fost argumentate avantajele aplicării modelelor informatice pentru întreprinderile micului business şi au fost prezentate trei modele pentru fundamentarea deciziilor de marketing: modelul luării deciziilor de marketing în baza analizei consecinţelor eliminării unor segmente ale afacerii, modelul luării deciziilor de marketing în baza selectării comenzilor suplimentare, modelul luării deciziilor de marketing în baza optimizării sortimentului de produse. Analiza posibilităţilor de implementare a modelelor informatice menţionate a fost efectuată în baza utilizării lor în cadrul Combinatului de producţie „Prodcoop”.

Rezultatele cercetării şi recomandările privind fundamentarea deciziilor de marketing pot fi utilizate în practică, ceea ce va majora întreprinderilor mici şi a economiei naţionale în întregime.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordări conceptuale privind luarea deciziilor de marketing la întreprinderi
  • 1.1 Concepţiile de marketing în sistemul activităţii antreprenoriale şi rolul acestora în luarea deciziilor de marketing
  • 1.2. Conţinutul şi particularităţile luării deciziilor de marketing la întreprinderi
  • 1.3. Procesul decizional de marketing şi algoritmul constituirii acestuia

CAPITOLUL II. Evaluarea situaţiei privind fundamentarea deciziilor de marketing la întreprinderile micului business
  • 2.1. Evoluţia activităţii întreprinderilor micului business în Republica Moldova
  • 2.2. Specificul cadrului legal şi instituţional al activităţii întreprinderilor mici în contextul luării deciziilor de marketing
  • 2.3. Evaluarea situaţiei actuale a sistemului decizional de marketing la întreprinderile micului business din Republica Moldova

CAPITOLUL III. Modelarea informatică ca instrument de fundamentare a deciziilor de marketing la întreprinderile micului business
  • 3.1. Particularităţile aplicării metodelor de modelare în fundamentarea deciziilor
  • de marketing
  • 3.2. Fundamentarea deciziilor de marketing prin utilizarea modelelor informatice.
  • 3.3. Posibilităţi de implementare în practică a modelelor informatice în cadrul Combinatului de producţie „Prodcoop”.