Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Aspecte metabolice în patogenia tiroiditei autoimune


Autor: Protopop Svetlana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 03.00.04 - Biochimie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Leonid Lîsîi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Larisa Zota
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

tiroidită autoimună; eutiroidie; hipotiroidie subclinică; hipotiroidie clinică; sensibilitate la insulină; insulinorezistenţă; lipoproteine plasmatice; risc aterogen; tensiune arterială, obezitate; risc metabolic; sindrom metabolic

Adnotare

Lucrarea este consacrată evaluării rolului disfuncţiei tiroidiene şi al insulinorezistenţei în evoluţia sindromului metabolic la pacienţii cu diferite grade de insuficienţă tiroidiană. Studiul a fost efectuat pe 70 de paciente cu tiroidită autoimună (31 – cu eutiroidie, 20 – cu hipotiroidie subclinică şi 19 – cu hipotiroidie clinică) şi 27 de femei sănătoase.

Rezultatele cercetării au relevat că majorarea concentraţiei TSH-lui, diminuarea concentraţiei tiroxinei libere şi creşterea valorilor raportului fT3/fT4 la etapele precoce de insuficienţă tiroidiană reprezintă indicatori ai evoluţiei procesului spre hipotiroidie clinică. Studiul a evidenţiat că, în toate loturile studiate, sensibilitatea la insulină este diminuată, comparativ cu lotul-martor, fapt ce confirmă contribuţia insuficienţei tiroidiene la stabilirea insulinorezistenţei.

La pacienţii cu hipotiroidie subclinică şi clinică a fost constatată prezenţa dislipidemiei aterogene. Corelaţiile evidenţiate au confirmat că dereglările metabolismului colesterolului sunt determinate preponderent de insuficienţa tiroidiană, iar cele ale trigliceridelor – de insulinorezistenţa asociată stărilor de hipotiroidie.

A fost demonstrat că pentru pacienţii cu hipotiroidie subclinică şi clinică este caracteristică o tendinţă de majorare a tensiunii arteriale. Insuficienţa tiroidiană augmentează prioritar tensiunea arterială diastolică, iar insulinorezistenţa – atât tensiunea arterială sistolică, cât şi cea diastolică.

Obezitatea determinată de insuficienţa tiroidiană contribuie substanţial la exacerbarea insulinorezistenţei, hipertensiunii arteriale şi a dislipidemiei aterogene. S-a constatat că pacienţii cu hipotiroidie subclinică şi clinică prezintă un risc înalt pentru majoritatea entităţilor sindromului metabolic, cu excepţia diminuării concentraţiei HDLcolesterolului.

În baza rezultatelor obţinute putem să rezumăm că la pacienţii cu tiroidită autoimună sindromul metabolic este declanşat de insuficienţa tiroidiană, dar este potenţiat de insulinorezistenţa ce însoţeşte stările de hipotiroidie.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1. Epidemiologia, etiologia şi patogenia insuficienţei tiroidiene induse de tiroidita autoimună
 • 1.2. Modificările profilului lipidic plasmatic şi riscul cardiovascular în hipotiroidie
 • 1.3. Interpretarea moleculară a interdependenţei insuficienţă tiroidiană – hipertensiune arterială
 • 1.4. Aspecte contemporane privind relaţiile reciproce disfuncţii tiroidiene – obezitate
 • 1.5. Conexiunea insuficienţă tiroidiană – insulinorezistenţă
 • 1.6. Argumente în favoarea evaluării riscului metabolic la pacienţii cu hipotiroidie

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de explorare
 • 2.1. Caracteristica generală a studiului
 • 2.2. Stabilirea gradului de insuficienţă tiroidiană şi diagnosticul sindromului metabolic
 • 2.3. Metode de explorare
 • 2.4. Procesarea statistică

CAPITOLUL III. Explorarea stării funcţionale a glandei tiroide şi a sensibilităţii la insulină
 • 3.1. Investigarea stării funcţionale a glandei tiroide
 • 3.2. Explorarea sensibilităţii la insulină

CAPITOLUL IV. Evaluarea profilului lipidic plasmatic, a tensiunii arteriale şi a indicilor antropometrici
 • 4.1. Explorarea profilului lipidic plasmatic
 • 4.2. Evaluarea tensiunii arteriale
 • 4.3. Evaluarea antropometrică

CAPITOLUL V. Evaluarea riscului metabolic
 • 5.1. Riscul relativ al sindromului metabolic la pacienţii cu tiroidită autoimună
 • 5.2. Contribuţia relativă a insuficienţei tiroidiene, a insulinorezistenţei şi a obezităţii la evoluarea sindromului metabolic