Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 /

Teze, iunie 2009

Teze [53]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Microneurochirurgia herniei de disc lombare medicină 18.06.2009
14.00.28 - Neurochirurgie
D Particularităţi clinice şi de evoluţie a glicemiei la pacienţii cu accident vascular cerebral ischemic acut. Pronostic şi tratament medicină 18.06.2009
14.00.13 - Neurologie
DH Hepatitele virale B, C acute, cronice şi mixte (particularităţi clinice, evolutive, imunologice şi de tratament) medicină 18.06.2009
14.00.10 - Boli infecţioase
D Utilizarea compuşilor obţinuţi din produse secundare vinicole în inhibiţia proceselor de formare a N-nitrozoaminelor chimie 18.06.2009
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Formarea toleranţei personalităţii la adolescenţi psihologie 18.06.2009
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Dezvoltarea afectivităţii la preadolescenţii educaţi în situaţii sociale de dezvoltare diferite psihologie 18.06.2009
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Metodologia elaborării manualului şcolar pedagogie 18.06.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
D Profilaxia primară a narcomaniilor în Republica Moldova medicină 18.06.2009
14.00.18 - Psihiatrie şi narcologie
D Psihoterapia în tratamentul complex a nevrozelor la copii şi adolescenţi medicină 18.06.2009
14.00.18 - Psihiatrie şi narcologie
D Miopia forte la gravide, conduita şi profilaxia complicaţiilor oculare medicină 18.06.2009
14.00.08 - Oftalmologie
DH Tratamentul chirurgical al fracturilor oaselor bazinului în leziuni multiple şi asociate medicină 18.06.2009
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Evaluarea calităţii serviciilor spitaliceşti acordate populaţiei rurale medicină 18.06.2009
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Contabilitatea şi inflaţia economie 18.06.2009
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Organizarea contabilităţii în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova economie 18.06.2009
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
DH Fundamente teoretico-praxiologice ale eficienţei educaţiei muzical-artistice a elevilor pedagogie 18.06.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
D Deciziunea managerială ca factor al dezvoltării profesionale a cadrelor didactice pedagogie 18.06.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
D Creaţia pentru pian a compozitorilor din republica moldova în procesul de învăţământ muzical superior studiul artelor, culturologie 18.06.2009
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
DH Legităţile formării complexelor teritoriale ale faunei şi evaluarea biodiversităţii pe exemplul Republicii Moldova biologie 18.06.2009
03.00.08 - Zoologie
D Miniatura pentru pian în creaţia compozitorilor din Republica Moldova studiul artelor, culturologie 18.06.2009
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Diversitatea coleopterelor (Bruchidae, Nemonychidae, Anthribidae, Rhynchitidae şi Attelabidae) şi rolul lor în ecosistemele naturale şi antropizate din Republica Moldova” biologie 18.06.2009
03.00.09 - Entomologie
D Studiul acţiunii antifungice a unor preparate autohtone de origine vegetală biologie 18.06.2009
03.00.07 - Microbiologie
D Tratamentul chirurgical al traumatismelor vasculare asociate cu distrucţii tisulare adiacente extinse medicină 18.06.2009
14.00.27 - Chirurgie
D Criterii de revascularizare chirurgicală a membrelor inferioare prin bazinul arterei femurale profunde în afecţiuni aterosclerotice polisegmentare la pacienţii cu ischemie critică medicină 18.06.2009
14.00.27 - Chirurgie
D Dezvoltarea comunicării orale a elevilor la lecţiile de limba franceză prin metoda proiectului pedagogie 18.06.2009
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Gestionarea eficienţei cheltuielilor privind resursele umane prin intermediul conceptului de controlling economie 18.06.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Biodiversitatea fitocenotică a ariilor protejate forestiere din valea Prutului de Mijloc biologie 18.06.2009
03.00.05 - Botanică
D Particularităţile ştiinţifico-metodice ale corecţiei dezvoltării fizice nearmonioase a elevilor claselor superioare prin mijloacele body building-ului pedagogie 18.06.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Particularităţile constituirii şi problemele dezvoltării întreprinderilor micului business în Republica Moldova economie 18.06.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Complexul dereglărilor metabolice la pacienţii hipertensivi: caracteristica clinico-genetică medicină 18.06.2009
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Mass media şi dezvoltarea comunitară (analiză politologică) ştiinţe politice 18.06.2009
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Cercetări privind fortificarea cu iod a uleiurilor vegetale pentru obţinerea produselor alimentare tehnică 18.06.2009
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Termenele şi actele procedurale în procesul penal drept 18.06.2009
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Teoria şi metodologia evaluării curriculumului şcolar proiectat pedagogie 18.06.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Sisteme constituţionale europene (concepte şi practică juridico-politică) drept 18.06.2009
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
DH Paleoliticul superior din spaţiul Carpato-Nistrean (cronostratigrafie, cronologie şi periodizare culturală) istorie 18.06.2009
07.00.06 - Arheologie
D Sistemul de asigurări sociale de sănătate din românia (Partcularităţi la nivelul judeţului Tulcea) economie 18.06.2009
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Securitatea în procesele de dezvoltare: analiză filosofico-metodologică filosofie 18.06.2009
09.00.08 - Filozofia şi metodologia ştiinţei(pe domenii)
DH Managementul strategic al dezvoltării regionale în contextul integrării în spaţiul european economie 18.06.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Capitalul uman în contextul transformărilor sociale (în baza materialelor din Republica Moldova) sociologie 18.06.2009
22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
D Valorificarea potenţialului de rodire la măr în sistem intensiv prin aplicarea raţională a tăierii pomilor în condiţiile specifice zonei de nord agricultură 18.06.2009
06.01.07 - Pomicultură
D Terapia antihomotoxică în tratamentul complex al afecţiunilor parodonţiului medicină 18.06.2009
14.00.21 - Stomatologie
D Relaţiile economice ale organizaţiilor sportive din Republica Moldova în contextul internaţionalizării economie 18.06.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Impozitele indirecte şi orientările de reformare a acestora în susţinerea activităţii întreprinderilor industriale economie 18.06.2009
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Corelarea normelor juridice în sistemul de drept romano-germanic drept 18.06.2009
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Vegetaţia luncilor râurilor mici din stînga Prutului de Mijloc biologie 18.06.2009
03.00.05 - Botanică
D Utilizarea metodelor terapeutice complexe de corecţie a metabolismului la pacienţii cu fluoroz medicină 18.06.2009
14.00.21 - Stomatologie
D Interesul general şi drepturile fundamentale ale omului drept 18.06.2009
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Extinderi informaţionale în teoria jocurilor fizică-matematică 18.06.2009
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
DH Dinamica indicilor fiziologici şi capacităţilor de adaptare în diferite perioade ale ontogenezei la om biologie 18.06.2009
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Studiu spaţial privind utilizarea terenurilor în Republica Moldova geografie 18.06.2009
11.00.02 - Geografie economică, socială si politică
D Reflecţii privind insolvabilitatea întreprinderilor sistemului cooperaţiei de consum şi perfecţionarea mecanismului de gestionare a acestora economie 18.06.2009
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Politici transfrontaliere ale Uniunii Europene economie 18.06.2009
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Problematizarea în procesul de predare a istoriei, în contextul universalizării învăţămîntului pedagogie 18.06.2009
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)