Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iulie /

Puterea economică şi specificul ei în condiţiile transformărilor sistemice


Autor: Ceaikovskii Alexadru
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Olga Sorocean
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iulie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 decembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Cuvinte Cheie

putere, inegalitate economică, direcţie evolutiv-instituţională, relaţii de „constrângere-subordonare”, instituţia puterii, resurse de putere, instrumente ale puterii, subiectul şi obiectul puterii, potenţialul puterii, sistemul puterii, balanţa puterii, interese, stat, business, lobbysm, birocraţie, comportament rentoorientat, corupţie, transformaţii sistemice, tranziţie, principiul subsidiarităţii, reformarea administraţiei de stat, parteneriatul de stat şi privat, concesiune, contracte.

Adnotare

În orice ţară, activitatea economică practică resimte impactul puternic, destul de evident al fenomenului puterii. Puterea se manifestă în relaţiile de proprietate şi ocupare a forţei de muncă, în procesele de producţie şi schimb, de administrare a economiei naţionale şi în relaţiile economice externe.

În momentele de cotitură ale etapelor istorice, instituţia puterii are un rol deosebit. Din aceste considerente, aprecierea ei ştiinţifică adecvată este oportună, pentru conştientizarea situaţiei actuale şi ale tendinţelor dezvoltării viitoare ale economiilor în tranziţie.

Scopul lucrării constă în elucidarea complexă, în limitele abordării teoretico-aplicative, a fenomenului puterii, în vederea determinării rolului şi particularităţilor instituţiilor puterii în condiţiile economiei de tranziţie.

În teză este redată evoluţia abordărilor conceptuale ale evaluării puterii economice şi rolului ei, este prezentată viziunea contemporană asupra acestui fenomen, se propune un model categorial-conceptual al puterii economice. Din perspectiva transformărilor sistemice, s-a efectuat analiza funcţiilor şi a rolului statului, au fost argumentate tendinţele şi experienţa de modificare a sistemului puterii. Este elaborat un model ce caracterizează influenţa diverşilor factori asupra nivelului de concentrare a puterii economice în ramură. De asemenea, sunt analizate principiile şi formele moderne de colaborare a statului şi businessului, este evaluată eficienţa parteneriatului de stat şi privat, la nivel regional, pe baza exemplului businessincubatorului.

Generalizările şi concluziile efectuate dezvoltă metodologia analizei fenomenului puterii economice, aprofundează abordările teoretice actuale asupra rolului instituţiilor puterii în funcţionarea şi alegerea alternativelor de dezvoltare a economiilor în transformare. Rezultatele cercetării pot fi utilizate la ajustarea cursului de reformare a sistemului economic atât la macronivel, cât şi la mezonivel, la implementarea programelor strategice de stat pentru dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova, în ansamblu, şi a UTA Găgăuzia, în particular.

Tezele fundamentale ale lucrării pot fi utilizate la predarea ciclurilor de prelegeri: „Teoria economică”, „Transformările sistemice”, „Economia instituţională”.