Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iulie /

Analiza sistemelor de aşteptare cu priorităţi şi trafic critic


Autor: Benderschi Olga
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Gheorghe Mişcoi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Matematică şi Informatică
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iulie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.20 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sisteme de aşteptare cu priorităţi, sisteme de aşteptare generalizate, timp de orientare, perioada de ocupare, coeficientul de trafic, trafic critic, ecuaţia Kendall, transformata Laplace-Stieltjes, algoritmi numerici

Adnotare

Teza este dedicată analizei sistemelor de aşteptare cu r >1 clase de priorităţi şi timp de orientare, şi a studierii problemelor de trafic, inclusiv a traficului critic, în astfel de sisteme.

Prin sisteme de aşteptare cu priorităţi şi timp de orientare se vor înţelege sisteme de aşteptare în care cerinţele sunt divizate în clase omogene căror li se atribuie un anumit nivel de prioritate şi se consideră că trecerea procesului de servire de la o clasă de prioritate la alta necesită o pierdere de timp, de regulă aleatoare. Aceste modele dispun de un şir de particularităţi noi, sunt mai flexibile şi mai avansate decât modelele clasice.

În teză este prezentată o sinteză a rezultatelor analitice obţinute de mai mulţi cercetători pentru sisteme de aşteptare clasice, inclusiv şi pentru trafic critic. Sunt descrise şi rezultatele analitice pentru sisteme de aşteptare cu priorităţi. În presupunerea că fluxurile de întrare sunt de tip Poisson valorile caracteristicilor de bază a astfel de sisteme sunt descrise cu ajutorul transformatelor Laplace-Stieletjes şi în cazul general pot fi evaluate doar numeric. Coeficientul de trafic este o caracteristică importantă a unui sistem de aşteptare care are un aspect aplicativ bine pronunţat - acest coeficient indică încărcarea sistemului. Multe din expresiile analitice ale caracteristicilor de performanţă al sistemului conţin coeficientul de trafic. În cazul sistemelor generalizate de aşteptare cu priorităţi este nevoie de a evalua transformata Laplace-Stieltjes a perioadei de ocupare al sistemului pentru a evalua valoarea coeficientului de trafic. În general, acest lucru poate fi realizat doar numeric.

În teză sunt descrişi algoritmi numerici de evaluare a coeficientului de trafic precum şi a transformatelor Laplace-Stiletjes ale perioadelor auxiliare al sistemului. Pentru aceşti algoritmi este implementat un produs program realizat în limbajul C++, pentru care a fost efectuată testarea şi estimarea caracteristicilor de performanţă pentru diverse legi de repartiţie. Algoritmii elaboraţi permit de a urmări comportarea sistemelor de aşteptare generalizate la modificarea funcţiilor de repartiţie a timpului de servire, precum şi la modificarea parametrilor fluxurilor de intrare, şi pentru diverse tipuri de sisteme de aşteptare generalizate.

Metodele şi tehnicile prezentate au un caracter extensibil şi permit adaptarea acestor algoritmi pentru utilizarea lor în diverse domenii de aplicabilitate, unde apar fenomene similare celor cercetate în lucrare, cum ar fi procesele de producţie, economice, reţele de transport, etc.

Cuprins


CAPITOLUL I Sisteme de aşteptare clasice
 • 1.1 Descrierea sistemului de aşteptare
 • 1.2 Definiţia coeficientul de trafic
 • 1.3 Transformatele Laplace şi Laplace-Stieltjes
 • 1.4 Aspecte numerice ale soluţiei ecuaţiei Kendall
 • 1.5 Sisteme clasice de aşteptare cu priorităţi
 • 1.6 Evaluarea coeficientului de trafic pentru sistemele de aşteptare cu priorităţi
 • 1.7 Sisteme de aşteptare clasice şi trafic critic

CAPITOLUL II Sisteme generalizate de aşteptare cu priorităţi
 • 2.1 Descrierea sistemelor generalizate de aşteptare
 • 2.2 Clasificarea sistemelor de aşteptare cu priorităţi şi timp non-nul de orientare
 • 2.3 Perioada de ocupare. Coeficientul de trafic
 • 2.4 Algoritmi numerici de evaluare a caracteristicilor sistemului de aşteptare generalizat
 • 2.5 Tehnici de diminuare a complexităţii analizei sistemului de aşteptare generalizate la implementarea algoritmilor

CAPITOLUL III Modelarea traficului în sistemele de aşteptare generalizate
 • 3.1 Modelarea traficului pentru sistemele de aşteptare generalizate cu legea de prioritate 1.1
 • 3.2 Modelarea traficului pentru sistemele de aşteptare generalizate cu legea de prioritate 1.2
 • 3.3 Modelarea traficului pentru sistemele de aşteptare generalizate cu legea de prioritate 1.3
 • 3.4 Modelarea traficului pentru sistemele de aşteptare generalizate cu legea de prioritate 2.1
 • 3.5 Modelarea traficului pentru sistemele de aşteptare generalizate cu legea de prioritate 2.2
 • 3.6 Modelarea traficului pentru sistemele de aşteptare generalizate cu legea de prioritate 2.3