Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale


Aprobat
Sedinta Comisiei de atesatre
de la 23 decembrie 2004

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Fizică-matematică

Formula specialităţii
Specialitatea cuprinde următoarele direcţii de bază:

Domeniile de cercetare

  1. Teoria grafurilor, analiza combinatorică, teoria codurilor şi criptografie, teoria orarurilor, complexitatea calculului, teoria sistemelor funcţionale, geometria combinatorică asistată de calculator, sisteme de aşteptare.
  2. Teoria generală a problemelor extremale, optimizare discretă, metode şi algoritmi de soluţionare a problemelor extremale, programare matematică, metode de soluţionare a problemelor de programare stochastică.
  3. Dirijarea şi stabilitatea sistemelor dinamice, metode de identificare a imaginilor, optimizarea sistemelor dinamice în condiţii de incertitudine. Metode de dirijare optimală şi aplicaţii în economie.

Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente.
Cercetările ştiinţifice ce ţin de specialitatea 01.01.09 necesită utilizarea unor metode specifice din domenii adiacente. Aceste metode pot servi doar ca un instrument suplimentar la examinarea problemelor de optimizare discretă, programare stochastică, stabilitate a sistemelor dinamice, teoria grafurilor, teoria codurilor şi criptografie combinatorică ş.a., care fac parte din specialitatea „Cibernetică Matematică”.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Soltan Petru: doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician, conducător ştiinţific al laboratorului „Optimizare Discretă” din cadrul catedrei „Informatică şi Optimizare Discretă”, USM (rector – prof. univ., membru– corespondent al AŞ din Moldova Gh. Rusnac).
  2. Cataranciuc Sergiu: doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, şeful catedrei „Informatică şi Optimizare Discretă”, USM (rector – prof. univ., membru–corespondent al AŞ din Moldova Gh. Rusnac).

Recenzent:

  1. Lozovanu Dumitru: doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, şeful secţiei „Matematica Aplicată” din cadrul Institutului de Matematică şi Informaticăa AŞ din Moldova (director – prof. univ. C.Gaindric).