Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iulie /

Aspecte de utilizare a uleului din seminţe de struguri în tratamentul complex al ulcerului duodenal


Autor: Podgurschi Lilia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.25 - Farmacologie, farmacologie clinică
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Victor Ghicavîi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Vlada-Tatiana Dumbrava
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 iulie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Cuvinte Cheie

duodenal, stres oxidativ, peroxidarea lipidelor, sistem antioxidant, dialdehida malonică, superoxid dismutază, catalaza, ulei din seminţe de struguri.

Adnotare

Studiul a fost dedicat elucidării proprietăţilor regeneratoare, citoprotectoare şi antioxidante a uleiului din seminţe de struguri, obţinut din materiea primă locală la 105 pacienţi cu ulcer duodenal. S-a determinat influenţa uleului în tratamentul complex asupra evoluţiei tabloului clinic, eradicării infecţiei cu Helicobacter pylori, proceselor regeneratoare şi a stresului oxidativ.

Cercetările clinice efectuate au demonstrat, că suplimentarea uleiului din seminţe de struguri la tratamentul clasic (omeprazol-claritromicină-metronidazol şi famotidină-amoxicilină- metronidazol) a bolnavilor cu ulcer duodenal a contribuit la dispariţia mai precoce a sindromului algic şi dispeptic în comparaţie cu schemele standard de tratament.

S-a constatat, că la pacienţii cu ulcer duodenal, ce au suplimentat uleiul din seminţe de struguri la tratamentul clasic cu OCMU - în 92 % cazuri, iar cu FAMU în 95 % cazuri s-a obţinut cicatrizare completă a leziunilor ulceroase cu formarea cicatricelor fine în timp de 12 zile comparativ cu 76 % cazuri din loturile martor. La bolnavii, care au asociat uleiul din seminţe de struguri la aceleaşi medicaţii standarde s-a determinat o eradicare completă a infecţiei H. pylori în 92 % cazuri şi 85 % cazuri în comparaţie cu 80 % şi 71,4 % cazuri respectiv în loturile de referinţă (cu schemele OCM şi FAM) ce confirmă acţiunea antihelicobacter a uleiul din seminţe de struguri.

Studierea morfologică a mucoasei gastrice a dovedit o diminuare mai intensă a procesului inflamator la pacienţii, care au suplimentat uleiul din seminţe de struguri, decât la bolnavii cu tratamentele standarde, care s-a manifestat prin micşorarea mai vădită a numărului de limfocite interepiteliale şi granulocite neutrofile. Concomitent s-a depistat intensificarea activităţii mucocitelor şi creşterea înălţimii epiteliului superficial, ce ne confirmă despre activarea proceselor regeneratoare.

Uleiul din seminţe de struguri, asociat la tratamentele standard, a redus intensitatea stresului oxidativ la pacienţii cu ulcer duodenal, relevat prin micşorarea mai evidentă a nivelului dialdehidei malonice în ser, mucoasă şi suc gastric.

În acelaşi timp s-a semnalat intensificarea activităţii sistemului antioxidant, prin creşterea nivelului superoxid dismutazei şi a activităţii antioxidante totale mai semnificative la bolnavii din loturile, care au administrat uleiul din seminţe de struguri, decât la pacienţii, trataţi cu schemele clasice (fără ulei).

Cuprins


I. ULEIURILE VEGETALE – PREPARATE CU ACŢIUNE REGENERATOARE ŞI CITOPROTECTOARE (reviul literaturii )
 • 1.1. Problemele etiologiei şi patogenezei ulcerului duodenal
 • 1.2. Aspecte farmacologice ale uleiului din seminţe de struguri

II. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica materialului clinic
 • 2.2. Metodele de laborator şi instrumentale
 • 2.2.1. Determinarea diametrului leziunilor ulceroase duodenale
 • 2.2.2. Determinarea Helicobacter pylori
 • 2.2.3. Determinarea pH-metriei şi colectarea sucului gastric
 • 2.2.4. Determinarea sistemului POL - SAO
 • 2.3. Metodele de prelucrare statistică a rezultatelor

III. EFICACITATEA ULEIULUI DIN SEMINŢE DE STRUGURI ASOCIAT LA SCHEMA OMEPRAZOL-CLARITROMICINĂ-METRONIDAZOL.
 • 3.1. Evoluţia tabloului clinic şi eradicării infecţiei Helicobacter pylori sub tratamentul omeprazol-claritromicină-metronidazol şi ulei din seminţe de struguri
 • 3.2. Dinamia POL-SAO la pacienţii cu ulcer duodenal sub tratamentul complex omeprazol-claritromicină-metronidazol cu ulei din seminţe de struguri

IV. EFICACITATEA ULEIULUI DIN SEMINŢE DE STRUGURI ASOCIAT LA SCHEMA FAMOTIDINĂ-AMOXICILINĂ -METRONIDAZOL
 • 4.1. Evoluţia tabloului clinic şi eradicării infecţiei Helicobacter pylori sub tratamentul famotidină-amoxicilină-metronidazol cu ulei din seminţe de struguri
 • 4.2. Dinamia POL-SAO la pacienţii cu ulcer duodenal sub tratamentul complex famotidină-amoxicilină-metronidazol cu ulei din seminţe de struguri

V. APRECIEREA EFICACITĂŢII DIFERITOR SCHEME DE TRATAMENT ANTIULCEROS
 • 5.1. Evaluarea tabloului clinic şi eradicării infecţiei Helicobacter pylori la utilizarea uleiului din seminţe de struguri asociat la diverse scheme de tratament
 • 5.2. Dinamia POL-SAO la pacienţii cu ulcer duodenal sub influenţa uleiului din seminţe de struguri asociat la diverse scheme de tratament