Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice
Medicină

Formula specialităţii
Farmacologia este domeniul ştiinţei medicale care se ocupă de cercetarea, elaborarea şi aplicarea în practica medicală a medicamentelor noi, precum şi cu optimizarea tratamentului medicamentos la om prin determinarea valorii clinice a medicamentelor şi celor mai optime modalităţi de utilizare a lor.

Direcţii de cercetare.


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.25 necesită utilizarea metodelor specifice unor disciplini adiacente: fiziologia omului şi animalelor, fiziologie patologică, biochimie, radiodiagnosticul şi radioterapia, chimioterapia şi antibiotice, alergologie şi imunologie, obstetrică şi ginecologie, endocrinologie, oncologie, ORL, oftalmologie, toate specialităţile de profil terapeutic, stomatologic şi farmaceutic, precum şi celor complementare - biofizică, biologie moleculară, anatomie patologică, balneologie, fizioterapie şi acupunctură.

Pentru farmacologie sunt importante metodele disciplinelor enumerate, eficienţa utilizării medicamentelor, asocierilor lor între ele şi cu alte metode de tratament nemedicamentos a diverselor maladii şi stări patologice, caracteristica manifestărilor clinice, fiziologice şi biochimice la utilizarea medicamentelor, profilaxia bolilor, tratamentul pacienţilor şi ocrotirea sănătăţii populaţiei, prevenirea efectelor adverse şi combaterea complicaţiilor tratamentului medicamentos.

Profilaxia şi tratamentul medicamentos al maladiilor ginecologice se referă la specialitatea "Obstetrică şi ginecologie".

Problemele legate de profilaxia şi tratamentul medicamentos al maladiilor urechii, gâtului, nasului prin metode farmacoterapeutice se referă la specialitatea "Otorinolaringologie".

Problemele se ţin de profilaxia şi tratamentul medicamentos al organelor văzului se încadrează în specialitatea "Oftalmologie".

Profilaxia şi tratamentul maladiilor oncologice, ce necesită utilizarea metodelor farmacologice şi chimioterapice se referă la specialitatea "Oncologie". Tratamentul medicamentos al afecţiunilor stomatologice şi regiunii maxilofaciale ţine de domeniul specialităţii "Stomatologie".

Profilaxia şi tratamentul medicamentos a maladiilor scheletului, oaselor şi articulaţiilor, se referă la specialitatea "Ortopedie şi traumatologie".

Profilaxia şi tratamentul medicamentos al maladiilor endocrine, dermatologice, vinerologice, ftiziologice, pulmonologice se referă la specialităţile "Endocrinologie", "Dermatologie şi venerologie, "Ftiziopneumologie", .

Farmacoterapia afecţiunilor sistemului nervos central şi periferic se referă la specialitatea "Neurologie".

Profilaxia şi tratamentul medicamentos al bolilor la copii se referă la specialitatea "Pediatrie".

Metodele farmacologice de tratare a maladiilor sistemului urinar şi ale organelor de reproducere masculină se referă la specialitatea "Urologie".

Imunofarmacologia cu particularităţile utilizării imunomodulatoarelor stau la baza specialităţii "Transplantologie şi organe artificiale".

Tratamentul medicamentos al maladiilor cardio-vasculare, respiratorii, gastro-intestinale, nefrologice şi hematologice se referă la specialităţile "Chirurgie cardiovasculară", "Boli interne", "Hematologie şi transfuziologie" etc.

Tezele de doctorat, postulatele şi concluziile cărora sunt de orientare metodico-organizatorică în domeniul Politicii de Stat al Medicamentelor, tehnologiei medicamentelor şi chimiei farmaceutice se expediază pentru susţinere în consiliul specializat la specialitatea: "Farmacie".

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii "Farmacologie şi farmacologie clinică" cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.

Date despre autorii paşapoartelor specialităţilor ştiinţifice, programelor examenelor de doctorat şi recenzenţii lor


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Victor Ghicavîi, d.h.ş.m., profesor universitar, şef catedră farmacologie şi farmacologia clinică a USMF "N.Testemiţanu".

Recenzentuii:

  1. Boris Parii, d.h.ş.m., profesor universitar, director Institutul Naţional de Farmacie a Ministerului Sănătăţii.