Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Microchirurgia endoscopică în afecţiunile benigne ale corzilor vocale


Autor: Osman Victor
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.04 - Otorinolaringologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ion Ababii
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Călăraşu Romeo
doctor în medicină, profesor universitar, UMF „Carol Davila”, Bucureşti, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din România
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 septembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Cuvinte Cheie

afecţiuni benigne ale corzilor vocale, microchirurgia endoscopică cu instrumente „reci”, microchirurgia endoscopică cu laser CO2, examen histochimic.

Adnotare

Domeniul de studiu şi sarcinile lucrării. Studiul actual a inclus 248 de pacienţi cu afecţiuni benigne ale corzilor vocale, care au fost operaţi utilizând microchirurgia endoscopică cu instrumente „reci” (n=135) sau cu laser CO2 (n=113). Pentru analiza histologică comparativă a mucoasei corzilor vocale cicatrizate, după intervenţiile chirurgicale cu instrumente „reci” sau cu laser CO2, au fost operaţi 10 câini maidanezi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Cercetările experimentale pe câini au evidenţiat modificări ale mucoasei corzilor vocale cicatrizate în dinamică, inclusiv la 2 săptămâni şi la 2 luni postoperator mult mai severe în urma intervenţiilor chirurgicale cu aplicarea laserului CO2, comparativ cu intervenţiile chirurgicale efectuate cu instrumente „reci”. Metoda chirurgicală tradiţională a contribuit la restabilirea integrităţii epiteliului scuamos stratificat şi la regenerarea laminei propria a mucoasei corzilor vocale. În cazul utilizării laserului CO2 s-au constatat noduri groase de fibre de colagen dezorganizat în lamina propria cicatrizată, atât în straturile ei superficiale, cât şi în cele profunde.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Studiul experimental şi procedeele microchirurgicale endoscopice, utilizate la pacienţii cu afecţiuni benigne ale corzilor vocale, au stabilit o rezolvare mai eficientă a unor leziuni în cazul aplicării instrumentelor „reci”. Totodată s-a constatat şi o ameliorare precoce a vocii, iar rezultatele funcţionale vocale au fost mai bune. Chirurgia cu laser CO2 este preferabilă în cazul leziunilor corzilor vocale cu risc de hemoragie, greu de stopat prin tehnica clasică cu instrumente „reci”.

Analizând rezultatele clinico-experimentale, metodele şi tehnicile chirurgicale folosite în tratamentul pacienţilor cu afecţiuni benigne ale corzilor vocale ne-am concentrat asupra indicaţiilor, tehnicilor şi limitelor folosirii procedeelor microchirurgicale endoscopice cu instrumente „reci” sau cu laser CO2.

Cuprins


1. Microlaringoscopia suspendată în tratamentul afecţiunilor benigne ale corzilor vocale (sinteza literaturii)
 • 1.1. Laringoscopia sub aspect istoric
 • 1.2. Anatomia corzii vocale
 • 1.3. Aplicarea microlaringoscopiei suspendate
 • 1.4. Microlaringoscopia suspendată şi tehnicile microchirurgicale endoscopice cu instrumente „reci” sau cu laser CO2 în tratamentul afecţiunilor benigne ale corzilor vocale

2. Material şi metode de studiu
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Studiul experimental
 • 2.3. Metode de studiu şi de tratament chirurgical a pacienţilor cu afecţiuni benigne ale corzilor vocale
 • 2.4. Metode de evaluare statistică a rezultatelor

3. Examenul histologic al corzilor vocale cicatrizate în intervenţii chirurgicale cu instrumente „reci” sau cu laser CO2 (studiu experimental pe câini)

4. Analiza comparativă a eficienţei microchirurgiei endoscopice cu instrumente „reci” sau cu laser CO2 la pacienţii cu afecţiuni benigne ale corzilor vocale

 • 4.1. Caracteristica clinică a lotului general de studiu
 • 4.2. Aprecierea metodelor de tratament chirurgical a pacienţilor cu afecţiuni benigne ale corzilor vocale în funcţie de unele caracteristici medico-sociale
 • 4.3. Evaluarea stroboscopică a eficienţei tratamentului chirurgical prin metoda „rece” sau metoda laser CO2 a pacienţilor cu afecţiuni benigne ale corzilor vocale

5. Sinteza rezultatelor obţinute