Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Enzimoantibioticoterapia locală în peritonitele generalizate


Autor: Lepadatu Corneliu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Eugen Maloman
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 noiembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 decembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Cuvinte Cheie

enzimoterapie locală, peritonită generalizată, infecţie intraabdominală, biofilm peritoneal, lavaj peritoneal

Adnotare

Volumul tezei cuprinde introducere, 6 capitole, concluzii şi recomandări practice. Teza este expusă pe 120 de pagini dactilografiate, conţine 27 de tabele, 20 figuri. Bibliografia selectivă conţine 222 de surse. Rezultatele obţinute au fost publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiueste tratamentul chirurgical al infecţiilor intraabdominale severe. Scopul tezei este ameliorarea rezultatelor tratamentului pacienţilor cu peritonită generalizată secundară prin utilizarea lavajului intra- şi postoperator cu soluţie tripsină/ciprofloxacină /metronidazol.

Obiectivele cercetării. Evaluarea eficienţei clinice şi siguranţei terapeutice a enzimoantibioticoterapei în tratamentul local al peritonitelor generalizate în studiul experimental şi clinic; studiul biofilmelor bacteriene în peritonita generalizata în calitate de ţinta potenţială pentru enzimoantibioticoterapie intraperitoneală.

Novaţia ştiinţifică. Pentru prima dată a fost demonstrată potenţarea acţiunii antimicrobiene a ciprofloxacinei de tripsină pentru culturile de E.coli, Ps.aeruginosa şi Staph.aureus de referinţă şi clinice prin determinarea în vitro a CMI şi CMB prin metodele standard. În baza datelor ultramicroscopiei preparatelor peritoneale a fost demonstrată prezenţa şi evoluţia în timp a biofilmului bacterian peritoneal. În baza studiului in vitro a fost stabilita compoziţia optimă a combinării antibiotic-enzima proteolitică pentru un lavaj peritoneal antimicrobian eficient şi inofensiv. Studiul experimental şi clinic au confirmat siguranţa şi eficienţa folosirii combinaţiei ciprofloxacină-metronidazol-tripsină în tratamentul local al pacienţilor cu peritonitele generalizate.

Valoarea practică a lucrării. Partea clinică a lucrării este bazată pe activitatea practică chirurgicală, care a evidenţiat rata înaltă de vindecare şi scăderea morbidităţii la pacienţii cu un pronostic rezervat. Implementarea în activitatea practică a conceptului de biofilme peritoneale, argumentat în partea preclinică a lucrării va influenţa utilizarea agenţilor antibiofilm în tratamentul pacienţilor cu infecţii intraabdominale, factor care va modifica independent evoluţia acestor patologii. Metoda de enzimoantibioticoterapie locală utilizată conform recomandărilor practice elaborate va îmbunătăţi semnificativ rezultatele tratamentului pacienţilor cu peritonitele difuze.

Cuprins


CAPITOLUL 1 Revista literaturii
 • 1.1. Concepţii de peritonită, infecţie intraabdominală şi sepsis abdominal
 • 1.2. Principiile tratamentului chirurgical complex al peritonitelor difuze
 • 1.3. Antibioticoterapia raţională a IIA
 • 1.4. Locul enzimoantibioticoterapiei în tratamentul peritonitelor difuze
 • 1.5. Caracteristica generală şi argumentarea metodei de enzimoantibioticoterapie
 • 1.5.1. Tripsina – caracteristicele biochimice şi farmacologice
 • 1.5.2. Fluorchinolonele şi metrnidazolul – proprietăţile farmacologice şi rezistenţa microbiană

CAPITOLUL 2 Materiale şi metode
 • 2.1. Studiul bacteriologic preclinic
 • 2.2. Studiul experimental
 • 2.3. Studiul biofilmelor peritoneale
 • 2.4. Studiul clinic

CAPITOLUL 3 Studiul bacteriologic preclinic
 • 3.1. Sarcinile studiului
 • 3.2. Rezultatele studiului bacteriologic şi discuţii

CAPITOLUL 4 Studiul experimental
 • 4.1. Scopul studiului, alegerea modelului de peritonita experimentală.
 • 4.2. Rezultatele studiului experimental, analiza statistică

CAPITOLUL 5 Studiul biofilmelor peritoneale
 • 5.1. Noţiunea de biofilm. Ipoteza de studiu
 • 5.2. Rezultate, discuţii şi concluzii

CAPITOLUL 6 Studiul clinic
 • 6.1. Tratamentul chirurgical şi protocolul enzimoantibioticoterapei
 • 6.2. Rezultatele examenului microbiologic a materialului prelevat de la pacienţii din lotul de studiu
 • 6.3. Rezultatele tratamentului, evaluarea abceselor intraabdominale, studiul mortalităţii, analiza statistică