Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Epidemiologia şi prevenirea infecţiilor nosocomiale în staţionarele neurochirurgicale


Autor: Leu Elena
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.30 - Epidemiologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Viorel Prisăcari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Grigore Zapuhlih
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 noiembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 decembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Cuvinte Cheie

infecţie septico-purulentă nosocomială, particularităţi epidemiologice/ etiologice, factori de risc, antibioticorezistenţa microbiană, supraveghere epidemiologică şi control

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografia din 207 numiri, 8 anexe, 107 pagini de text, 35 desene, 32 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Scopul studiului:optimizarea sistemului de supraveghere epidemiologică şi control al infecţiilor nosocomiale în staţionarele de profil neurochirurgical.

Obiectivele cercetării: studierea morbidităţii reale, particularităţilor epidemiologice şi etiologice, factorilor de risc, antibioticorezistenţei microbiene; evaluarea utilizării antibioticelor în profilaxia şi tratamentul infecţiilor septico-purulente; elaborarea programului de supraveghere epidemiologică şi control în infecţiile nosocomiale adecvat staţionarelor neurochirurgicale.

Metodologia cercetării. În studiu a fost utilizată metoda epidemiologică de diagnosticare activă a cazurilor de îmbolnăviri prin infecţii nosocomiale în baza studierii retrospective a 3600 fişe de observaţie a pacienţilor internaţi în două secţii de neurochirurgie pe parcursul a doi ani, cât şi rezultatele investigaţiilor de laborator a 197 pacienţi cu infecţii septico-purulente. Prelucrarea statistică a informaţiei cantitative a fost efectuată conform metodologiei descrise de E. Şleahov (1991) şi G. Obreja, N. Opopol (2002).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată au fost determinate: morbiditatea reală, particularităţile epidemiologice şi etiologice, factorii de risc în infecţiie nosocomiale septico-purulente în staţionarele de profil neurochirurgical; evaluat fenomenul „antibioticosensibilitate/rezistenţă” în funcţie de specia microorganismului şi tipul antibioticului, şi evoluţia acestui fenomen în dinamica multianuală; elaborat un complex de măsuri întru optimizarea supravegherii şi controlului infecţiilor septico-purulente nosocomiale în staţionarele de profil neurochirurgical. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. A fost descrisă epidemiologia infecţiilor septico-prulente nosocomiale pentru profilul de pacienţi neurochirurgicali şi elaborat un program de supraveghere epidemiologică şi control al infecţiilor nosocomiale în staţionarele neurochirurgicale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Materialele studiului au fost utilizate în elaborarea „Ghidului de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale” aprobat prin Ordinul MS al RM Nr 51, din 26 februarie, 2009; instruirea medicilor practicieni prin desfăşurarea seminarelor zonale (Chişinău, Bălţi, Cahul); în procesul didactic de instruire a rezidenţilor şi studenţilor în cadrul catedrei de epidemiologie; desfăşurarea seminarului în cadrul Societăţii neurochirurgilor cu implicarea colaboratorilor secţiilor de neurochirurgie.

Cuprins


1. Particularităţile epidemiologice , supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale septico-purulente în staţionarele de profil neurochirurgical (revista literaturii)

2. Materiale şi metode de cercetare

3. Particularităţile epidemiologice, etiologice şi antibioticorezistenţa microbiană în infecţiile septico- purulente nosocomiale neurochirurgicale

  • 3.1 Particularităţile epidemiologice a infecţiilor neurochirurgicale
  • 3.2 Structura etiologică a infecţiilor nosocomiale neurochirurgicale
  • 3.3 Antibioticorezistenţa în infecţiile septico-purulente nosocomiale
  • 3.3.1 Sensibilitatea/rezistenţa microorganismelor decelate de la pacienţii neurochirurgicali în funcţie de tipul microorganismului
  • 3.3.2 Sensibilitatea/rezistenţa microorganismelor decelate de la pacienţii neurochirugicali în funcţie de tipul antibioticului
  • 3.3.3 Evaluarea utilizării antibioticelor în profilaxia şi tratamentul ISPN
  • Concluzie
  • 4. Măsuri de organizare a supravegherii şi controlului infecţiilor septico-purulente nosocomiale în staţionarele de profil neurochirurgical
  • Concluzie
5. Sinteza rezultatelor obţinute