Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.30 – Epidemiologie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific:
Medicină

Formula specialităţii
Epidemiologia studiază cauzele, condiţiile şi mecanismul de formare a morbidităţii în populaţia umană, elaborează şi realizează măsuri de prevenire şi combatere.

Sferele de cercetare:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în cercetările ştiinţifice la specialitatea 14.00.30 necesită cunoaşterea şi utilizarea metodelor specifice a unor disciplini adiacente: boli infecţioase la copii şi adulţi, microbiologie, igienă, medicină socială şi management, imunologie, chirurgie, traumatologie, obstetrică şi ginecologie etc., precum şi celor complementare biologia moleculară şi genetica, chimioterapie şi antibiotice, farmacologie etc. În studiile epidemiologice sunt utilizate cît metodele de cercetare în domeniile menţionate atît şi rezultatele ştiinţifice în aceste domenii. Metodele de cercetare în microbiologie, biologie, imunologie, igienă etc. sunt, deasemenea, utilizate şi în epidemiologie. Pentru epidemiologi, prezintă interes rezultatele studiilor în specialităţile vizate de care este în funcţie directă intensitatea procesului epidemic. De exemplu, un deosebit interes pentru epidemiolog prezintă manifestările clinice ale bolilor infecţioase şi particularităţile agentului cauzal, în special rezistenţa la antibiotice. Totodată de epidemiologie ţine efectuarea studiilor specifice, studierea legităţilor procesului epidemic, factorilor de risc, metodelor şi mijloacelor de prevenire şi combatere a morbidităţii, supravegherea epidemiologică a sănătăţii publice, epidemiologia specială a maladiilor infecţioase, chirurgicale, septico-purulente, inclusiv intraspitaliceşti, osteomielita etc.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii 14.00.30 - Epidemiologie cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa Consiliului Specializat a specialiştilor respective.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Prisacari Viorel – şeful catedrei de epidemiologie a USMF „Nicolae Testemiţanu”, doctor habilitat, profesor universitar, Om emerit al R.M.

Recenzentii:

  1. Nicolae Opopol – şeful catedrei de igienă şi epidemiologie F.P.M. a USMF „Nicolae Testemiţanu”, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent al A.Ş.M.