Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte clinico-patogenetice si opţiuni de tratament al tireotoxicozei la pacienţii cu gusă toxică difuză primar depistată


Autor: Harea Dumitru
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.03 - Endocrinologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Zinaida Anestiadi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 noiembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 februarie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.24 Mb / în română

Cuvinte Cheie

gusă toxică difuză, hipertiroidie subclinică, tireotoxicoză, anticorpi antitireoperoxidază, anticorpi antireceptor TSH, manifestări clinice, remisiune, metabolism lipidic, ecografie tiroidiană

Adnotare

Teza pentru gradul stiinŃific de doctor în medicină „Aspecte clinico-patogenetice si opţiuni de tratament al tireotoxicozei la pacienţii cu gusă toxică difuză primar depistată” a fost elaborată de Dumitru Harea la Catedra Endocrinologie a Universităţii de Stat de Medicină si Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chisinău în anul 2009. Lucrarea conţine 113 pagini de text de bază, fiind constituită din introducere, 6 capitole, concluzii, recomandări si bibliografie (191 surse), 3 anexe, 23 tabele si 19 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 6 articole stiinţifice.

Domeniul de studiu – lucrarea abordează un aspect important al endocrinologiei - gusa difuză toxică (GDT) în debutul bolii.

Scopul si obiectivele lucrării au fost de a studia manifestările clinice, statutul hormonal tiroidian, anticorpii antitiroidieni si modificările ecografiei tiroidiene la pacienţii cu GDT primar depistată, în funcţie de severitatea hipertiroidiei; de a urmări evoluţia simptomelor clinice, dinamica hormonilor tiroidieni, TSH si anticorpilor antitiroidieni pe parcursul tratamentului; precum si de a aprecia probabilitatea obţinerii remisiunii în funcţie de gradul de severitate al hipertiroidiei.

Metodologia cercetării stiinţifice. Cercetarea efectuată a fost un studiu clinic, analitic, prospectiv. Eşantionul studiat a inclus grupe comparabile. Culegerea datelor pentru cercetarea clinică a fost de tip „caz-martor”.

Noutatea si originalitatea stiinţifică a lucrării constă în: stabilirea particularităţilor clinice, paraclinice si evolutive ale hipertiroidiei în funcţie de severitatea si gradul de manifestare a acesteia la pacienţii cu GDT primar depistată; determinarea anticorpilor antitiroidieni specifici, inclusiv antireceptor TSH, indicilor hemodinamicii intratiroidiene la examenul ecografic si evaluarea probabilităţii de obţinere a remisiunii în funcţie de severitatea hipertiroidiei în momentul stabilirii diagnosticului.

Semnificaţia teoretică si valoarea aplicativă a lucrării rezidă în stabilirea particularităţilor clinice, hormonale, imunologice specifice, ecografice tiroidiene la debutul bolii si pe parcursul tratamentului în funcţie de severitatea maladiei. Obţinerea remisiunii în majoritatea cazurilor cu forme iniţiale ale patologiei (72,5%) indică necesitatea de diagnosticare si iniţiere a tratamentului în stadiile timpurii (subclinice, usoare) ale maladiei.

Rezultatele cercetării au fost implimentate în activitatea curativă a IMSP Spitalul Clinic Republican şi Centrul Medical „Excellence” mun. Chisinău.

Cuprins


1. GUSA DIFUZĂ TOXICĂ: ASPECTE PATOGENETICE, CLINICE, DE LABORATOR, INSTRUMENTALE ŞI OPŢIUNI DE TRATAMT
 • 1.1. Viziuni moderne asupra etiopatogeniei gusei toxice difuze
 • 1.2. Manifestările clinice ale gusei toxice difuze
 • 1.3. Hipertiroidia subclinică
 • 1.4. Patologia tiroidiană şi lipidele
 • 1.5. Modificările ecografiei glandei tiroide la pacienţii cu gusă toxică difuză
 • 1.6. Principiile tratamentului pacienţilor cu gusă toxică difuză

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a lotului studiat
 • 2.2. Planul de examinare clinică şi paraclinică a pacienţilor
 • 2.3. Metode de laborator şi instrumentale
 • 2.4. Metode statistice

3. PARTICULARITĂŢILE MANIFESTĂRILOR CLINICE ŞI PARACLINICE ALE BOLNAVILOR CU GUSĂ TOXICĂ DIFUZĂ LA DEBUTUL BOLII
 • 3.1. Particularităţile manifestărilor clinice şi de laborator la pacienţii cu gusă toxică difuză primar depistată
 • 3.2. Caracteristica manifestărilor clinice şi de laborator la pacienţii cu gusă toxică difuză în dependenţă de gradul de severitate şi manifestare a hipertiroidiei
 • 3.3. Caracteristica manifestărilor clinice şi de laborator la pacienţii cu gusă toxică difuzăîn grupul cu investigaţii suplimentare
 • 3.4 Concluzii

4.DINAMICA MANIFESTĂRILOR CLINICE ŞI DE LABORATOR ÎN CURSUL TRATAMENTULUI DE ECHILIBRARE A TIREOTOXICOZEI
 • 4.1 Dinamica şimptomelor clinice în cursul tratamentului de echilibrare a tireotoxicozei
 • 4.2 Dinamica indicilor cardiovasculari la pacienţii cu gusă toxică difuză în dependenţă de gradul de severitate şi manifestare al hipertiroidiei
 • 4.3 Dinamica parametrilor hormonali în funcţie de gradul de manifestare şi severitate al hipertiroidiei
 • 4.4 Dinamica indicilor paraclinici în cursul tratamentului în cazul pacienţilor din grupul cu investigaţii suplimentare
 • 4.5 Concluzii

5. REZULTATUL TRATAMENTULUI CONSERVATIV DUPĂ 18 LUNI DE EVIDENŢĂ
 • 5.1 Parametrii hormonali la pacienţii în remişiune şi cu recidivă în grupul cu hipertiroidie subclinică
 • 5.2 Parametrii hormonali la pacienţii în remişiune şi cu recidivă în grupul cu tireotoxicoză usoară
 • 5.3 Parametrii hormonali la pacienţii în remişiune şi cu recidivă în grupul cu tireotoxicoză medie
 • 5.4 Parametrii hormonali la pacienţii în remişiune şi cu recidivă în grupul cu tireotoxicoză gravă
 • 5.5 Rezultatul tratamentului conservativ după 18 luni de evidenţă
 • 5.6 Concluzii

6. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE