Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Productivitatea pomilor de măr, altoiţi pe M9, în funcţie de metoda formării coroanei de tip fus zvelt ameliorat


Autor: Croitor Alexandr
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.07 - Pomicultură
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Vasile Babuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CSS: DH 60-06.01.07-27.03.08
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 ianuarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 martie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Cuvinte Cheie

portaltoi M9; soiuri de măr; fus zvelt ameliorat; structura plantaţiei; caracteristici fitometrice şi de producţie; recolta; calitatea fructelor; rentabilitate.

Adnotare

Teza este expusă pe 89 pagini tehnoredactate şi se compune din: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări pentru producţie. Bibliografia din 184 numiri. Materialul ilustrativ include 10 anexe, 2 figuri, 34 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: constă în optimizarea structurii coroanei de tip fus zvelt ameliorat care asigură: urgentarea intrării pomilor pe rod şi creşterea rapidă a recoltei; recuperarea timpurie a investiţiilor capitale; creşterea eficienţei economice a producţiei de fructe în livezile de măr.

Obiectivele de bază a lucrării sunt: elaborarea metodelor de optimizare a structurii coroanei; stabilirea dimensiunilor înalt productive ale coroanelor pomilor şi structurii plantaţiei; echilibrarea dinamică a proceselor de creştere şi fructificare a pomilor; valorificarea raţională a potenţialului de productivitate a pomilor; determinarea indicilor optimi ai principalelor caracteristici fitometrice şi de productivitate.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Suportul teoretic şi metodologia ştiinţifică a tezei au constituit concepţiile ştiinţifice ale savanţilor cu renume mondial în pomicultură T. Baldassari, J.M. Lespinasse, A. Mika, Ph. Monney, A. Sadowski. Deasemenea au fost studiate lucrările ştiinţifice ale savanţilor autohtoni V. Babuc, V. Balan, Gh. Cimpoieş, C. Dadu, I. Donica.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în condiţiile Republicii Moldova s-au obţinut date experimentale noi şi s-au elaborat recomandări pentru structurarea raţională a coroanei de tip fus zvelt ameliorat la pomii soiurilor principale de măr, altoite pe portaltoiul M9.

Semnificaţia teoretică a lucrării. Semnificaţia teoretică constă în aprecierea direcţiilor de determinare a indicilor optimi ai principalelor caracteristici fito¬metrice şi de producţie ale pomilor de măr.

Valoarea aplicativă a lucrării. Valoarea aplicativă constă în elaborarea a sistemului nou de structurare raţională a coroanei de tip fus zvelt ameliorat în livezile superintensive de măr cu productivitate înaltă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Pe baza rezultatelor ştiinţifice s-a elaborat şi s-a implementat în producţie pe o suprafaţa de 50 ha în întreprinderea „Codru-ST”SRL or. Bucovăţ, un sistem nou de structurare raţională a coroanei de tip fus zvelt ameliorat în livezile superintensive de măr.

Cuprins


1. CONDUCEREA ŞI TĂIEREA POMILOR DE MĂR ÎN SISTEMUL SUPERINTENSIV DE CULTURĂ
 • 1.1. Premize, obiective, principii, cerinţe
 • 1.2. Evoluarea formelor de conducere şi tăiere a pomilor de măr în sistemul superintensiv de cultură
 • 1.3. Metode de formare a coroanei de tip fus zvelt

2. OBIECTE, METODE ŞI CONDIŢIILE DE CERCETARE
 • 2.1 Obiecte de cercetare.
  • 2.1.1. Portaltoiul M9
  • 2.1.2. Soiul Gala Must
  • 2.1.3. Soiul Golden Reinders
  • 2.1.4. Soiul Idared
  • 2.1.5. Fus zvelt ameliorat
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.2.1. Schema experienţei
 • 2.2.2. Investigaţii.
 • 2.3. Condiţiile efectuării cercetărilor
 • 2.3.1. Condiţiile meteorologice
 • 2.3.2. Caracteristica solului
 • 2.3.3. Agrotehnica

3. INDICATORII FITOMETRICI AI POMILOR ŞI STRUCTURII PLANTAŢIEI
 • 3.1. Indicatorii principali ai creşterii pomilor de măr în funcţie de modul formării coroanei
  • 3.1.1. Dimensiunile pomilor
  • 3.1.2. Diametrul şi suprafaţa secţiunii transversale a trunchiului
  • 3.1.3. Lungimea medie şi însumată a ramurilor anuale.
  • 3.1.4. Suprafaţa foliară
 • 3.2. Structura plantaţiei
  • 3.2.1. Dimensiunile macrostructurii geometrice a plantaţiei superintensive de măr
  • 3.2.2. Valorificarea suprafeţei sub proiecţia coroanei
  • 3.2.3. Suprafaţa laterală a coronamentului
  • 3.2.4. Volumul productiv al coroanelor
  • 3.2.5. Densitatea volumetrică a coroanei
  • 3.2.6. Indexul foliar
 • 3.3. Concluzii

4. INDICATORII PRINCIPALI AI FRUCTIFICĂRII ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ A PRODUCŢIEI
  <
 • 4.1. Indicatorii principali ai productivităţii pomilor.
  • 4.1.1. Numărul, tipul şi amplasarea formaţiunilor de rod
  • 4.1.2. Numărul, masa şi amplasarea fructelor.
  • 4.1.3. Productivitatea specifică a pomilor
 • 4.2. Recolta şi calitatea fructelor
  • 4.2.1. Recolta de fructe
  • 4.2.2. Calitatea fructelor
 • 4.3. Eficienţa economică a producerii merelor în funcţie de modul formării coroanei
 • 4.4. Concluzii

CONCLUZII GENERALE RECOMANDĂRI PENTRU PRODUCŢIE