Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Republica Moldova în Comunitatea Statelor Independente (1991-2001)


Autor: Fortuna Andrei
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.01 - Istoria Moldovei (pe perioade)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Leonid Bulmaga
doctor
Instituţia: Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 februarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

comunitatea Statelor Independente, Uniunea Economică, dezintegrare, securitate colectivă, neutralitate permanentă, consiliul interstatal, organe statutare, Uniunea Europeană, relaţii bilaterale, spaţiul postsovietic

Adnotare

Structura tezei constă din introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, adnotări în limbile română, engleză şi rusă, bibliografie din 206 surse, 141 pagini text de bază, cu 37 anexe, inclusiv 16 tabele şi 13 figuri. Rezultatele obţinute au fost publicate în 6 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu se referă la Istoria Moldovei şi urmăreşte scopul elucidării bazei teoretice şi practice în cercetarea cauzalităţii şi intensităţii activismului Republicii Moldova în Comunitatea Statelor Independente, elaborarea în cadrul investigaţiilor a algoritmului de prezentare a dinamicii geopolitice moldoveneşti în cadrul participării sale la procesele din CSI.

Noutatea ştiinţifică a cercetării rezidă în definirea conceptelor istorice fundamentale, determinînd cercetarea retrospectivă a evoluţiei Republicii Moldova în spaţiul postsovietic, stabilirea particularităţilor distinctive ale activităţii sale în cadrul lui. Principiile obiectivismului şi istorismului stau la baza lucrǎrii, fiind utilizat criteriul interpretǎrii complexe a evenimentelor, evaluarea influenţei factorilor politici, economici şi sociali.

Originalitatea cercetării constă în elaborarea unui nou algoritm al investigării locului şi rolului Moldovei în contextul geopolitic; Model conceput din perspectiva epistemologiei cunoaşterii în ştiinţele fundamentale şi a cunoaşterii în ştiinţa istorică.

Semnificaţia teoretică a lucrării se exprimă în argumentarea ştiinţifică, definirea şi abordarea în context istoric a conceptelor de integrare economică, dependenţă energetică, relaţii bilaterale, instituţii interstatale şi conceptualizarea procesului identificării Republcii Moldova în Comunitatea Statelor Independente din perspectiva realizării interesului naţional într-un algoritm asimetric şi contradictoriu.

Semnificaţia practică a tezei este certificată de stabilirea reperelor metodologice ale etapelor de integrare treptată a Republicii Moldova, eficientizînd proiectarea modelului dinamic al politicii externe moldoveneşti, precum şi elaborarea unor obiective integrale din perspectiva propunerilor de aplicare eficientă a perspectivelor oferite de apartenenţa Republicii Moldova la Comunitatea Statelor Independente.

Cuprins


1. ADERAREA REPUBLICII MOLDOVA LA COMUNITATEA STATELOR INDEPENDENTE ŞI PREMISELE ACESTEIA
 • 1.1 Premisele economice şi sociale ale aderării
 • 1.2 Premisele geopolitice ale aderării
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. ACTIVITATEA REPUBLICII MOLDOVA ÎN CADRUL COMUNITĂŢII STATELOR INDEPENDENTE
 • 2.1 Scopurile Republicii Moldova în Comunitatea Statelor Independente
 • 2.2 Modalităţile de realizare a scopurilor înaintate
 • 2.3 Atitudinea statelor CSI faţă de iniţiativele Republicii Moldova
 • 2.4 Dificultăţile apărute în calea activităţii Republicii Moldova în cadrul CSI
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3. REZULTATELE ACTIVITĂŢII REPUBLICII MOLDOVA ÎN COMUNITATEA STATELOR INDEPENDENTE
 • 3.1 Nivelul de soluţionare a intereselor Republicii Moldova prin activitatea în CSI
 • 3.2 Efectele activităţii Republicii Moldova în CSI
 • 3.3 Atitudinea faţă de CSI a factorilor de decizie din Republica Moldova
 • 3.4 Perspectivele activităţii Republicii Moldova în CSI
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3