Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Solomon Constantin, doctor habilitat, profesor universitarSolomon Constantin, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1243
Specialităţi abilitate: 07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Prevederi de politică externă în documentele programatice și activitatea partidelor politice din Republica Moldova 23.00.01 IIESP membru CSS
conducător
Juc Victor
28.12.2015

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Diplоmаțiа publică а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе 23.00.01 USM conducător 19.11.2015
D Bazele pedagogice ale educaţiei civice a elevilor din învăţământul gimnazial 13.00.01 consultant
conducător
Guţu Vladimir
24.01.2008
D Conflictele contemporane şi modalităţi de reglementare a acestora (în baza conflictelor transnistrean şi palestino-israelian) 07.00.02 conducător 21.12.2006
D Influenţa sistemului electoral asupra formării pluripartidismului în Republica Moldova şi Israel. Studiu comparat (aspectul istorico-politologic) 23.00.01 conducător 21.12.2006