Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Solomon Constantin, doctor habilitat, profesor universitarSolomon Constantin, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Administrare Publică
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1243
Specialităţi abilitate: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
25.00.02 - Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Politica de combatere a traficului de ființe umane, în cazul Republicii Moldova și a Uniunii Europene 23.00.01 USM preşedinte CSS
conducător
Moşneaga Valeriu
24.06.2021

Teze aprobate [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Administrația publică din Republica Moldova în contextul descentralizării 25.00.02 AAP conducător 24.02.2023
D Constituirea și activitatea Parlamentului României în anii 1990-2008 07.00.02 USM conducător 23.11.2018
D Combaterea terorismului contemporan şi consolidarea sistemului de securitate internaţională 23.00.01 USM conducător 06.10.2016
D Diplоmаțiа publică а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе 23.00.01 USM conducător 19.11.2015
D Bazele pedagogice ale educaţiei civice a elevilor din învăţământul gimnazial 13.00.01 consultant
conducător
Guţu Vladimir
24.01.2008
D Conflictele contemporane şi modalităţi de reglementare a acestora (în baza conflictelor transnistrean şi palestino-israelian) 07.00.02 conducător 21.12.2006
D Influenţa sistemului electoral asupra formării pluripartidismului în Republica Moldova şi Israel. Studiu comparat (aspectul istorico-politologic) 23.00.01 conducător 21.12.2006