Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Organizarea ventilării industriale cu aplicare în hale de pielărie


Autor: Guţul Vera
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.23.03 - Termoficarea, ventilarea, condiţionarea aerului, gazificarea şi iluminarea
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Constantin Ţuleanu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Consultant ştiinţific: Iolanda Colda
dr. ing., prof. univ.,, România
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 februarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 aprilie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Cuvinte Cheie

ventilare locală, degajări nocive, substanţe volatile, concentraţie maximă admisibilă, flux de aer de protecţie, instalaţie de aspiraţie locală activată.

Adnotare

Teza include: introducere, patru capitole, concluzii generale, bibliografie din 167 titluri, 12 anexe, 116 de pagini text de bază, 46 figuri, 9 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice şi 2 brevete de invenţie.

Domeniul de studiu: ventilarea halelor industriale. Teza este dedicată perfecţionării metodelor şi mijloacelor de ventilare pentru captarea noxelor degajate de surse plane, difuze şi elaborarea metodelor de calcul inginereşti, pentru ameliorarea condiţiilor de muncă şi reducerea consumului de energie. În teză este argumentată raţionalitatea folosirii instalaţiilor de aspiraţie locală activată pentru localizarea şi evacuarea aerului poluat. A fost elaborată şi realizată construcţia unei instalaţii de aspiraţie locală activată. S-au efectuat cercetările teoretice şi experimentale a instalaţiei de ventilare elaborate.

Fundamentarea teoretică a rezultatelor obţinute se bazează pe sistemul de ecuaţii diferenţiale Navier-Stokes şi modelul de turbulenţă . În teză a fost cercetată teoretic interacţiunea dintre jetul de aer plan de protecţie şi mişcarea aerului din fanta de aspiraţie.

Cercetările experimentale au fost efectuate în condiţiile de laborator şi de producţie. Au fost obţinute dependenţele ale intensităţii de degajare a substanţelor nocive de pe o suprafaţă plană în timp. A fost obţinută dependenţa debitului de aer aspirat în funcţie de parametrii aerodinamici şi constructivi ai instalaţiei de ventilare locală cercetată. A fost elaborată metodologia de calcul ingineresc a instalaţiei. Instalaţia prin aspiraţie activată a fost testată în condiţii industriale şi implementată la întreprinderea de pielărie.