Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / martie /

Studiul şi aplicarea markerilor genetici la crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei Bălţată cu negru


Autor: Focşa Valentin
Gradul:doctor habilitat în agricultură
Specialitatea: 06.02.01 - Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor
Anul:2010
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 martie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română

Cuvinte Cheie

antigen, alelă, locus, hemoglobină, transerină, cazeină, ceruloplasmină, amilaza, β–lactoglobulină, marker, cariotip

Adnotare

Teza include: introducere, 7 capitole, concluzii, bibliografie din 239 titluri, 193 pagini text de bază, 46 figuri, 62 tabele , 16 anexe. Rezultatele obţinute sînt publicate în 75 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: imunogenetica şi ameliorarea taurinelor.

Scopul şi obiectivele: Studiul şi aplicarea markerilor genetici ai grupelor , sistemelor proteice sanguine şi lactice în procesul de creare a tipului nou de taurine, studiul antigenelor şi alelelor grupelor sanguine a raselor implicate (Roşie de stepă, Simmental, Bălţată cu negru şi Holştein) în procesul de creare a tipului nou de taurine, determinarea variabilităţii genetice, analiza filogenetică în dinamica generaţiilor, testarea citogenetică a taurilor reproducători.

Metodologia cercetării ştiinţifice: Folosirea testelor imuno- şi citogenetice la identificarea particularităţilor genetice şi aplicarea acestora în procesul de creare a tipului nou.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: A fost studiat spectrul antigenic, particularităţile ereditare şi structura genetică a tipului de taurine moldovenesc al rasei Bălţată cu negru obţinut în baza încrucişării taurinelor autohtone de rasele Simmental şi Roşie de stepă cu tauri reproducători de rasele Bălţată cu negru şi Holstein, care au permis aprofundarea şi extinderea bazelor teoretice şi practice de testare şi selectare a genotipurilor valoroase destinate pentru creştere şi reproducţie, au fost stabiliţi markerii genetici (extinşi şi unicali) ai grupelor sanguine şi sistemelor polimorfe proteice sanguine şi lactice, s-a studiat similitudinea şi divergenţele genetice, legăturile la etapele creării tipului, identificată şi argumentată o nouă abordare în crearea liniilor cu folosirea markerilor genetici, stabilită specifica şi originalitatea genofondului.

Semnificaţia teoretică:În baza cercetărilor imunogenetice efectuate la toate etapele de creare a tipului a fost stabilită structura antigenică, alelofondul, similitudinea şi distanţa genetică, filogenia raselor implicate în crearea tipului nou şi metişilor lor.

Valoarea aplicativă a lucrării: Au fost stabiliţi markerii genetici, efectuată verificarea paternităţii descendenţei,stabilit cariotipul taurilor reproducători utilizaţi în reţeaua de însăminşări artificiale din ţară, marcate genetic 5 linii a tipului nou, elaborate 3 recomandări practice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Investigaţiile efectuate au fost implementate la fermele taurinelor de rasă, Eleverul pentru creşterea taurilor, Banca genofondului republican a Centrului Republican de Ameliorare şi Reproducţie a Animalelor.

Cuprins


1. Metode de creare şi testare a tipurilor noi cu aplicarea indicilor genetici
 • 1.1. Încrucişarea ca metodă de creare a tipurilor şi raselor noi
 • 1.2. Folosirea raselor de taurine valoroase la crearea tipurilor noi specializate pentru lapte
 • 1.3. Rolul taurilor reproducători la crearea tipurilor noi de taurine specializate pentru lapte
 • 1.4. Diferenţierea interrasială a bovinelor după factorii antigenici
 • 1.5. Polimorfismul sistemelor proteice sanguine şi lactice şi utilizarea lor în ameliorare
 • 1.6. Importanţa markerilor genetici în ameliorarea taurinelor
 • 1.7. Monitoringul genetic ca metodă de supraveghere şi manipulare a structurii alelofondului în populaţii
 • 1.8. Utilizarea markerilor genetici la perfecţionarea procedeelor de ameliorare
 • 1.9. Aspectele genetice ale filogenezei la bovine
 • 1.10. Aplicarea cercetărilor citogenetice la selectarea taurilor reproducători

2. Material şi metodele de investigaţii
 • 2.1. Metoda de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Bălţată cu negru
 • 2.2. Metodele genetice aplicate la crearea tipului moldovenesc al rasei Bălţată cu negru
 • Caracteristica raselor implicate în creare şi etapele de aprobare a tipului de taurine moldovenesc al raseiBălţată cu negru.
 • 3.1. Rasa Roşie de stepă
 • 3.2. Rasa Simmental
 • 3.3. Rasa Bălţată cu negru
 • 3.4. Rasa Holstein
 • 3.5. Aprobarea tipului de taurine moldovenesc al rasei Bălţată cu negru la diferite etape de creare
 • 3.6. Prima şi a doua etapă de creare a tipului
 • 3.7. Etapa a treia de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Bălţată cu negru
 • 3.8. Etapa a patra de creare a tipului de taurine moldovenesc al rasei Bălţată cu negru
 • 3.9 Caracteriul curbei de lactaţie a vacilor adulte
 • 3.10. Concluzii

4. Structura genealogică a tipului de taurine moldovenesc al rasei Bălţată cu negru.
 • 4.1. Linia Rokmen 275932
 • 4.2. Linia Eleveişin 1491007
 • 4.3. Linia Valiant 1650414
 • 4.4. Linia Astronaut 1458744
 • 4.5. Linia Butmeiker 1450228
 • 4.6. Ameliorarea ulterioară a structurii tipului nou
 • 4.7. Rezultatele testării taurilor reproducători după calitatea descendenţei
 • 4.8. Indicii de creştere şi dezvoltare a viţelelor de tip moldovenesc al rasei Bălţată cu negru
 • 4.9. Concluzii

5. Particularităţile genetice ale raselor iniţiale implicate în crearea tipului şi ale metişilor lor obţinuţi de la ncrucişarea lor cu taurii de rasele Bălţată cu negru şi Holstein
 • 5.1. Spectrul antigenic al raselor iniţiale şi metişilor lor
 • 5.2. Formarea alelofondului tipului de taurine moldovenesc al rasei Bălţată cu negru
 • 5.3. Microfilogeneza populaţiilor tipului de taurine moldovenesc al rasei Bălţată cu negru
 • 5.4. Variabilitatea genotipică a descendenţei
 • 5.5. Concluzii

6. Utilizarea markerilor genetici în ameliorarea tipului de taurine moldovenesc al rasei Bălţată cu negru
 • 6.1. Verificarea paternităţii la taurine
 • 6.2. Aplicarea markerilor genetici în analiza procesului de selecţie
 • 6.3. Utilizarea markerilor genetici la testarea taurilor după calitatea descendenţei
 • 6.4. Aplicarea markerilor genetici la segregarea factorilor ereditari în familii
 • 6.5. Utilizarea alelelor locusului-AEB la marcarea liniilor.
 • 6.6. Utilizarea markerilor genetici la selectarea tăuraşilor
 • 6.7. Concluzii

7. Sistemele proteice polimorfe ale taurinelor
 • 7.1. Alelofondul sistemelor proteice polimorfe ale raselor implicate în crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei Bălţată cu negru
 • 7.2. Caracteristica genetică a unor populaţii de taurine după sistemele proteice polimorfe
 • 7.3. Monitoringul frecvenţei genotipurilor şi alelelor în dinamica generaţiilor
 • 7.4. Implicaţii ale sistemelor proteice polimorfe sanguine şi indicii productivi
 • 7.5. Testarea citogenetică a taurilor reproducători
 • 7.6. Concluzii

Concluzii şi recomandări practice