Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


06.02.01 – Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Agricultura

Formula specialităţii
„Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei aniamlelor” – domeniu al ştiinţei care studiază legităţile geneticii în manifestarea caracterelor morfologice, ale proceselor de creştere şi dezvoltare, ale particularităţilor fiziologice şi de reproducţie, ale calităţilor productive ale animalelor domestice, inclusiv ale păsărilor, albinelor, peştilor şi viermilor de mătase.

Importanţa problemei specialităţii pentru economia naţională constă în elaborarea teoriei şi practicii selecţiei, potrivirii perechilor, biotehnologiei reproducţiei animalelor domestice, direcţionată spre perfecţionarea calităţilor de prăsilă şi productive ale animalelor, care permit sporirea obţinerii produselor animaliere cu cele mai mici cheltuieli de muncă şi cel mai redus preţ de cost.

Direcţiile de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţi adiacente
Rezolvarea problemelor şi sarcinilor actuale în cercetările ştiinţifice în cadrul specialităţii 06.02.01 – Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei necesită utilizarea unui şir de metode ale disciplinelor adiacente: alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor, tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere, precum şi ale specialităţilor complimentare biofizica, biochimie, fiziologia omului şi animalelor, genetica, biotehnologie, sanocreatologie, obstetrică şi ginecologie veterinară. Cu toate acestea, în ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor drept obiect al cercetărilor sunt nu însăşi metodele specialităţilor adiacente şi a celor complimentare, dar eficienţa folosirii lor în cunoaşterea legităţilor genetice în manifestarea caracterelor morfologice, ale proceselor creşterii şi dezvoltării, particularităţilor fiziologice şi de reproducţie, precum şi ale calităţilor productive ale animalelor domestice.

Cercetările în cadrul specialităţii 06.02.01 – Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor se efectuează în anumite condiţii de nutriţie şi întreţinere, adică pe un fond zootehnic determinat, fiind similar pentru animalele din diferite grupe (genotipuri). În aceasta constă deosebirea de cercetările efectuate pe specialitatea 06.02.02 alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor, în care cerinţa metodică de bază este multitudinea de variante ale factorilor nutritivi, încercate pe animale cu genotipuri similare.

Comparativ cu specialitatea 06.02.04 tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere cercetările din cadrul specialităţii 06.02.01 – Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor se deosebesc prin faptul că sunt îndreptate la evidenţierea acţiunii numai a factorilor genetici asupra calităţilor productive, ale proceselor fiziologice şi biochimice care au loc în organismul animalelor.

Tezele de doctorat, temele cărora se află la interferenţa specialităţii 06.02.01 – Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor cu a celor din specialităţile adiacente, pot fi prezentate pentru susţinere pe două specialităţi prin includerea în componenţa consiliilor a specialitştilor cu profil adiacent. Ele mai pot fi prezentate pentru susţinere într-un consiliu de profil adiacent cu includerea în componenţa lui potrivit normelor în vigoare a savanţilor pe specialitatea 06.02.01 – Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Vladimir Radionov, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar interimar, şeful Direcţiei de Zootehnie cu Inspectoratul de Stat al Republicii Moldova.
  2. Nicolae Bucătaru, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, şţeful Departamentului de Perfecţionare şi Recalificare a Cadrelor din Sectorul Agroalimentar, Institutul de Economie şi de Perfecţionare în Domeniul Agroalimentar.

Recenzentii

  1. Grigorie Darie, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, director general al Institutului Naţional pentru Zootehnie şi Medicină Veterinară