Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratamentul combinat şi complex al recidivelor şi metastazelor de cancer ovarian în bazinul mic


Autor: Rotaru Tudor
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Dumitru Sofroni
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Consultant ştiinţific: Nicolae Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
CSS: DH 52-14.00.14-27.03.08
Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 aprilie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.87 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cancer ovarian, tratament chirurgical, radioterapie, chimioterapie, tratament combinat, tratament complex, recidivă, metastaze

Adnotare

Teză de doctor în medicină .Chişinău, 2010. Teza este expusă pe 122 pagini şi cuprinde: introducere, 6 capitole, concluzii , recomandări practice, bibliografie inspirată din 216 surse literare, 5 anexe , 34 tabele, 19 figuri. Tezele şi ideile de suport ale studiului au fost relatate în 6 lucrări ştiinţifice.

Obiectivele tezei 1. Analiza cauzelor tumorilor restante ale recidivelor şi metastazelor în bazinul mic la pacientele cu cancer ovarian
2. Studiul clinic şi metodele de diagnostic al recidivelor şi metastazelor în bazinul mic la pacientele de cancer ovarian.
3. Analiza rezultatelor tratamentului combinat (chirurgical+chimioterapeutic) al recidivelor şi metastazelor de cancer ovarian în bazinul mic.
4. Aprecierea eficacităţii tratamentului complex (chirurgical + chimioterapic + radioterapic) al recidivelor şi metastazelor de cancer ovarian în bazinul mic.
5. Elaborarea algoritmelor de diagnostic şi tratament al recidivelor şi metastazelor de cancer ovarian în bazinul mic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova s-a efectuat un studiu complex în tratamentul cancerului ovarian recidivant şi metastatic în bazinul mic şi s-au stabilit: 1. Cauzele tumorilor restante şi ale recidivelor şi metastazelor de cancer ovarian în bazinul mic. 2. S-au definitivat algoritmele de diagnostic şi tratament al recidivelor şi metastazelor de cancer ovarian în bazinul mic. 3. Pentru prima dată s-a analizat eficacitatea radioterapiei în recidive şi metastaze ale cancerului ovarian în bazinul mic. 4. S-au apreciat indicaţiile şi contraindicaţiile radioterapiei în tratamentul complex al recidivelor şi metastazelor cancerului ovarian în bazinul mic.

Semnificaţia teoretică. Aspectul teoretic şi practic al tratamentului complex al cancerului ovarian recidivant şi metastatic în bazinul mic este prezentat şi argumentat prin aplicarea radioterapiei asociate (telegamaterapia + brahyterapia).

Valoarea aplicativă a lucrării. În baza datelor clinice şi a studiilor teoretice s-au evaluat rezultatele aplicării tratamentului combinat (chirurgical şi chimioterapeutic) şi complex (chirurgical + chimioterapic + radioterapic) şi s-au definitivat indicaţii şi contraindicaţii în tratamentul cancerului ovarian recidivant şi metastatic în bazinul mic.

Cuprins


1. ACTUALITĂŢI ÎN TRATAMENTUL COMBINAT (CHIRURGICAL+ CHIMIOTERAPIC) ŞI COMPLEX (CHIRURGICAL + CHIMIOTERAPIC + RADIOTERAPIC) AL CANCERULUI OVARIAN RECIDIVANT ŞI METASTATIC ÎN BAZINUL MIC
 • 1.1. Aspecte epidemiologice, morbiditatea şi mortalitatea prin cancer ovarian
 • 1.2. Clasificarea Karnovsky, clasificarea clinică TNM, stadializarea FIGO, clasificarea ECOG-OMS
 • 1.3. Diagnosticul contemporan al cancerului ovarian
 • 1.4. Tratamentul combinat ( chirurgical + chimioterapic ) în cancerul ovarian
 • 1.5. Tratamentul complex (chirurgical + chimioterapic + radioterapic) al cancerului ovarian
 • 1.6. Tratamentul complex (chirurgical + chimioterapic + radioterapic) al recidivelor şi metastazelor la bolnavele cu cancer ovarian în bazinul mic
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL CLINIC ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a pacientelor incluse în studiu
 • 2.2. Metodele utilizate în diagnosticul recidivelor şi metastazelor de cancer ovarian în bazinul mic
 • 2.3. Tratamentul recidivelor şi metastazelor de cancer ovarian în bazinul mic
 • 2.4. Prelucrarea matematico-statistică a rezultatelor obţinute

3. CAUZELE TUMORILOR RESTANTE, RECIDIVELOR ŞI METASTAZELOR DE CANCER OVARIAN ÎN BAZINUL MIC
 • 3.1. Analiza cauzelor tumorilor restante, recidivelor şi metastazelor de cancer ovarian în bazinul mic
 • 3.2. Manifestările clinice şi metodele de diagnostic al recidivelor şi metastazelor cancerului ovarian în bazinul mic
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3.

4. TRATAMENTUL COMBINAT (CHIRURGICAL ŞI CHIMIOTERAPEUTIC) LA PACIENTELE CU RECIDIVE ŞI METASTAZE DE CANCER OVARIAN ÎN BAZINUL MIC
 • 4.1. Analiza rezultatelor tratamentului combinat (chirurgical şi chimioterapeutic)
 • la pacientele cu recidive şi metasatze de cancer ovarian în bazinul mic
 • 4.2. Rezultatele polichimioterapiei adjuvante la 6 luni
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. TRATAMENTUL COMPLEX (CHIRURGICAL + CHIMIOTERAPIC + RADIOTERAPIC) AL CANCERULUI OVARIAN RECIDIVANT ŞI METASTATIC ÎN BAZINUL MIC
 • 5.1. Analiza rezultatelor tratamentului complex (chirurgical + chimioterapic + radioterapic) al cancerului ovarian recidivant şi metastatic în bazinul mic
 • 5.2. Rezultatele imediate după radioterapie la pacientele cu recidive şi metastaze de cancer ovarian în bazinul mic.
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5.

6. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE CONCLUZII RECOMANDĂRI PRACTICE BIBLIOGRAFIE