Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza moleculară a diferitelor genotipuri de porumb utilizate în ameliorare


Autor: Bondarenco Ecaterina
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.15 - Genetică
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Nicolae Barbacar
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instituţia: Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
CSS: DH 10-03.00.15-27.03.08
Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 aprilie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document2.00 Mb / în română

Cuvinte Cheie

genetica moleculară, expresia genelor, markeri moleculari, porumb, genotipuri cu caractere valoroase, factori de stres, atacul fungilor, deficienţa de apă.

Adnotare

Teza constă din introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 184 titluri, 2 anexe, volum total de 118 pagini, 10 tabele şi 53 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice. Scopul lucrării: cercetarea expresiei genelor LTP (Lipid Transfer Protein) şi PK (Protein Kinase), ce se implică în rezistenţa plantelor la acţiunea factorilor biotici şi abiotici, la genotipurile de porumb cu calităţi preţioase pentru ameliorare.

Obiective: elaborarea primerilor specifici în baza structurii primare a unor transcripţi din anterele porumbului şi a unor membri ai familiilor multigene LTP şi PK şi identificarea unor markeri moleculari eventual asociaţi cu caractere valoroase ale porumbului; studiul patternurilor de expresie a genelor LTP şi PK selectate în plante de porumb crescute în condiţii de stres (atacul fungilor şi deficienţa de apă); analiza SCAR (Sequence Characterised Amplified Region) a genotipurilor de porumb cu caractere valoroase pentru ameliorare.

Noutatea ştiinţifică. Au fost identificaţi şi analizaţi molecular 2 transcripţi noi ai genelor ce codifică proteine asociate cu patogeneza, care au fost înregistrate în baza internaţională a genelor NCBI (sub numărul de acces GQ507368 şi, respectiv, ACX31132) şi pot fi accesate de comunitatea ştiinţifică mondială. Adiţional au fost identificate şi descrise 5 fragmente genomice de ADN. Pentru prima dată în Republica Moldova, s-a propus analiza moleculară a genotipurilor de porumb în baza ampliconilor obţinuţi în cadrul realizării tehnicii SCAR.

Semnificaţia teoretică: Au fost obţinute date noi privind expresia genelor ce codifică proteinele de transfer al lipidelor (aparţinînd subfamiliilor LTP1 şi LTP2) şi protein kinazele (din subfamiliile CDPK şi RLK) la genotipurile de porumb crescute în condiţii de stres biotic (atacul fungilor) şi abiotic (deficitul de apă).

Valoarea aplicativă. Profilurile ADN rezultante pot fi utilizate în studiile comparative ale diferitelor genotipuri de porumb, în estimarea purităţii liniilor, soiurilor. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Primerii elaboraţi sunt utilizaţi în laboratorul Genetică moleculară al Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor în cadrul analizei comparative a genotipurilor de porumb.

Cuprins


1. ASPECTE MOLECULARE ALE REZISTENŢEI PLANTELOR LA ACŢIUNEA FACTORILOR BIOTICI
 • 1.1. Rezistenţa bazală şi rezistenţa controlată de R-gene
  • 1.1.1. Diversitatea R-genelor la plante
  • 1.1.2. Recunoaşterea patogenilor de produsele R-genelor: modele şi ipoteze
 • 1.2. Gene asociate cu patogeneza: PR-gene (pathogenesis-related genes)
 • 1.3. Proteine de transfer al lipidelor la plantele superioare
  • 1.3.1. Structura LTP
  • 1.3.2. Localizarea LTP şi expresia genelor respective
  • 1.3.3. Rolul LTP
  • 1.3.4. nsLTP şi protecţia plantei la factori biotici
 • 1.4. Protein Kinaze la plantele superioare 32
  • 1.4.1. Clasificarea PK
  • 1.4.2. Protein-kinaze Ca2+-dependente (CDPK – Calcium-Dependent Protein Kinase)
  • 1.4.3. Protein kinaze receptor-similare (receptor-like kinase)
 • 1.5. Metodele contemporane ale caracterizării genetico-moleculare a plantelor
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. METODELE UTILIZATE ÎN ANALIZA MOLECULARĂ A DIFERITELOR GENOTIPURI DE PORUMB
 • 2.1. Creşterea şi colectarea materialului vegetal; extragerea acizilor nucleici
  • 2.1.1. Colectarea materialului vegetal din plantele infectate cu S.reilianum
  • 2.1.2. Infectarea plantulelor cu Fusarium sp.
  • 2.1.3. Modelarea deficitului de apă
  • 2.1.4. Extragerea ADN
  • 2.1.5. Extragerea ARN
 • 2.2. Electroforeza acizilor nucleici în gel de agaroză
 • 2.3. Analiza SCAR (Sequence Characterized Amplified Region)
  • 2.3.1. Secvenţierea ADN
  • 2.3.2. Prelucrarea bioinformatică a datelor
 • 2.4. Analiza calitativă şi cantitativă (Real Time PCR) a expresiei genelor
  • 2.4.1. Analiza calitativă a expresiei genelor
  • 2.4.2. Analiza cantitativă a expresiei genelor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA GENETICO-MOLECULARĂ A UNOR GENOTIPURI DE PORUMB ÎN BAZA PRIMERILOR SPECIFICI PENTRU UNII TRANSCRIPŢI DIN ANTERE
 • 3.1. Amplificarea ADN genomic cu ajutorul primerilor cmg5, zms1 şi zPK şi analiza moleculară a unor ampliconi 56
 • 3.2. Amplificarea ADNc cu ajutorul primerilor cmg5 şi analiza moleculară a unor ampliconi
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. ANALIZA GENETICO-MOLECULARĂ A UNOR GENOTIPURI DE PORUMB ÎN BAZA AMPLICONILOR LTP- ŞI PK-ASOCIAŢI
 • 4.1. Studiul expresiei unor membri ai familiei de gene LTP
 • 4.2. Caracterizarea moleculară a genotipurilor de interes în baza ampliconilor LTPasociaţi
 • 4.3. Studiul expresiei unor membri ai familiilor de gene RLK şi CDPK
 • 4.4. Analiza moleculară a genotipurilor de interes în baza ampliconilor PK
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4