Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


03.00.15 – Genetică


Aprobat
Şedinţa Comisiei de atesatre
de la 27 ianuarie 2005

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Biologice, ştiinţe agricole.

Formula specialităţii Genetica – ştiinţa care studiază legităţile eredităţii şi variabilităţii organismelor vii. Sarcina geneticii constă în studierea structural-funcţională a organizării genomului uman, a plantelor, a microorganismelor la nivel molecular, celular şi organismic; studierea mecanismelor de replicare, transcripţie şi translaţie; studierea structurii şi funcţiei sistemului genetic extranuclear; mecanismele celulare şi moleculare ale recombinogenezei, mutagenezei, antimutagenezei şi ingineriei genice; studierea acţiunii factorilor antropogeni şi naturali asupra polimorfismului genetic şi bazele genetice de conservare a biodiversităţii. Determinarea legităţilor ereditare a patologiilor şi imunităţii plantelor, animalelor şi omului la boli. Elaborarea bazelor ştiinţifice pentru obţinerea soiurilor înalt productive, raselor de animale, suşelor de microorganisme şi recomandări în profilaxia şi lupta cu bolile ereditare la om, animale şi securităţii ecologice.

Direcţiile de cercetare
Ştiinţele biologice

 1. Bazele moleculare ale proceselor genetice. Organizarea genomului şi structura genei. Expresia şi reglarea expresiei genelor. Recombinarea şi conversia genelor. Succesiunile repetitive ale ADN-ului. Mecanismele replicării şi transcripţiei ADN-ului. Evoluţia genomului. Polimorfismul genetic.
 2. Ingineria genică şi celulară. Construcţia ADN recombinant. Clonarea genelor. Construcţia vectorilor. Transformarea genetică. Expresia genelor străine. Cartarea molecular-genetică. Hibridizarea somatică. Calusogeneza şi organogeneza la plante.
 3. Citogenetica. Analiza cromozomială. Studierea mitozei şi meiozei. Studierea legităţilor de transformare experimentală şi evolutivă a cariotipului. Transferul intraspecific şi interspecific al cromozomilor. Efectul de dozaj cromozomial. Hibridizarea in situ.
 4. Genosistematica. Analiza omologiei şi homeologiei genomului. Marcheri moleculari genetici în genosistematică. Analiza comparativ-homeologică a speciilor (genurilor).
 5. Genetica sistemelor biologice in vitro. Genetica diferenţierii celulare. Expresia genelor în culturi in vitro. Androgeneza şi ginogeneza. Legităţile şi mecanismele variabilităţii induse de condiţii in vitro. Crearea materialului genetic nou prin metode biotehnologice.
 6. Genetica metabolismului. Determinarea genetică a metabolismului. Expresia genelor ce controlează procesele metabolice. Organizarea structural-funcţională, variabilitatea genetică şi moştenirea sistemelor metabolice. Genetica fotositenzei. Markerii biochimici.
 7. Ontogenetica. Analiza genetică a dezvoltării. Expresia diferenţiată a genelor. Interacţiunea nucleu-citoplasmă în ontogeneză. Reglarea funcţionării genelor şi interacţiunea pe parcursul dezvoltării. Determinarea diferenţierii, controlul genetic al morfogenezei, etapele dezvoltării, productivitatea. Natura şi mecanismele genetice ale reacţiilor de adaptare. Interacţiunea factorilor de mediu şi genotip în determinarea dezvoltării individuale. Ereditatea epigenetică.
 8. Mutageneza şi antimutageneza. Mutageneza ca proces complex şi treptat de apariţie a mutaţiilor. Factorii mutageni ai mediului şi toxicologia genetică. Contribuţia mutagenezei în patologie şi alte procese biologice. Procesul mutaţional în populaţii. Variabilitatea mutaţională în evoluţie. Probleme aplicative ale mutagenezei. Antimutageneza ca proces genetic care asigură stabilitatea genomului. Sisteme de protecţie la nivel celular şi de organism. Antimutagene, mecanismul de acţiune. Antioxidanţii şi rolul lor în prevenirea mutagenezei, cancerogenezei şi a altor stări patologice. Problemele aplicative ale antimutagenezei.
 9. Ereditatea extracromozomială. Structura genomului plastidic şi mitocondrial la plante. Interacţiunea genomului nuclear şi mitocondrial în procesul dezvoltării caracterelor. Efectul înlocuirii citoplasmei asupra expresiei genelor nucleare la plante. Polimorfismul ADN-ului mitocondrial şi plastidic.
 10. Genetica fitoimunităţii. Genetica patogenezei şi rezistenţei plantelor la boli micotice şi virale. Efectele modificative ale citoplasmei şi organitelor ei asupra expresiei genelor nucleare. Mecanismele biochimice şi moleculare ale rezistenţei plantelor la bolile micotice şi virale. Rolul cloroplastelor în patogeneza virală şi rezistenţa.
 11. Genetica populaţională şi evolutivă. Genetica populaţiilor naturale şi experimentale. Modele matematice ale populaţiilor. Procesele genetice în populaţii. Problemele geneticii evolutive.
 12. Genetica microorganismelor. Reglarea genetică a reproducerii sexuate şi creşterii vegetative la drojdii şi ciuperci microscopice. Structura genomului la bacterii, drojdii şi ciuperci. Reglarea genetică a replicării, recombinării şi expresiei genelor. Clonarea materialului genetic. Mutageneza şi reparaţia. Genetica biochimică a microorganismelor. Genetica tulpinelor producente. Aspecte genetice ale evoluţiei adaptării şi evoluţiei microorganismelor. Genetica virusurilor. Genetica plasmidelor.
 13. Ecogenetica. Natura genetică şi mecanismele reacţiilor de adaptare. Controlul genetic al stabilităţii la factori de mediu. Procesele de speciaţie. Mecanismele şi controlul genetic al recombinării.
 14. Genetica medicală. Ereditatea caracterelor umane. Mutaţiile cromozomiale şi bolile ereditare la om. Genetica ecologică a omului.
 15. Genetica matematică. Teoria analizei genetice. Teoria cartării genetice. Genetica cantitativă. Biometria. Analiza matematică în genetica populaţională. Teoria dinamică a sistemelor genice şi reglarea ontogenezei. Analiza teoretică a consecutivităţii genelor. Teoria limbajului genetic. Evoluţia moleculară.

Ştiinţele agricole

 1. Bazele genetice ale selecţiei plantelor. Păstrarea şi studierea resurselor genetice. Crearea noului genofond, colecţiilor genetice, surselor şi donorilor de caractere pentru ameliorare. Genetica comparativă şi particulară la plante. Biotehnologia în selecţia plantelor. Manipularea proceselor de recombinare. Sporirea potenţialului adaptativ a plantelor de cultură. Introgresia şi recombinarea în selecţie. Bazele genetice ale accelerării şi sporirii eficacităţii procesului de selecţie.
 2. Bazele genetice ale selecţiei animalelor. Problema genofondului animalier. Inbridingul şi crosbridingul în selecţia animalelor. Genetica particulară a animalelor. Biotehnologiile şi markeri molecular-genetici în selecţia animalelor. Genetica bolilor ereditare, dezvoltarea şi comportamentul animalelor.

Specialităţi adiacente: