Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza moleculară a unor factori de transcripţie cu expresie diferenţiată în organele de reproducere la tomate


Autor: Bondarenco Vladimir
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.15 - Genetică
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Nicolae Barbacar
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instituţia: Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
CSS: DH 10-03.00.15-27.03.08
Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 aprilie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document2.47 Mb / în română
Adobe PDF document2.21 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

tomate, organe florale, sistem de reproducere, meioză, expresia genelor, factori de transcripţie, repararea ADN

Adnotare

Teza constă din: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 246 titluri, 4 anexe. Este redactată pe 101 pagini de text de bază, cu un volum total de 124 pagini, conţine 32 figuri şi 7 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: caracterizarea molecular-genetică a unor gene noi, ce codifică factorii de transcripţie cu expresie diferenţiată în organele de reproducere a tomatelor în cursul meiozei.

Obiectivele: identificarea genelor noi ce codifică factorii de transcripţie cu expresie diferenţiată în organele de reproducere a tomatelor la stadiile de meioză şi polen matur; caracterizarea moleculară a genelor identificate; studiul expresiei diferenţiate a genelor de interes în organele florale la diferite etape de dezvoltare; estimarea posibilităţii utilizării genelor caracterizate în calitate de markeri moleculari în ameliorarea şi/sau paşaportizarea genotipurilor de tomate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată a fost studiată expresia a 3 familii de factori reglatori în organe florale de tomate la diferite stadii ale profazei I a meiozei. Au fost identificate şi caracterizate gene şi fragmente de gene noi: regiunea reglatoare a genei TM6, succesiunea genomică a LeCDPK1 şi analogul structural şi funcţional al genei RAD16 – TRL1.

Semnificaţia teoretică. Au fost obţinute date noi privind funcţionarea reţelelor genice ce asigură funcţia reproductivă a plantelor. Au fost identificate unele mecanisme moleculare de menţinere a stabilităţii genomului plantelor în dependenţă de specializarea organelor. Valoarea aplicativă. Pentru utilizarea în ameliorarea asistată de markeri moleculari şi paşaportizarea genotipurilor de tomate, sunt propuşi primeri noi. Minisatelitul identificat în regiunea reglatoare a genei TM6 poate fi utilizat în programele de selecţie în scopul diferenţierii diferitelor genotipuri.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Succesiunile de nucleotide ale clonelor identificate şi analiza lor au fost înregistrate în banca internaţională de date (NCBI) şi pot fi accesate prin Internet de întreaga comunitate ştiinţifică. Primerii elaboraţi sunt utilizaţi în laboratorul Genetică moleculară al Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al A.Ş.M.

Cuprins


1. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ РАСТЕНИЙ
 • 1.1. Молекулярные аспекты формирования флоральной системы
 • 1.1.1. Появление молекулярной модели формирования цветка
 • 1.1.2. Современные представления о формировании флоральной системы
 • 1.2. Регуляция транскрипции у эукариот
 • 1.3. Факторы транскрипции
 • 1.3.1. Факторы транскрипции, содержащие домен MADS box
 • 1.3.2. Факторы транскрипции, содержащие домены «цинковые пальцы»
 • 1.3.3. Протеинкиназы
 • 1.4. Выводы

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЁННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 2.1. Ферментативная обработка нуклеиновых кислот
  • 2.1.1. Обработка ферментами рестрикции
 • 2.2. Субклонирование фрагментов ДНК в плазмидах
 • 2.3. Клонирование и выделение плазмид
  • 2.3.1. Генетическая трансформация
  • 2.3.2. Выделение плазмидной ДНК
  >
 • 2.4. Электрофорез нуклеиновых кислот в агарозном геле
  • 2.4.1. Электрофорез молекул ДНК в агарозном геле
  • 2.4.2. Окраска агарозного геля,содержащего ДНК
  • 2.4.3. Электрофорез молекул РНК в агарозном геле, содержащем формальдегид
  • 2.4.4. Окраска агарозного геля, содержащего РНК
 • 2.5. Выделение фрагментов ДНК из агарозного геля методом электроэлюции
 • 2.6. Определение первичной структуры ДНК
  • 2.6.1. Амплификация
  • 2.6.2. Осаждение этанолом
  • 2.6.3. Секвенирование
 • 2.7. Выращивание и сбор растительного материала
 • 2.8. Приготовление цитологических препаратов из пыльников томата
 • 2.9. Выделение нуклеиновых кислот из растительного материала
  • 2.9.1. Выделение тотальной ДНК из растительного материала
  • 2.9.2. Выделение тотальной РНК из растительного материала
  • 2.9.3. Получение кДНК на основе мРНК
 • 2.10. Полимеразная Цепная Реакция
 • 2.11. RAPD-анализ
 • 2.12. Полуколичественная ПЦР
 • 2.13. ПЦР в реальном времени
 • 2.14. Заключение к главе 2

3. НЕКОТОРЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
 • 3.1. Гены, содержащие домен MADS-box
  • 3.1.1. Скрининг геномных библиотек и библиотек кДНК
  • 3.1.2. Рестриктный анализ обнаруженных геномных клонов
  • 3.1.3. Анализ нуклеотидной последовательности
  • 3.1.4. Изучение дифференциальной экспрессии MADS-box генов
 • 3.2. Гены, кодирующие протеинкиназы
  • 3.2.1. Скрининг геномных библиотек и библиотек кДНК
  • 3.2.2. Рестрикционное картирование
  • 3.2.3. Анализ нуклеотидной последовательности
  • 3.2.4. Изучение экспрессии гена LeCDPK1 в репродуктивных органах томата
 • 3.3. Гены, содержащие домен Zn-finger
  • 3.3.1. Анализ нуклеотидной последовательности
  • 3.3.2. Экспрессия TRL1 в условиях фоновой радиации
  • 3.3.3. Экспрессия TRL1 после γ-облучения
  • 3.3.4. Экспрессия после УФ-облучения
 • 3.4. Изучение факторов транскрипции в качестве молекулярных маркеров
  • 3.4.1. Тестирование праймеров серии LE
  • 3.4.2. Тестирование праймеров SolCDPK
  • 3.4.3. Тестирование праймеров ZmPK
 • 3.5. Заключение к главе 3