Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / mai /

Bursita infecţioasă aviară. Particularităţi epizootologice, formele de manifestare clinică, diagnosticul, măsurile de profilaxie şi combatere


Autor: Starciuc Nicolae
Gradul:doctor habilitat în medicină veterinară
Specialitatea: 16.00.03 - Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
Anul:2010
Consultant ştiinţific: Ion Scutaru
doctor habilitat
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CSS: DH 60-16.00.03-25.12.03
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 mai 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document1.09 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Bursa Fabricius, foliculi limfoizi, virus, morbiditate, mortalitate, plasmocite, anticorpi, tulpini vaccinale, imunosupresie, imunocorector

Adnotare

Structura tezei include: 5 compartimente, introducere, adnotare, revista literaturii, cercetări proprii, discuţii, concluzii, bibliografie, anexe. Este expusă pe 201 pagini text de bază, conţine 40 de tabele şi 43 de figuri, inclusiv diagrame şi imagini color, bibliografia include 253 surse citate, 13 anexe. Pe baza investigaţiilor efectuate au fost publicate 36 de lucrări ştiinţifice, o monografie, o lucrare de sinteză, un manual operaţional, 1 brevet de invenţie.

Domeniul de studiu. 16.00.03 Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării constă în studierea deosebirilor epizootologice şi manifestărilor clinice ale bursitei infecţioase aviare şi elaborarea unor metode eficiente de imunoprofilaxie. Obiectivele: stabilirea deosebirilor epizootologice şi a tabloului clinic în bursita infecţioasă aviară, a modificărilor patomorfologice şi histologice ale bursei; acţiunea imunocorectorilor asupra efectului imunologic; elaborarea şi implementarea unui complex de măsuri profilactice şi de combatere.

Semnificaţia teoretică. S-a efectuat un studiu complex asupra evoluţiei, imunoprofilaxiei şi combaterii bursitei infecţioase aviare.

Noutatea ştiinţifică. Au fost obţinute date noi referitor particularităţilor epizootologice ale bursitei infecţioase aviare în funcţie de vîrsta, direcţia de productivitate, formele de manifestare clinică, a modificărilor patomorfologice şi histopatologice. S-a stabilit eficienţa imunologică comparativă a diferitor tulpini vaccinale şi au fost elaborate scheme optimale de vaccinare a puilor contra bursitei infecţioase aviare; s-a studiat acţiunea imunomodulatoare a soluţiei hidro-alcoolice de propolis si a biomasei de streptomicete administrate în combinaţie cu vaccinurile contra bursitei infecţioase.

Valoarea aplicativă a lucrării. Au fost cercetate şi implementate schemele şi metodele optimale de vaccinare a puilor contra bursitei infecţioase aviare în cadrul întreprinderilor avicole.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost implementate la întreprinderile avicole şi în procesul didactic la facultatea de Medicină Veterinară a UASM.

Cuprins


1 ISTORICUL, CARACTERISTICA AGENTULUI PATOGEN, DIAGNOSTICUL, MĂSURILE DE COMBATERE ŞI PROFILAXIE ÎN BURSITA INFECŢIOASĂ AVIARĂ
 • 1.1 Istoricul răspîndirii bolii
 • 1.2 Caracteristica proprietăţilor biologice ale virusului
 • 1.3 Acţiunea imunosupresivă a virusului
 • 1.4 Particularităţi epizootologice
 • 1.5 Evoluţia bolii şi formele de manifestare clinică. Modificări patomorfologice
 • 1.6 Confirmarea diagnosticului
 • 1.7 Imunitatea pasivă şi rolul ei în eficienţa imunologică postvaccinală
 • 1.8 Utilizarea imunocorectorilor în vaccinarea contra bursitei infecţioase aviare
 • 1.9 Imunitatea, vaccinurile, schemele şi metodele de utilizare
 • 1.10 Concluzii la compartimentul 1

2 MATERIAL ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1 Caracteristici ale materialelor şi metodelor folosite în cercetare
 • 2.2 Metode de studiu

3 REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR EPIZOOTOLOGICE, A MANIFESTĂRILOR CLINICE ŞI MODIFICĂRILOR PATOMORFOLOGICE ÎN BURSITA INFECŢIOASĂ AVIARĂ
 • 3.1 Studiul asupra răspîndirii bursitei infecţioase aviare
 • 3.2 Investigaţii în scopul detecţiei titrelor de anticorpi specifici către virusul bursitei infecţioase aviare
 • 3.3 Evoluţia clinică a bolii în funcţie de vîrsta puilor
 • 3.4 Caracteristica tabloului patomorfologic în focarele de bursită infecţioasă aviară
 • 3.5 Aspecte histologice şi histopatologice ale ţesutului bursei Fabricius sub acţiunea vaccinurilor contra bursitei infecţioase şi în caz de boală
 • 3.5.1 Aspectul histologic al bursei Fabricius la puii vaccinaţi contra bursitei infecţioase aviare cu tulpini intermediare
 • 3.5.2 Aspectul histologic al bursei Fabricius la puii vaccinaţi contra bursitei infecţioase aviare cu tulpini fierbinţi
 • 3.5.3 Aspectul histologic al bursei Fabricius la puii bolnavi de bursită infecţioasă
 • 3.6 Concluzii la compartimentul 3

4 EFICIENŢA VACCINĂRII PĂSĂRILOR CONTRA BURSITEI INFECŢIOASE ŞI A MĂSURILOR DE TRATAMENT ŞI PROFILAXIE ÎN CONDIŢII DE TEREN
 • 4.1 Eficienţa vaccinării păsărilor contra bursitei infecţioase în condiţii de teren
 • 4.2 Eficienţa utilizării serului de convalescent în efectivele de pui nefavorabile de bursită infecţioasă
 • 4.3 Eficienţa măsurilor sanitare veterinare generale în combaterea bursitei infecţioase aviare
 • 4.4 Studiul asupra acţiunii imunosupresive a virusului bursitei infecţioase aviare la formarea imunităţii contra pseudopestei aviare
 • 4.5 Concluzii la compartimentul 4

5 EFICIENŢA IMUNOLOGICĂ A DIFERITOR TULPINI VACCINALE ADMINISTRATE CONTRA BURSITEI INFECŢIOASE ÎN CONDIŢII EXPERIMENTALE
 • 5.1 Eficienţa imunologică a unor tulpini vaccinale intermediare şi fierbinţi utilizate în prevenirea bursitei infecţioase aviare
 • 5.2 Investigaţii privind eficienţa imunologică şi modificarea indexului bursei Fabricius la administrarea vaccinurilor contra bursitei infecţioase printr-o repriză sau de două ori
 • 5.3 Nivelul titrelor de anticorpi şi datele indexului bursei Fabricius la puii vaccinaţi cu tulpinile „BG” şi „Winterfield 2512”
 • 5.4 Nivelul titrelor de anticorpi şi indexul bursei Fabricius la puii vaccinaţi cu tulpinile „BG”, „Winterfield 2512” şi „D-78”
 • 5.5 Utilizarea imunocorectorilor în combinaţie cu vaccinurile contra bursitei infecţioase aviare
  • 5.5.1 Eficienţa imunologică a vaccinurilor „BG“ şi „Winterfield 2512“ contra bursitei infecţioase administrate în combinaţie cu soluţia hidroalcoolică de propolis
  • 5.5.2 Nivelul titrelor de anticorpi şi unii indici biochimici ai sîngelui la puii vaccinaţi contra bursitei infecţioase în combinaţie cu biomasa de streptomicete
  • 5.5.2.1 Nivelul de anticorpi la puii vaccinaţi contra bursitei infecţioase în combinaţie cu biomasa de streptomicete
  • 5.5.2.2 Unii indici biochimici ai sîngelui la puii vaccinaţi contra bursitei infecţioase în combinaţie cu biomasa de streptomicete
  • 5.5.2.3 Variaţia indexului bursei Fabricius şi indicii masei corporale la puii vaccinaţi contra bursitei infecţioase în combinaţie cu biomasa de streptomicete
  • 5.5.2.4 Indicii masei corporale la puii vaccinaţi contra bursitei infecţioase în combinaţie cu biomasa de streptomicete
 • 5.6 Detecţia titrelor de anticorpi specifici către virusul bursitei infecţioase aviare cu ajutorul testului ELISA
  • 5.6.1 Investigaţii ELISA în scopul aprecierii nivelului titrelor de anticorpi la puii eclozionaţi de la părinţi vaccinaţi contra bursitei infecţioase
  • 5.6.2 Investigaţii ELISA în scopul aprecierii eficienţei imunologice postvaccinale la puii vaccinaţi contra bursitei infecţioase aviare
  • 5.6.3 Investigaţii ELISA în scopul aprecierii eficienţei imunologice la puii vaccinaţi contra bursitei infecţioase
 • 5.7 Concluzii la compartimentul 5
 • 5.8 Eficienţa economică a vaccinării puilor contra bursitei infecţioase aviare