Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte ale comportamentului agresiv la apis mellifera l. (hymenoptera, apidae)


Autor: Dorian Furtună
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.09 - Entomologie
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Valeriu Derjanschi
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie al AŞM
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 decembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.21 Mb / în română

Cuprins


CAPITOLUL I. Trăsăturile generale ale comportamentului agresiv la animale şi om

CAPITOLUL II. Trăsăturile generale ale comportamentului la apis mellifera
 • 2.1. Factorul „social”
 • 2.2. Lucrările albinelor melifere în cadrul cuibului
 • 2.3. Zborul şi activitatea furajeră la albine
 • 2.4. Mesajul informaţional şi „dansul” la albina meliferă
 • 2.5. Manifestarea activităţii raţionale elementare la albina meliferă

CAPITOLUL III. Materiale şi metodele cercetării agresivităţii la apis mellifera
 • 3.1. Metodica utilizată în cadrul studierii agresivităţii la albina meliferă
 • 3.2. Efectuarea experienţelor

CAPITOLUL IV. Manifestarea agresivităţii la apis mellifera
 • 4.1. Acţiunea veninului de albine
 • 4.2. Substanţele secretate de albină în timpul atacului şi rolul lor
 • 4.3. Corelarea între vârsta albinelor şi comportamentul lor agresiv
 • 4.4. Manifestarea agresivităţii la Apis mellifera
 • 4.5. Corelarea între puterea de zbor a familiilor de albine şi manifestarea agresivităţii

CAPITOLUL V. Aspecte ale comportamentului defensiv la apis mellifera
 • 5.1. Reacţia de apărare la albine
 • 5.2. Comportamentul albinelor de la urdiniş în diferite perioade ale culesului
 • 5.3. Comportamentul albinelor de la urdiniş la diferite ore ale zilei

CAPITOLUL VI. Manifestarea agresivităţii la apis mellifera în funcţie de factorii de diversă natură
 • 6.1. Influenţa mirosului asupra comportamentului agresiv al albinelor
 • 6.2. Factorii ce provoacă reacţia de atac şi de apărare la Apis mellifera
 • 6.3. Influenţa eclipsei solare asupra comportamentului agresiv la Apis mellifera
 • 6.4. Comportamentul agresiv al albinelor în zilele cu arşiţă
 • 6.5. Măsuri de evitare a stării agresive la albine