Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Caracteristica biologică şi de producţie a unor noi soiuri de păr în Republica Moldova


Autor: Olga Pasat
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.07 - Pomicultură
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Ilie Donica
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Consultant ştiinţific: Ion Ţurcanu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Instituţia: Institutul de Pomicultură
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 septembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.16 Mb / în română

Cuvinte Cheie

păr, portaltoi gutui, afinitate, grupuri ecologo-geografice, diversitate, corelaţie, perioadă de vegetaţie, productivitate, rezistenţă la iernare, rezistenţă la secetă, sortiment, suma temperaturilor, vitalitate

Adnotare

În teză sunt reflectate rezultatele cercetării indicatorilor biologici şi de producţie pentru 64 soiuri noi de păr introduse şi 84 hibrizi, obţinuţi la Institutul de Cercetări pentru Pomicultură, pe portaltoi franc, 74 de soiuri şi hibrizi, compatibili cu gutuiul, s-au studiat pe portaltoiul gutui. Cercetările au inclus: amplasarea sistemului radicular, puterea de creştere a pomilor, termenele declanşării fenofazelor, productivitatea, calitatea fructelor şi durata lor de păstrare, rezistenţa la boli şi dăunători, eficienţa economică la cultivarea soiurilor şi hibrizilor.

S-a stabilit, că soiurile se deosebesc semnificativ între ele după puterea de creştere a pomilor, fapt care permite selectarea celor cu vigoare genetic redusă, iar calcularea recoltei specifice, la o unitate de volum şi de suprafaţă a proiecţiei coroanei, cât şi la o unitate de suprafaţă a secţiunii trunchiului, a permis evidenţierea unui grup de soiuri şi hibrizi înalt productive, cu vigoare mică de creştere, pentru plantaţiile intensive. Termenele declanşării fenofazelor depind în mare măsură de soi, dar şi sunt strîns legate de regimul temperaturilor.

Este marcată apariţia în plantaţiile de păr a arsurii bacteriene. Se prezintă analiza biochimică a soiurilor şi hibrizilor de perspectivă. Sunt recomandate soiurile la care fructele posedă durata îndelungată de păstrare. Este dată analiza economică a cultivării soiurilor şi hibrizilor de păr de perspectivă.

În rezultatul cercetărilor au fost depistate 7 soiuri şi hibrizi de perspectivă, 4 din care au fost transmise la Încercarea de Stat. Sunt evidenţiaţi 2 hibrizi cu afinitate bună cu portaltoiul de gutui. Sunt evidenţiate soiurile, ca genitori potenţiali ai unui şir de caractere preţioase pentru ameliorare.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Revista literaturii
 • 1.1. Speciile din care provin soiurile de păr
 • 1.2. Situaţia actuală şi perspectivele ameliorării părului pe plan mondial şi în Republica Moldova
 • 1.3. Cerinţele părului faţa de factorii de mediu
 • 1.4. Potenţialul productiv ale soiurilor de păr şi calitatea fructelor
 • 1.5. Comportarea soiurilor faţă de principalele boli şi dăunători

CAPITOLUL 2. Obiecte, condiţii, metode de cercetare
 • 2.1. Caracteristica succintă a obiectelor de cercetare
 • 2.2. Condiţiile meteorologice şi caracteristica solului
 • 2.3. Programul şi metodele de cercetare

CAPITOLUL 3. Rezultate şi discuţii
 • 3.1. Particularităţile de creştere ale pomilor
 • 3.1.1. Rădăcina
 • 3.1.2. Tulpina
 • 3.2. Particularităţile biologice ale soiurilor şi hibrizilor în studiu
 • 3.2.1. Rezistenţa la ger şi iernare
 • 3.2.2. Particularităţile fenofazelor de vegetaţie
 • 3.2.3. Morfologia polenului şi viabilitatea lui
 • 3.3. Potenţialul productiv al soiurilor şi hibrizilor de păr şi calitatea fructelor
 • 3.3.1. Precocitatea de rodire
 • 3.3.2. Productivitatea
 • 3.3.3. Periodicitatea fructificării
 • 3.3.4. Calitatea şi durata de păstrare a fructelor
 • 3.4. Rezistenţa la principalele boli şi dăunători

CAPITOLUL 4. Evaluarea economică a soiurilor şi hibrizi de păr de perspectivă