Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fondul genetic al unor culturi leguminoase din genul Vigna şi identificarea donatorilor preţioşi pentru ameliorare


Autor: Bivol Ina
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.15 - Genetică
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Anatol Ganea
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 noiembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document1.71 Mb / în română
Adobe PDF document1.20 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

vigna, fondul genetic, ereditate, variabilitate, heterozis, marcheri, perechi de baze, polimorfismul fragmentelor de ADN.

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia include 242 surse, 124 pagini de text de bază, 32 desene şi 24 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Cuvinte cheie: Vigna, fondul genetic, ereditate, variabilitate, heterozis, marcheri, perechi de baze, polimorfismul fragmentelor de ADN. Domeniul de studiu: 03.00.15 – genetică. Scopul lucrării: evaluarea complexă a genofondului genului Vigna şi aprecierea donatorilor preţioşi pentru ameliorare. Obiective: introducerea speciilor noi din genul Vigna în condiţiile Moldovei; evaluarea diversităţii genetice a genului după caractere morfologice şi marcherii moleculari (RAPD şi SCAR); elaborarea metodei eficiente de hibridare şi selectare a hibrizilor de perspectivă; studiul moştenirii a caracterelor calitative şi cantitative la hibrizii F1 şi F2. Metodologia cercetării s-a bazat pe concepţiile elaborate şi prezentate în lucrările următorilor autori: Павлова (1953), Корсаков (1975), Балашов (1989), Дорофеев (1990), Vallejos (1992), Quang (1998), Sambrook (2001), Khattak (2001). Noutatea ştiinţifică. În condiţiile Moldovei s-a studiat capacitatea adaptivă la şase specii ecogeografice adventive din genul Vigna. În populaţiile din generaţia a doua obţinute prin încrucişare intraspecifică s-a stabilit o manifestare evidentă a heterozisului. Prin utilizarea strategiilor experimentale RAPD- şi SCAR pentru genul Vigna s-au evidenţiat fragmente specifice de ADN. Semnificaţia teoretică. S-a demonstrat posibilitatea cultivării reuşite a unor culturi netradiţionale din genul Vigna în condiţiile Moldovei. Rezultatele obţinute lărgesc considerabil conceptul privind biologia şi genetica genului Vigna. Valoarea aplicativă a lucrării. Formele hibride performante relevate prin selectare pot fi propuse pentru evaluare la Comisia de Stat pentru încercarea soiurilor. Baza informaţională de date creată şi mostrele din genofondul genului Vigna pot fi utilizate în cadrul diferitelor programe ştiinţifice. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Primerii elaboraţi şi colecţia bogată a genului Vigna creată se utilizează în cercetările aplicative ale Centrul de Resurse Genetice Vegetale şi în altele subdiviziuni ale Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor.