Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / mai /

Artroplastia de şold în fractura deplasată de col femural şi consecinţele ei


Autor: Alexandru Beţişor
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Mihai Corlăteanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 mai 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Cuvinte Cheie

fractura de col femural, artroplastia de şold, algoritmul artroplastiilor de şold

Adnotare

Scopul lucrării: Ameliorarea calităţii de viaţă şi asigurarea independenţei sociale a pacientului senil sau restabilirea capacităţii de muncă a persoanei aptă de ea, valorificând artroplastia de şold în cadrul tratamentului chirurgical a fracturilor deplasate de col femural şi consecinţele lor.

Studiul este bazat pe analiza experienţei de artroplastii de şold în fractura deplasată de col femural la 320 bolnavi. Cercetărilor au fost supuse rezultatele examinărilor clinice şi paraclinice, tomografiei computerizate de şold, scintigrafiei scheletului (câte 16 bolnavi), determinării indicelor Singh, morfo-cortical şi scorului Spotorno-Romagnoli-Singh (câte 75 bolnavi), explorărilor morfopatologice a colului şi capului femural, recoltaţi intraoperator (28 preparate) şi rezultatele la distanţă conform scorului Harris la 203 (63,45% cazuri). Întregul volum de informaţii culese a fost procesat prin intermediul unui program de estimări statistice, realizate la Cenrul de Calcul al Institutului de Cardiologie din R.Moldova. Datele au fost prelucrate prin aplicarea criteriului de corespundere (χ²) şi criteriului U-Fisher.

Pacienţii supuşi artroplastiilor au fost divizaţi în 2 grupuri: lotul martor – 90 pacienţi, intervenţiile chirurgicale realizate în aa.1996-1999 cu dominaţie a artroplastiilor cevico-cefalice monopolare simple – 81 (87,06%) şi totale cu endoproteze de concepţii vechi – 12 (12,9%) cazuri. Lotul de bază îl constitue 230 pacienţi operaţi în aa.2000-2003, respectând cerinţele şi indicaţiile contemporane – 132 (57,14%) cazuri – cervico-cefalice monopolare simple, 10 (4,32%) – modulare monopolare „Osteomed” cu posibilitatea conversiei în caz de necesitate, 41 (17,74%) – bipolare intermediare „Stryker” şi „ЭСИ” şi 48 (20,77%) cazuri – totale cu endoproteze „Stryker” şi „ЭСИ”.

Pentru bolnavi vârstnici, cu fracturi ireductibile şi instabile din cauza cominuţiei posterioare, imposibilităţii de fixare internă şi osteoporoză avansată, cu comorbidităţi; asociate neurologic, fracturi vechi, risc previzibil major de complicaţii, osteosinteza este depăşită, metoda preferabilă fiind artroplastia de şold.

În funcţie de vârstă, speranţă de viaţă, starea fizică şi mentală, gradul de activitate, comorbidităţile asociate, timpul de adresare la medic, manifestările de osteoporoză, viabilitatea capului femural şi a cartilajului acetabular, patologia preexistentă a şoldurilor sunt concretizate şi cizelate indicaţiile şi contraindicaţiile, avantajele şi dezavantajele metodelor de artroplastie. Este elaborat şi propus în premieră algoritmul artroplastiilor în fractura deplasată de col femural şi consecinţele ei, perfecţionat programul unificat luând în consideraţie şi particularităţile fiecărului caz.

Letalitatea spitalicească a constituit 3,44% cazuri.

Complicaţiile în loturile martor şi de bază au fost înregistrate respectiv 20% şi 9,13% cazuri (cu repercusiune la rezultatele finale – 5,55% şi 0,86% cazuri).

Analiza rezultatelor la distanţă conform scorului Harris la o perioadă de urmărire 1-7 ani a demonstrat superioritatea rezultatelor în lotul de bază – 61,69% caruri în comparaţie cu lotul martor 31,33% cazuri.

Cuprins


CAPITOLUL I Artroplastia de şold în fractura de col femural (revista literaturii)

CAPITOLUL II Material şi metode de investigaţie
 • 2.1 Generalităţi
 • 2.2 Caracteristica materialului clinic
 • 2.3 Metodele de evaluare a osteoporozei şi a viabilităţii capului femural în fracturile de col
 • 2.4. Prelucrarea matematico-statistică a materialului

CAPITOLUL III Artroplastiile de şold în cadrul tratamentului fracturilor deplasate de col femural şi a consecinţelor lor
 • 3.1 Generalităţi
 • 3.2 Hemiartroplastii cervico-cefalice monopolare
 • 3.3 Hemiartroplastii cervico-cefalice bipolare
 • 3.4 Artroplastii protetice totale de şold
 • 3.5 Program unificat şi algoritmul artroplastiilor de şold în fractura deplasată de col femural şi consecinţele lor

CAPITOLUL IV Studiul morfopatologic a capului şi colului femural recoltaţi intraoperator

CAPITOLUL V Rezultatele artroplastiilor de şold în fractura de col femural şi consecinţelor lor
 • 5.1 Letalitatea spitalicească şi complicaţiile artroprotezărilor de şold
 • 5.2 Rezultatele la distanţă conform scorului Harris